Všechny zakázky

Profil zadavatele

Název zadavatele Armádní Servisní, příspěvková organizace
Sídlo Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice, ČR
60460580
DIČ CZ60460580
  Aktivní - zadavatel využívá výhradně profil zdavatele v NENu
Adresa profilu zadavatele v NEN https://nen.nipez.cz/profil/ASPO
- aktivní od 21.7.2017
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ Z2017-019704
XML adresa https://nen.nipez.cz/profil/ASPO/xmldatavz?Typ=1
Adresa profilu zadavatele https://www.as-po.cz/verejne-zakazky
- aktivní od 24.2.2012
Adresa obecné adresy zadavatele https://www.as-po.cz
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 208274
XML adresa https://www.as-po.cz/verejne-zakazky/XMLdataVZ?
  Neaktivní
Název elektronického tržiště TENDERMARKET, elektronické tržiště
Adresa profilu zadavatele E-tržiště https://www.tendermarket.cz/Z00000290.profil
- aktivní od 26.4.2013 do 30.6.2017
- ZNEAKTIVNĚNO od 1.7.2017
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 352236
XML adresa https://www.tendermarket.cz/Z00000290.profil/XMLdataVZ?

 

Všechny zakázky

Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2023 pro LOM PRAHA s.p.

Místo plnění:
Hlavní město Praha
Datum zahájení:
25. 8. 2022 - 10:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:

Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na období od 1.7.2022 do 31.12.2022 pro LOM PRAHA s.p​.

Místo plnění:
dle zadavatele
Datum zahájení:
23. 5. 2022 - 12:05
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:
18. 5. 2022 - 12:00

Smlouva o centralizovaném zadávání - VLRZ

Místo plnění:
dle zadavatele
Datum zahájení:
25. 4. 2022 - 13:06
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:

Smlouva o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod

Místo plnění:
Brno, Královo Pole, Chodská 2027/17
Datum zahájení:
15. 5. 2019 - 12:29
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:

Modernizace plynové kotelny Armádní střelecký stadion Lobzy Plzeň

Místo plnění:
Armádní střelecký stadion, Lobzy 1109, 312 00 Plzeň 4
Datum zahájení:
25. 7. 2018 - 09:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:

Kasárna Bystrovany - rekonstrukce výměníkových stanic - výkon TDS a koordinátora BOZP

Místo plnění:
areál Kasáren Bystrovany, ul. Libušina, 779 00 Olomouc
Datum zahájení:
20. 7. 2018 - 10:30
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:

Zajištění činností technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci akce Praha, Dědina - zateplení VUZ - realizace

Místo plnění:
Vojenské ubytovací zařízení Pilotů 217, 160 00 Praha 6 - Ruzyně
Datum zahájení:
17. 7. 2018 - 12:41
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:

Pronájem tiskových zařízení s plným servisně-materiálovým zabezpečením

Místo plnění:
Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice
Datum zahájení:
17. 7. 2018 - 09:15
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:

Sophos - rozvoj HW a SW řešení

Místo plnění:
Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice
Datum zahájení:
11. 7. 2018 - 15:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:

Prohlídky, revize a ostatní požadované opravy hnacích drážních vozidel

Místo plnění:
různá místa plnění uvedena v zadávacích podmínkách
Datum zahájení:
29. 6. 2018 - 15:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:
16. 7. 2018 - 10:00

Stránky