Profil zadavatele

Název zadavatele: Armádní Servisní, příspěvková organizace
Sídlo: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice, ČR
IČ: 60460580
DIČ: CZ60460580
Adresa profilu zadavatele: http://www.as-po.cz/verejne-zakazky
Adresa obecné adresy zadavatele: http://www.as-po.cz
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ: 208274
XML adresa: http://www.as-po.cz/verejne-zakazky/XMLdataVZ?
Název elektronického tržiště: TENDERMARKET, elektronické tržiště
Adresa E-tržiště: https://www.tendermarket.cz/Z00000290.profil

Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná ředitel Ing. Martin Lehký (dále jen zadavatel), Vás ve smyslu ust. § 7 a § 12 odst. 3) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku: „Vojenský výcvikový prostor Brdy, Valdek – rekonstrukce vodovodního řadu - 3.etapa“ –realizace.

Datum zahájení: Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast: Místo plnění:
28.07.2015 10:01:00 11.08.2015 10:00:00 VVP Brdy - Valdek

Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná ředitel Ing. Martin Lehký (dále jen zadavatel), Vás ve smyslu ust. § 7 a § 12 odst. 3) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku:„Vojenská vlečka č. 23 - Ústí nad Orlicí - opravné práce“

Datum zahájení: Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast: Místo plnění:
20.07.2015 11:04:00 04.08.2015 10:00:00 Vojenská vlečka č. 23 - Ústí nad Orlicí 562 04 Ústí nad Orlicí - Kerhartice

Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná ředitel Ing. Martin Lehký (dále jen zadavatel), Vás ve smyslu ust. § 7 a § 12 odst. 3) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku: "Tepelný zdroj pro vzduchotechniku v b. č. 148 - laboratoře ve VZ Týniště n/O“ - realizace"

Datum zahájení: Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast: Místo plnění:
16.07.2015 17:00:00 29.07.2015 10:00:00 Týniště nad Orlicí (okr. Rychnov n/Kněžnou)

Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná ředitel Ing. Martin Lehký (dále jen zadavatel), Vás ve smyslu ust. § 7 a § 12 odst. 3) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku:„Instalace termoventilů v ubytovně Ruzyně, U Prioru 938, Praha 6 - Ruzyně“

Datum zahájení: Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast: Místo plnění:
15.07.2015 15:45:00 05.08.2015 10:00:00 ubytovna Ruzyně, U Prioru 938, 161 00 Praha 6 - Ruzyně

Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná ředitel Ing. Martin Lehký (dále jen zadavatel), Vás ve smyslu ust. § 7 a § 12 odst. 3) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku:"Oprava lodžií a výtahu pro invalidy v ubytovně č.p. 1438, ulice Filipovská v Čáslavi".

Datum zahájení: Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast: Místo plnění:
14.07.2015 12:30:00 27.07.2015 10:00:00 Čáslav (okr. Kutná Hora)

Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná ředitel Ing. Martin Lehký (dále jen zadavatel), Vás ve smyslu ust. § 25 písmeno b) a § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce:"Praha 6, ul. Generála Píky – Modernizace kotelny objektu SUMO"

Datum zahájení: Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast: Místo plnění:
07.07.2015 16:30:00 23.07.2015 10:00:00 Praha

Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná ředitel Ing. Martin Lehký (dále jen zadavatel), Vás ve smyslu ust. § 7 a § 12 odst. 3) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku: „Výměna střešní krytiny VUZ Podbaba budova A - Podbabská 1589/1“

Datum zahájení: Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast: Místo plnění:
29.06.2015 14:46:00 10.07.2015 10:00:00 Praha

Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná ředitel AS-PO Ing. Martin Lehký (dále jen zadavatel), Vás ve smyslu ust. § 3 odst. 1 a § 7 a § 12 odst. 1) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku: „Centralizovaný nákup kancelářských potřeb pro rok 2016“.

Datum zahájení: Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast: Místo plnění:
29.06.2015 13:43:00 21.08.2015 10:00:00 Česká republika

Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná ředitel Ing. Martin Lehký (dále jen zadavatel),Vás ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, vyzývá k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem: „RANČÍŘOV – náhrada centrální kotelny na koks v areálu TO Rančířov plynovými tepelnými zdroji v objektech“.

Datum zahájení: Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast: Místo plnění:
25.06.2015 17:00:00 15.07.2015 10:00:00 Rančířov (okr. Jihlava)

Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná ředitel Ing. Martin Lehký (dále jen zadavatel),Vás ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, vyzývá k podání nabídky na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky s názvem: „Dodávka zkapalněných uhlovodíkových plynů a pronájem nadzemních zásobníků“, uveřejněnou v ISVZUS pod evidenčním číslem zakázky 510433.

Datum zahájení: Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast: Místo plnění:
17.06.2015 16:38:00 07.08.2015 10:00:00 VVP Březina