Profil zadavatele

Název zadavatele: Armádní Servisní, příspěvková organizace
Sídlo: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice, ČR
IČ: 60460580
DIČ: CZ60460580
Adresa profilu zadavatele: http://www.as-po.cz/verejne-zakazky
Adresa obecné adresy zadavatele: http://www.as-po.cz
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ: 208274
XML adresa: http://www.as-po.cz/verejne-zakazky/XMLdataVZ?
Název elektronického tržiště: TENDERMARKET, elektronické tržiště
Adresa E-tržiště: https://www.tendermarket.cz/Z00000290.profil

Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná Ing. Martin Lehký – pověřen řízením organizace (dále jen zadavatel), Vás ve smyslu ust. § 7 a § 12 odst. 3) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku: „VVP Hradiště – Obrovice vila – vybudování vodovodní přípojky – zpracování projektové dokumentace a následná realizace díla“.

Datum zahájení: Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast: Místo plnění:
22.05.2015 13:30:00 04.06.2015 10:00:00 VPP Hradiště - Obrovice

Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná Ing. Martin Lehký - pověřen řízením organizace (dále jen zadavatel),Vás ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, vyzývá k podání nabídky na nadlimitní veřejnou zakázku na služby s názvem:„Služby Cloud Computingu včetně migrace“, uveřejněnou v ISVZUS pod evidenčním číslem zakázky 506128.

Datum zahájení: Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast: Místo plnění:
14.05.2015 15:15:00 08.07.2015 10:00:00 ČR

Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná Ing. Martin Lehký - pověřen řízením organizace (dále jen zadavatel),Vás ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, vyzývá k podání nabídky na nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem: „Libavá – vybudování vodovodu a kanalizace v obci Město Libavá“, uveřejněnou v ISVZUS pod evidenčním číslem zakázky 513679.

Datum zahájení: Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast: Místo plnění:
13.05.2015 13:57:00 07.07.2015 10:00:00 Město Libavá

Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná Ing. Martin Lehký - pověřen řízením organizace (dále jen zadavatel), Vás ve smyslu ust. § 7 a § 12 odst. 3) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku: „VVP Hradiště - Obrovice vodárna - realizace nového rozvaděče a elektrorozvodů“

Datum zahájení: Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast: Místo plnění:
13.05.2015 10:54:00 27.05.2015 10:00:00 VVP Hradiště - Obrovice

Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná Ing. Martin Lehký - pověřen řízením organizace (dále jen zadavatel),Vás ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, vyzývá k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem:„Moravská Třebová – „stavební úpravy budovy č. 63 – II. etapa“, uveřejněnou v ISVZUS pod evidenčním číslem zakázky 402910.

Datum zahájení: Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast: Místo plnění:
17.04.2015 15:30:00 09.06.2015 10:00:00 Vojenské zařízení 4190, Jevíčská 937/7, 570 01 Moravská Třebová

Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná zástupce ředitele AS-PO Ing. Martin Lehký (dále jen zadavatel),Vás ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, vyzývá k podání nabídky na nadlimitní veřejnou zakázku na služby s názvem:„Odvoz a likvidace odpadů z objektů AS-PO“, uveřejněnou v ISVZUS pod evidenčním číslem zakázky 506925.

Datum zahájení: Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast: Místo plnění:
26.03.2015 15:30:00 20.05.2015 10:00:00 ČECHY, MORAVA A SLEZSKO

Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná ředitelka AS-PO Ing. Dagmar Kynclová, MBA (dále jen zadavatel), Vás ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, vyzývá k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem: „BECHYNĚ – plynofikace, teplofikace a rekonstrukce vodovodu vojenského areálu Bechyně“.

Datum zahájení: Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast: Místo plnění:
05.03.2015 17:30:00 29.04.2015 10:00:00 Bechyně (okr. Tábor)

Armádní Servisní, příspěvková organizace, zastoupená ředitelkou Ing. Dagmar Kynclovou, MBA (dále jen zadavatel), Vás ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, vyzývá k podání nabídky na nadlimitní veřejnou zakázku na služby s názvem: "Postřiky vegetace a odstranění náletových křovin na vojenských vlečkách AS-PO v letech 2015 - 2018".

Datum zahájení: Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast: Místo plnění:
23.02.2015 13:40:00 17.04.2015 10:00:00 Česká republika

Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná ředitelka AS-PO Ing. Dagmar Kynclová, MBA (dále jen zadavatel), Vás ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, vyzývá k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem: „VUZ Opava, Krnovská 77 – zateplení objektu“, uveřejněnou v ISVZUS pod evidenčním číslem zakázky 495118.

Datum zahájení: Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast: Místo plnění:
18.11.2014 15:00:00 16.12.2014 10:00:00 VUZ Opava, Krnovská 77/33, 746 01 Opava - předměstí