Všechny zakázky

Profil zadavatele

Název zadavatele Armádní Servisní, příspěvková organizace
Sídlo Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice, ČR
60460580
DIČ CZ60460580
Adresa profilu zadavatele https://www.as-po.cz/verejne-zakazky
Adresa obecné adresy zadavatele https://www.as-po.cz
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 208274
XML adresa https://www.as-po.cz/verejne-zakazky/XMLdataVZ?
Název elektronického tržiště TENDERMARKET, elektronické tržiště
Adresa E-tržiště https://www.tendermarket.cz/Z00000290.profil

Všechny zakázky

Pronájem nebytových prostor NOVÝ JIČÍN

Místo plnění:
Nový Jičín
Datum zahájení:
16. 6. 2017 - 14:18
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:

Smlouva o poskytování služeb - zajištění datových služeb pro připojení poboček do počítačové sítě a připojení do sítě internetu 2017 - 2019

Místo plnění:
Česká Republika
Datum zahájení:
16. 6. 2017 - 14:06
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:

Zpracování technicko-ekonomické studie zásobování teplem areálu letiště Prostějov a podkladů pro dotaci z „Operačního programu životní prostředí/Prioritní osa 2/specifický cíl 2.2“

Místo plnění:
Letiště Prostějov, ulice Letecká, Prostějov
Datum zahájení:
16. 6. 2017 - 13:56
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:

Vojenská vlečka č. 10 Čáslav – oprava části vlečky

Místo plnění:
Vojenská vlečka č. 10 – Čáslav, 286 01 Čáslav
Datum zahájení:
16. 6. 2017 - 10:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:
29. 6. 2017 - 10:00

Přerov letiště Bochoř - sanace deponie betonu č. 1-1 a 1-2 a hlíny č. 5 a č. 6

Místo plnění:
Letiště Přerov - Bochoř
Datum zahájení:
15. 6. 2017 - 13:16
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:

Centralizovaný nákup elektrické energie na rok 2018 a 2019 - Vojenská lázeňská a rekreační zařízení

Místo plnění:
Česká republika - odběrná místa
Datum zahájení:
25. 5. 2017 - 09:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:
25. 5. 2017 - 13:00

Centralizovaný nákup zemního plynu na rok 2018 a 2019 - Vojenská lázeňská a rekreační zařízení

Místo plnění:
Česká republika - odběrná místa
Datum zahájení:
25. 5. 2017 - 09:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:
25. 5. 2017 - 13:00

Centralizovaný nákup zemního plynu na rok 2018

Místo plnění:
Česká republika - odběrná místa
Datum zahájení:
25. 5. 2017 - 09:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:
25. 5. 2017 - 13:00

Centralizovaný nákup elektrické energie na rok 2018

Místo plnění:
Česká republika - odběrná místa
Datum zahájení:
25. 5. 2017 - 09:56
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:
25. 5. 2017 - 13:00

Smlouva o č. 2010026431 o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod

Místo plnění:
Brno - Královo Pole, Chodská 2027/17
Datum zahájení:
5. 6. 2017 - 14:33
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:

Stránky