Nebytové prostory

Aktuální nabídky

Na této stránce naleznete nabídky nebytových prostor, případně dalších nabídek. Pokud v databázi nemáme pro tuto chvíli žádné aktuální nabídky nebytových prostor, můžete se blíže informovat viz. sekce Kontakty.

Výběrové řízení na tyto předměty nájmu nebytových prostor, popsaných pod příslušnými symboly SO - V LOGISTICKÉM AREÁLU Suvorovova, Nový Jičín.

Datum zahájení:
1. 4. 2017 - 00:01
Kontaktní osoba:
GERYKOVÁ JANA, tel.: 702 208 656, jana.gerykova@as-po.cz
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádosti o účast:
31. 3. 2018 - 13:16
Místo plnění:
LOGISTICKÝ AREÁL Suvorovova, Nový Jičín
Popis:

Skladové prostory v objektu Logistického areálu v majetku Armádní Servisní, příspěvkové organizace. V celém objektu jsou zavedeny inženýrské sítě, k jednotlivým skladům vede asfaltová příjezdová cesta. Areál je oplocený a střežený (24 hod.). Všechny nabízené objekty jsou v dobrém technickém stavu.

  1. Prohlídky předmětných prostor se uskuteční: každou středu, vždy v 10:00 hodin. Sraz zájemců o prohlídku je před vchodem do Logistického areálu, Nový Jičín. Jiný termín prohlídky je možný kdykoliv, po domluvě s paní Gerykovou.

Zájemci mohou předkládat nabídky elektronicky, poštou nebo osobním doručením AS-PO,od vyhlášení, do vyčerpání nabídky nebytových prostor.

NABÍDKY BUDOU HODNOCENY PRŮBĚŽNĚ!

Soubory:
Název dokumentu: 
VŘ Nový Jičín, 1.4.2017
Typ dokumentu: 
Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)
Čas zveřejnění: 
31. 3. 2017 - 22:00
Číslo verze: 
142017

Nájem nebytových prostor v Logistickém areálu Suvorovova, Nový Jičín.

Datum zahájení:
9. 8. 2016 - 15:34
Kontaktní osoba:
Jana Geryková, tel.: 702 208 656, e-mail: jana.gerykova@as-po.cz
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádosti o účast:
31. 12. 2017 - 23:59
Místo plnění:
Logistický areál, Suvorovova ul., Nový Jčín
Popis:

Skladové prostory v objektu Logistického areálu v majetku Armádní Servisní, příspěvkové organizace. V celém objektu jsou zavedeny inženýrské sítě, k jednotlivým skladům vede asfaltová příjezdová cesta. Areál je oplocený a střežený (24 hod.). Všechny nabízené objekty jsou v dobrém technickém stavu.

  1. Prohlídky předmětných prostor se uskuteční: každou středu, vždy v 10:00 hodin. Sraz zájemců o prohlídku je před předmětem nájmu, před vchodem do Logistického areálu, Nový Jičín.

    Jiný termín prohlídky je možný kdykoliv, po domluvě s paní Gerykovou.

S dotazy na podrobnou charakteristiku nabízených prostor se zájemce může obrátit na paní Gerykovou, tel.: 702 208 656, e-mail: jana.gerykova@as-po.cz.

  1. Nájemce bude povinen uzavřít dostatečné pojištění odpovědnosti za škody vůči třetím osobám, způsobené užíváním předmětu nájmu, na pojistnou částku 1 - 3 mil. Kč za skladové prostory/haly (dle velikosti předmětu nájmu/objektu/skladu), 500 tis. Kč za kancelářské a ostatní prostory,a během celé doby nájmu je udržovat v platnosti.

Nabídky budou hodnoceny průběžně.

Soubory:
Název dokumentu: 
VŘ NOVÝ JIČÍN
Typ dokumentu: 
Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)
Čas zveřejnění: 
9. 8. 2016 - 15:45
Číslo verze: 
2016

Výběrové řízení na pronájem nebytových prostor (označených SO) v Logistickém areálu Nový Jičín

Datum zahájení:
1. 1. 2016 - 10:30
Kontaktní osoba:
Jana Geryková, tel.: 702 208 656, e-mail: jana.gerykova@as-po.cz
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádosti o účast:
31. 12. 2017 - 23:59
Místo plnění:
Logistický areál, ul. Suvorovova, Nový Jičín
Popis:

Vyhlašujeme:

Výběrové řízení na pronájem nebytových prostor v objektu Logistického areálu v Novém Jičíně.

Prohlídky místa plnění: každou středu v 10:00 hodin.

Nabídky budou hodnoceny průběžně.

 

Soubory:
Název dokumentu: 
VŘ - průběžná 2016
Odkaz: