Profil zadavatele

Název zadavatele: Armádní Servisní, příspěvková organizace
Sídlo: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice, ČR
IČ: 60460580
DIČ: CZ60460580
Adresa profilu zadavatele: http://www.as-po.cz/verejne-zakazky
Adresa obecné adresy zadavatele: http://www.as-po.cz
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ: 208274
XML adresa: http://www.as-po.cz/verejne-zakazky/XMLdataVZ?
Název elektronického tržiště: TENDERMARKET, elektronické tržiště
Adresa E-tržiště: https://www.tendermarket.cz/Z00000290.profil

Armádní Servisní, příspěvková organizace, zastoupená ředitelkou Ing. Dagmar Kynclovou, MBA (dále jen zadavatel), Vás ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, vyzývá k podání nabídky na nadlimitní veřejnou zakázku na služby s názvem: "Postřiky vegetace a odstranění náletových křovin na vojenských vlečkách AS-PO v letech 2015 - 2018".

Datum zahájení: Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast: Místo plnění:
23.02.2015 13:40:00 17.04.2015 10:00:00 Česká republika

Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná ředitelka AS-PO Ing. Dagmar Kynclová, MBA (dále jen zadavatel), Vás ve smyslu ust. § 7 a § 12 odst. 3) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu: "Zajištění datových služeb pro propojení poboček do počítačové sítě a do sítě Internet 2015-2017"

Datum zahájení: Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast: Místo plnění:
19.02.2015 13:16:00 05.03.2015 10:00:00 ČR

Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná ředitelka AS-PO Ing. Dagmar Kynclová, MBA (dále jen zadavatel), Vás ve smyslu ust. § 7 a § 12 odst. 3) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu: "BRNO - oprava pokojů a sociálních zařízení na VUZ Dobrovského 27 AL - I. a II. etapa"

Datum zahájení: Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast: Místo plnění:
02.02.2015 15:28:00 17.02.2015 10:00:00 Brno, Dobrovského 27

Armádní Servisní, příspěvková organizace, zastoupená ředitelkou Ing. Dagmar Kynclovou, MBA (dále jen zadavatel), Vás ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, vyzývá k podání nabídky na nadlimitní veřejnou zakázku na služby s názvem: "Zprostředkování obchodu s elektrickou energií a zemním plynem na komoditní burze pro období 2015 - 2017".

Datum zahájení: Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast: Místo plnění:
18.12.2014 13:27:00 10.02.2015 10:00:00 Česká republika

Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná ředitelka AS-PO Ing. Dagmar Kynclová, MBA (dále jen zadavatel), Vás ve smyslu ust. § 25 písmeno b) a § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), vyzývá k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce: „Brno, Chodská 17 A – snížení energetické náročnosti objektu“, zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení.

Datum zahájení: Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast: Místo plnění:
16.12.2014 15:49:00 07.01.2015 10:00:00 Brno

Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná ředitelka AS-PO Ing. Dagmar Kynclová, MBA (dále jen zadavatel), Vás ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, vyzývá k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem: „VSŠ a VOŠ Moravská Třebová – plynofikace a decentralizace zdrojů tepla“, uveřejněnou v ISVZUS pod evidenčním číslem zakázky 489072.

Datum zahájení: Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast: Místo plnění:
25.11.2014 10:00:00 15.12.2014 10:00:00 areál Vojenské střední školy a Vyšší odborné škola MO Jevíčská 937/7, 571 01 Moravská Třebová

Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná ředitelka AS-PO Ing. Dagmar Kynclová, MBA (dále jen zadavatel), Vás ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, vyzývá k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem: „VUZ Opava, Krnovská 77 – zateplení objektu“, uveřejněnou v ISVZUS pod evidenčním číslem zakázky 495118.

Datum zahájení: Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast: Místo plnění:
18.11.2014 15:00:00 16.12.2014 10:00:00 VUZ Opava, Krnovská 77/33, 746 01 Opava - předměstí

Armádní Servisní, příspěvková organizace, zastoupená ředitelkou Ing. Dagmar Kynclovou, MBA (dále jen zadavatel), Vás ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, vyzývá k podání nabídky na nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem:"Libavá – vybudování vodovodu a kanalizace v obci Město Libavá"

Datum zahájení: Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast: Místo plnění:
08.10.2014 16:00:00 05.01.2015 10:00:00 Libavá (okr. Olomouc)