Profil zadavatele

Název zadavatele: Armádní Servisní, příspěvková organizace
Sídlo: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice, ČR
IČ: 60460580
DIČ: CZ60460580
Adresa profilu zadavatele: http://www.as-po.cz/verejne-zakazky
Adresa obecné adresy zadavatele: http://www.as-po.cz
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ: 208274
XML adresa: http://www.as-po.cz/verejne-zakazky/XMLdataVZ?
Název elektronického tržiště: TENDERMARKET, elektronické tržiště
Adresa E-tržiště: https://www.tendermarket.cz/Z00000290.profil

Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná ředitelka AS-PO Ing. Dagmar Kynclová, MBA (dále jen zadavatel), Vás ve smyslu ust. § 7 a § 12 odst. 3) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku: „Realizace měření a regulace teplovodní plynové kotelny - Lázně Bohdaneč“.

Datum zahájení: Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast: Místo plnění:
29.08.2014 13:15:00 11.09.2014 10:00:00 Lázně Bohdaneč

Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná ředitelka AS-PO Ing. Dagmar Kynclová, MBA (dále jen zadavatel), Vás ve smyslu ust. § 7 a § 12 odst. 3) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku: „Vojenská vlečka č. 10 – Čáslav - opravné práce“.

Datum zahájení: Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast: Místo plnění:
26.08.2014 08:19:00 10.09.2014 10:00:00 Vojenská vlečka č. 10 - Čáslav

Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná ředitelka AS-PO Ing. Dagmar Kynclová, MBA (dále jen zadavatel), Vás ve smyslu ust. § 7 a § 12 odst. 3) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku: „Vojenská vlečka č. 18 – Štěpánov - opravné práce“.

Datum zahájení: Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast: Místo plnění:
26.08.2014 08:00:00 11.09.2014 10:00:00 Vojenská vlečka č. 18 - Štěpánov

Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná ředitelka AS-PO Ing. Dagmar Kynclová, MBA (dále jen zadavatel), Vás ve smyslu ust. § 7 a § 12 odst. 3) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu: „Ústí nad Orlici – změna zdroje tepla – sklady AS-PO budova č. 24“.

Datum zahájení: Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast: Místo plnění:
19.08.2014 09:27:00 02.09.2014 10:00:00 Ústí nad Orlicí

Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná ředitelka AS-PO Ing. Dagmar Kynclová, MBA (dále jen zadavatel), Vás ve smyslu ust. § 7 a § 12 odst. 3) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku: „Rekonstrukce střechy budovy 003 a výměníku na adrese Hradec Králové, Heyrovského č.p. 1213“.

Datum zahájení: Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast: Místo plnění:
18.08.2014 14:22:00 28.08.2014 10:00:00 Hradec Králové

Armádní Servisní, příspěvková organizace, zastoupená ředitelkou Ing. Dagmar Kynclovou, MBA (dále jen zadavatel), Vás ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, vyzývá k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem: „Plynofikace kasáren Jiřího z Poděbrad VÚ Bučovice“.

Datum zahájení: Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast: Místo plnění:
08.08.2014 16:25:00 11.09.2014 10:00:00 Bučovice

Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná ředitelka AS-PO Ing. Dagmar Kynclová, MBA (dále jen zadavatel), Vás ve smyslu ust. § 7 a § 12 odst. 3) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku: „Prohlídky, revize a ostatní požadované opravy a údržby hnacích drážních vozidel – rámcová smlouva“.

Datum zahájení: Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast: Místo plnění:
22.07.2014 08:17:00 25.08.2014 10:00:00 ČR

Armádní Servisní, příspěvková organizace, zastoupená ředitelkou Ing. Dagmar Kynclovou, MBA (dále jen zadavatel), Vás ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, vyzývá k podání nabídky na nadlimitní veřejnou zakázku na služby s názvem:„Revize elektro rozvodů pro AS-PO na roky 2015-2019“.

Datum zahájení: Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast: Místo plnění:
17.07.2014 13:25:00 10.09.2014 10:00:00 ČR

Armádní Servisní, příspěvková organizace, zastoupená ředitelkou Ing. Dagmar Kynclovou, MBA (dále jen zadavatel), Vás ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, vyzývá k podání nabídky na nadlimitní veřejnou zakázku na služby s názvem:„Revize tlakových nádob pro AS-PO na roky 2015-2019“.

Datum zahájení: Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast: Místo plnění:
17.07.2014 13:14:00 08.09.2014 10:00:00 ČR

Armádní Servisní, příspěvková organizace, zastoupená ředitelkou Ing. Dagmar Kynclovou, MBA (dále jen zadavatel), Vás ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, vyzývá k podání nabídky na nadlimitní veřejnou zakázku na služby s názvem:„Revize plynových zařízení pro AS-PO na roky 2015-2019“.

Datum zahájení: Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast: Místo plnění:
17.07.2014 10:42:00 09.09.2014 10:00:00 ČR