Profil zadavatele

Název zadavatele: Armádní Servisní, příspěvková organizace
Sídlo: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice, ČR
IČ: 60460580
DIČ: CZ60460580
Adresa profilu zadavatele: http://www.as-po.cz/verejne-zakazky
Adresa obecné adresy zadavatele: http://www.as-po.cz
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ: 208274
XML adresa: http://www.as-po.cz/verejne-zakazky/XMLdataVZ?
Název elektronického tržiště: TENDERMARKET, elektronické tržiště
Adresa E-tržiště: https://www.tendermarket.cz/Z00000290.profil

Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná ředitel Ing. Martin Lehký (dále jen zadavatel), Vás ve smyslu ust. § 7 a § 12 odst. 3) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku: „Výměna střešní krytiny VUZ Podbaba budova A - Podbabská 1589/1“

Datum zahájení: Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast: Místo plnění:
29.06.2015 14:46:00 10.07.2015 10:00:00 Praha

Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná ředitel AS-PO Ing. Martin Lehký (dále jen zadavatel), Vás ve smyslu ust. § 3 odst. 1 a § 7 a § 12 odst. 1) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku: „Centralizovaný nákup kancelářských potřeb pro rok 2016“.

Datum zahájení: Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast: Místo plnění:
29.06.2015 13:43:00 21.08.2015 10:00:00 Česká republika

Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná ředitel Ing. Martin Lehký (dále jen zadavatel),Vás ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, vyzývá k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem: „RANČÍŘOV – náhrada centrální kotelny na koks v areálu TO Rančířov plynovými tepelnými zdroji v objektech“.

Datum zahájení: Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast: Místo plnění:
25.06.2015 17:00:00 15.07.2015 10:00:00 Rančířov (okr. Jihlava)

Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná ředitel Ing. Martin Lehký (dále jen zadavatel), Vás ve smyslu ust. § 7 a § 12 odst. 3) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku: „Oprava dvou buněk ve VUZ 050 v Bechyni“.

Datum zahájení: Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast: Místo plnění:
25.06.2015 15:10:00 10.07.2015 10:00:00 VUZ v Bechyni

Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná ředitel Ing. Martin Lehký (dále jen zadavatel), Vás ve smyslu ust. § 7 a § 12 odst. 3) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku: „VDS Bechyně, Bežerovice č.p. 48 - renovace nátěrů dřevěného obložení, parapetů a okapů - VUZ č. 052“

Datum zahájení: Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast: Místo plnění:
23.06.2015 11:01:00 14.07.2015 10:00:00 Bežerovice

Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná ředitel Ing. Martin Lehký (dále jen zadavatel),Vás ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, vyzývá k podání nabídky na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky s názvem: „Dodávka zkapalněných uhlovodíkových plynů a pronájem nadzemních zásobníků“, uveřejněnou v ISVZUS pod evidenčním číslem zakázky 510433.

Datum zahájení: Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast: Místo plnění:
17.06.2015 16:38:00 07.08.2015 10:00:00 VVP Březina

Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná ředitel Ing. Martin Lehký (dále jen zadavatel), Vás ve smyslu ust. § 7 a § 12 odst. 3) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku: „Rekonstrukce výměníkové stanice C018 areál VLA Třebešská, Hradec Králové - realizace“

Datum zahájení: Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast: Místo plnění:
12.06.2015 14:21:00 25.06.2015 10:00:00 Hradec Králové

Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná ředitel Ing. Martin Lehký (dále jen zadavatel), Vás ve smyslu ust. § 7 a § 12 odst. 3) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku: „Brno, Dobrovského 25 AL, vyhotovení PD a následná realizace nového venkovního elektrického osobního výtahu“.

Datum zahájení: Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast: Místo plnění:
12.06.2015 12:47:00 02.07.2015 10:00:00 Brno, Dobrovského

Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem ředitel Ing. Martin Lehký (dále jen zadavatel), Vás ve smyslu ust. § 7 a § 12 odst. 3) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku: „Osazení havarijních uzávěrů zemního plynu ve vytipovaných areálech MO - oblast Morava“

Datum zahájení: Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast: Místo plnění:
09.06.2015 13:25:00 01.07.2015 10:00:00 oblast Morava

Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná Ing. Martin Lehký - ředitel AS-PO (dále jen zadavatel), Vás ve smyslu ust. § 7 a § 12 odst. 3) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku: „VVP Hradiště - Obrovice vodárna - realizace nového rozvaděče a elektrorozvodů“

Datum zahájení: Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast: Místo plnění:
04.06.2015 10:53:00 23.06.2015 10:00:00 VVP Hradiště - Obrovice