Aktuality

Dnes je úterý 21. listopadu 2017, 01:52 hodin
 • Havárie teplovodu v Praze - výpadek vytápění ve VUZ Dědina a Ruzyně

  V sobotu 29.4.2017 došlo k havárii na technologickém zařízení AS-PO (havárie teplovodu se značným únikem topného média) a v jejím důsledku k výpadku vytápění
  v areálu kasáren 17. listopadu, Ruzyně. Na odstranění havárie AS-PO intenzivně pracuje. Obnovení dodávek tepla předpokládáme do konce 19. týdne.
  Zasažené objekty: VUZ Dědina - zcela bez vytápění a teplé vody; VUZ Ruzyně - bez vytápění, teplá voda zajištěna elektrickými ohřevy.
  Trvale ubytovaným osobám v dotčených VUZ bude poskytnuta sleva na ubytování.
  Za nepříjemnosti způsobené výpadkem vytápění se všem ubytovaným omlouváme.

 • TEN DRUHÝ ŽIVOT – výstava fotografií z vojenských misí

  ten druhy zivot

  Také v tomto roce se uskuteční pod záštitou ministra obrany Martina Stropnického putovní výstava fotografií z vojenských misí. V sedmi městech České republiky budou postupně představeny fotografie, které na vojenských misích pořídili příslušníci armády ČR i profesionální fotografové.

  První zastávkou výstavy bude Tábor (18. 4. – 28. 4. 2017), následovat bude Plzeň (5. 5. – 21. 5. 2017), Karlovy Vary (6. 6. – 20. 6. 2017), Liberec (8. 8. – 21. 8. 2017), Vyškov (4. 9. – 22. 9. 2017), Ústí nad Labem (2. 10. – 15. 10. 2017) a Pardubice (23. 10. – 5. 11. 2017).

  Do letošní výstavy přispěli svými fotografiemi z misí v Mali, Afghánistánu a Iráku příslušníci 601. skupiny speciálních sil z Prostějova, rotný Radek Venglář z 71. mechanizovaného praporu z Hranic, nadporučice Gabriela Horáková z Vojenské akademie ve Vyškově a kapitán Jan Czvalinga, praporčík Josef Spurný a nadrotmistr Jiří Švejda z 22. základy vrtulníkového letectva z Náměšti nad Oslavou. Profesionální fotografy opět budou zastupovat Lenka Klicperová a Jarmila Štuková.

  Objednávkový formulář propagačních předmětů k výstavě TEN DRUHÝ ŽIVOT naleznete na adrese https://www.as-po.cz/tendruhyzivot .

 • Informace k problematice výskytu zvýšených hodnot uranu v pitné vodě v obci Město Libavá na Olomoucku

  V současné době je medializován zvýšený výskyt uranu v pitné vodě v obci Město Libavá, který byl zjištěn na základě rozboru pitné vody z vodárny Velká Střelná zadaného Armádní Servisní, příspěvkovou organizací u Zdravotního ústavu Ostrava.

  Po obdržení nepříznivých výsledků rozboru bylo neprodleně informováno vedení obce Město Libavá a byla přijata opatření k náhradnímu zásobování obyvatel nezávadnou pitnou vodou. V obci je distribuována balená pitná voda a AS-PO zajistilo cisternu s pitnou vodou, která je přistavena pro potřeby místní základní i mateřské školy.

  V souvislosti s plánovanou investiční akcí, která zahrnuje rekonstrukci vodního zdroje Velká Střelná, bude s ohledem na vzniklou situaci zabezpečena i instalace technologie na odstranění uranu ze surové vody.

 • PF 2017

  PF2017

 • Přerušení dodávky vody z vodního zdroje Velká Střelná

  Na vodním zdroji Velká Střelná došlo dne 25.11.2016 k poruše technologického zařízení pro čerpání surové vody a v jejím důsledku byla přerušena dodávka pitné vody do Vojenského újezdu Libavá a obce Město Libavá. Porucha čerpání vody byla neprodleně odstraněna, nicméně po opětovném spuštění se vyskytly nové poruchy těsnosti přivaděče surové vody do úpravny. Proto pracovníci Armádní Servisní, příspěvkové organizace pro obyvatele dotčených obcí zajistili náhradní zásobování pitnou vodou. Byly přistaveny mobilní cisterny s pitnou vodou a je distribuována balená pitná voda. Zároveň intenzivně pracují na odstranění havárie.

  Aktualizace: V pondělí 12. 12. 2016 ve večerních hodinách byla obnovena úprava pitné vody na zařízení Velká Střelná a zajištěna 100% zásoba pro VVP Libavá a Město Libavá. Současně byla přijata technická opatření ke snížení rizika budoucího výpadku dodávek pitné vody. V rámci havarijního zásahu bylo vyměněno potrubí mezi úpravnou vody a zdrojem, osazeno nové ponorné čerpadlo a zajištěna suchá rezerva k rychlému řešení mimořádných situací. V rámci prací došlo k opravám na zařízení EE.

  Za vzniklé problémy se omlouváme.