Předpisy

Předpisy

  • Zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
  • Zákon č. 106/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 137/2006 Sb.  o veřejných zakázkách
  • Zákon č.455/1991 Sb. O živnostenském podnikání
  • Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
  • Zákon č. 40/1964 Sb občanský zákoník

Návrat