Profil zadavatele

Název zadavatele: Armádní Servisní, příspěvková organizace
Sídlo: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice, ČR
IČ: 60460580
DIČ: CZ60460580
Adresa profilu zadavatele: http://www.as-po.cz/verejne-zakazky
Adresa obecné adresy zadavatele: http://www.as-po.cz
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ: 208274
XML adresa: http://www.as-po.cz/verejne-zakazky/XMLdataVZ?
Název elektronického tržiště: TENDERMARKET, elektronické tržiště
Adresa E-tržiště: https://www.tendermarket.cz/Z00000290.profil

Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná ředitelka AS-PO Ing. Dagmar Kynclová, MBA (dále jen zadavatel), Vás ve smyslu ust. § 7 a § 12 odst. 3) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu: „Ústí nad Orlici – změna zdroje tepla – sklady AS-PO budova č. 24“.

Datum zahájení: Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast: Místo plnění:
19.08.2014 09:27:00 02.09.2014 10:00:00 Ústí nad Orlicí

Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná ředitelka AS-PO Ing. Dagmar Kynclová, MBA (dále jen zadavatel), Vás ve smyslu ust. § 7 a § 12 odst. 3) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku: „Rekonstrukce střechy budovy 003 a výměníku na adrese Hradec Králové, Heyrovského č.p. 1213“.

Datum zahájení: Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast: Místo plnění:
18.08.2014 14:22:00 28.08.2014 10:00:00 Hradec Králové

Armádní Servisní, příspěvková organizace, zastoupená ředitelkou Ing. Dagmar Kynclovou, MBA (dále jen zadavatel), Vás ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, vyzývá k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem: „Plynofikace kasáren Jiřího z Poděbrad VÚ Bučovice“.

Datum zahájení: Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast: Místo plnění:
08.08.2014 16:25:00 01.09.2014 10:00:00 Bučovice

Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná ředitelka AS-PO Ing. Dagmar Kynclová, MBA (dále jen zadavatel), Vás ve smyslu ust. § 7 a § 12 odst. 3) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku: „Vojenská vlečka č. 5 – Bechyně - Dolina – opravné práce“.

Datum zahájení: Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast: Místo plnění:
25.07.2014 08:16:00 12.08.2014 10:00:00 Vojenská vlečka č. 5 - Bechyně - Dolina

Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná ředitelka AS-PO Ing. Dagmar Kynclová, MBA (dále jen zadavatel), Vás ve smyslu ust. § 7 a § 12 odst. 3) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku: „Prohlídky, revize a ostatní požadované opravy a údržby hnacích drážních vozidel – rámcová smlouva“.

Datum zahájení: Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast: Místo plnění:
22.07.2014 08:17:00 25.08.2014 10:00:00 ČR

Armádní Servisní, příspěvková organizace, zastoupená ředitelkou Ing. Dagmar Kynclovou, MBA (dále jen zadavatel), Vás ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, vyzývá k podání nabídky na nadlimitní veřejnou zakázku na služby s názvem:„Revize elektro rozvodů pro AS-PO na roky 2015-2019“.

Datum zahájení: Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast: Místo plnění:
17.07.2014 13:25:00 10.09.2014 10:00:00 ČR

Armádní Servisní, příspěvková organizace, zastoupená ředitelkou Ing. Dagmar Kynclovou, MBA (dále jen zadavatel), Vás ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, vyzývá k podání nabídky na nadlimitní veřejnou zakázku na služby s názvem:„Revize tlakových nádob pro AS-PO na roky 2015-2019“.

Datum zahájení: Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast: Místo plnění:
17.07.2014 13:14:00 08.09.2014 10:00:00 ČR

Armádní Servisní, příspěvková organizace, zastoupená ředitelkou Ing. Dagmar Kynclovou, MBA (dále jen zadavatel), Vás ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, vyzývá k podání nabídky na nadlimitní veřejnou zakázku na služby s názvem:„Revize plynových zařízení pro AS-PO na roky 2015-2019“.

Datum zahájení: Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast: Místo plnění:
17.07.2014 10:42:00 09.09.2014 10:00:00 ČR

Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná ředitelka AS-PO Ing. Dagmar Kynclová, MBA (dále jen zadavatel), Vás ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, vyzývá k podání nabídky na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky s názvem:„Dodávka pevných paliv 2015“, uveřejněnou v ISVZUS pod evidenčním číslem zakázky 488704.

Datum zahájení: Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast: Místo plnění:
11.07.2014 08:56:00 04.09.2014 10:00:00 skládky u kotelen Armádní Servisní, příspěvkové organizace

Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná ředitelka AS-PO Ing. Dagmar Kynclová, MBA (dále jen zadavatel), Vás ve smyslu ust. § 3 odst. 1 a § 7 a § 12 odst. 1) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku: „Centralizovaný nákup kancelářských potřeb pro rok 2015“.

Datum zahájení: Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast: Místo plnění:
06.06.2014 09:55:00 31.07.2014 10:00:00 Česká republika