Zadané zakázky

Profil zadavatele

Název zadavatele Armádní Servisní, příspěvková organizace
Sídlo Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice, ČR
60460580
DIČ CZ60460580
  Aktivní
Adresa profilu zadavatele https://www.as-po.cz/verejne-zakazky
- aktivní od 24.2.2012
Adresa obecné adresy zadavatele https://www.as-po.cz
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 208274
XML adresa https://www.as-po.cz/verejne-zakazky/XMLdataVZ?
Adresa profilu zadavatele v NEN https://nen.nipez.cz/profil/ASPO
- aktivní od 21.7.2017
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ Z2017-019704
XML adresa https://nen.nipez.cz/profil/ASPO/xmldatavz?Typ=1
  Neaktivní
Název elektronického tržiště TENDERMARKET, elektronické tržiště
Adresa profilu zadavatele E-tržiště https://www.tendermarket.cz/Z00000290.profil
- aktivní od 26.4.2013 do 30.6.2017
- ZNEAKTIVNĚNO od 1.7.2017
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 352236
XML adresa https://www.tendermarket.cz/Z00000290.profil/XMLdataVZ?

Veškeré vyhlašované zakázky jsou k dispozici pouze na profilu zadavatele v NENu - https://nen.nipez.cz/profil/ASPO.

Zadané zakázky

Modernizace plynové kotelny Armádní střelecký stadion Lobzy Plzeň

Místo plnění:
Armádní střelecký stadion, Lobzy 1109, 312 00 Plzeň 4
Datum zahájení:
25. 7. 2018 - 09:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:

Kasárna Bystrovany - rekonstrukce výměníkových stanic - výkon TDS a koordinátora BOZP

Místo plnění:
areál Kasáren Bystrovany, ul. Libušina, 779 00 Olomouc
Datum zahájení:
20. 7. 2018 - 10:30
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:

Zajištění činností technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci akce Praha, Dědina - zateplení VUZ - realizace

Místo plnění:
Vojenské ubytovací zařízení Pilotů 217, 160 00 Praha 6 - Ruzyně
Datum zahájení:
17. 7. 2018 - 12:41
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:

Pronájem tiskových zařízení s plným servisně-materiálovým zabezpečením

Místo plnění:
Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice
Datum zahájení:
17. 7. 2018 - 09:15
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:

Provozování spalovny nebezpečných odpadů v areálu odboru biologické ochrany Těchonín

Místo plnění:
OBO Těchonín
Datum zahájení:
7. 6. 2018 - 10:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:

Zajištění údržby, havarijní služby a oprav zařízení tepelného hospodářství

Místo plnění:
objekty objednatele v lokalitách: Olomouc, Újezd u Uničova, Přáslavice, Štěpánov, Libavá, Bystřice, Hranice, Lipník, Slavkov, Loučka, Stará Ves, Nový Jičín, Opava, Hlučín, Petříkov, Háj ve Slezsku, Ostrava
Datum zahájení:
5. 6. 2018 - 15:37
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:

Dodávka pevných paliv 2019

Místo plnění:
Česká republika
Datum zahájení:
4. 6. 2018 - 14:30
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:
19. 6. 2018 - 10:00

Projektová dokumentace na akci: Rekonstrukce objektu CBO Těchonín č. 44

Místo plnění:
OBO Těchonín
Datum zahájení:
4. 6. 2018 - 14:17
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:

Projektová dokumentace na akci: Rekonstrukce objektu CBO Těchonín č. 43

Místo plnění:
OBO Těchonín
Datum zahájení:
4. 6. 2018 - 14:04
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:

Brno, Dobrovského 27 C - zabezpečení objektu systémem EPS a EZS

Místo plnění:
Brno, Dobrovského 270 B
Datum zahájení:
1. 6. 2018 - 12:58
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:

Stránky