Profil zadavatele

Název zadavatele: Armádní Servisní, příspěvková organizace
Sídlo: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice, ČR
IČ: 60460580
DIČ: CZ60460580
Adresa profilu zadavatele: http://www.as-po.cz/verejne-zakazky
Adresa obecné adresy zadavatele: http://www.as-po.cz
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ: 208274
XML adresa: http://www.as-po.cz/verejne-zakazky/XMLdataVZ?
Název elektronického tržiště: TENDERMARKET, elektronické tržiště
Adresa E-tržiště: https://www.tendermarket.cz/Z00000290.profil

Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná ředitelka AS-PO Ing. Dagmar Kynclová, MBA (dále jen zadavatel), Vás ve smyslu ust. § 7 a § 12 odst. 3) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu:"Oprava komunikace III/3122 po sesuvu svahu v Ústí n/O.: Kerhartice - Říčky"

Datum zahájení: Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast: Místo plnění:
25.11.2014 10:00:00 05.12.2014 10:00:00 Kerhartice - Říčky (Ústí nad Orlicí)

Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná ředitelka AS-PO Ing. Dagmar Kynclová, MBA (dále jen zadavatel), Vás ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, vyzývá k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem: „VSŠ a VOŠ Moravská Třebová – plynofikace a decentralizace zdrojů tepla“, uveřejněnou v ISVZUS pod evidenčním číslem zakázky 489072.

Datum zahájení: Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast: Místo plnění:
25.11.2014 10:00:00 15.12.2014 10:00:00 areál Vojenské střední školy a Vyšší odborné škola MO Jevíčská 937/7, 571 01 Moravská Třebová

Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná ředitelka AS-PO Ing. Dagmar Kynclová, MBA (dále jen zadavatel), Vás ve smyslu ust. § 7 a § 12 odst. 3) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu: "Brno, Chodská 17 A - snížení energetické náročnosti objektu"

Datum zahájení: Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast: Místo plnění:
18.11.2014 15:23:00 03.12.2014 10:00:00 Brno, Chodská

Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná ředitelka AS-PO Ing. Dagmar Kynclová, MBA (dále jen zadavatel), Vás ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, vyzývá k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem: „VUZ Opava, Krnovská 77 – zateplení objektu“, uveřejněnou v ISVZUS pod evidenčním číslem zakázky 495118.

Datum zahájení: Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast: Místo plnění:
18.11.2014 15:00:00 12.12.2014 10:00:00 VUZ Opava, Krnovská 77/33, 746 01 Opava - předměstí

Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná ředitelka AS-PO Ing. Dagmar Kynclová, MBA (dále jen zadavatel), Vás ve smyslu ust. § 7 a § 12 odst. 3) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu:"VVP Brdy – Tři trubky – nové oplocení dvou jímališť"

Datum zahájení: Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast: Místo plnění:
24.10.2014 14:00:00 11.11.2014 10:00:00 VVP Brdy - zámek Tři trubky

Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná ředitelka AS-PO Ing. Dagmar Kynclová, MBA (dále jen zadavatel), Vás ve smyslu ust. § 7 a § 12 odst. 3) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu:"Osazení havarijních uzávěrů zemního plynu ve vytipovaných areálech MO - oblast Západní Čechy a Praha".

Datum zahájení: Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast: Místo plnění:
16.10.2014 15:30:00 30.10.2014 10:00:00 Západní Čechy a Praha

Armádní Servisní, příspěvková organizace, zastoupená ředitelkou Ing. Dagmar Kynclovou, MBA (dále jen zadavatel), Vás ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, vyzývá k podání nabídky na nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem:"Libavá – vybudování vodovodu a kanalizace v obci Město Libavá"

Datum zahájení: Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast: Místo plnění:
08.10.2014 16:00:00 16.12.2014 10:00:00 Libavá (okr. Olomouc)

Armádní Servisní, příspěvková organizace, zastoupená ředitelkou Ing. Dagmar Kynclovou, MBA (dále jen zadavatel), Vás ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, vyzývá k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem:"Kozlov – výstavba zdroje vody, úpravny vč. technologie a dopravy do vodojemu".

Datum zahájení: Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast: Místo plnění:
25.09.2014 11:35:00 06.11.2014 10:00:00 Kozlov (Libavá)

Armádní Servisní, příspěvková organizace, zastoupená ředitelkou Ing. Dagmar Kynclovou, MBA (dále jen zadavatel), Vás ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, vyzývá k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem: „Instalace TRV do ubytovacích a administrativních objektů a úprava výměníkových – předávacích stanic“.

Datum zahájení: Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast: Místo plnění:
19.09.2014 14:00:00 14.10.2014 10:00:00 Brno

Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná ředitelka AS-PO Ing. Dagmar Kynclová, MBA (dále jen zadavatel), Vás ve smyslu ust. § 7 a § 12 odst. 3) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu:"Osazení havarijních uzávěrů zemního plynu ve vytipovaných areálech MO".

Datum zahájení: Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast: Místo plnění:
17.09.2014 17:00:00 07.10.2014 10:00:00 Česká republika