Všechny zakázky

Profil zadavatele

Název zadavatele Armádní Servisní, příspěvková organizace
Sídlo Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice, ČR
60460580
DIČ CZ60460580
  Aktivní - zadavatel využívá výhradně profil zdavatele v NENu
Adresa profilu zadavatele v NEN https://nen.nipez.cz/profil/ASPO
- aktivní od 21.7.2017
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ Z2017-019704
XML adresa https://nen.nipez.cz/profil/ASPO/xmldatavz?Typ=1
Adresa profilu zadavatele https://www.as-po.cz/verejne-zakazky
- aktivní od 24.2.2012
Adresa obecné adresy zadavatele https://www.as-po.cz
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 208274
XML adresa https://www.as-po.cz/verejne-zakazky/XMLdataVZ?
  Neaktivní
Název elektronického tržiště TENDERMARKET, elektronické tržiště
Adresa profilu zadavatele E-tržiště https://www.tendermarket.cz/Z00000290.profil
- aktivní od 26.4.2013 do 30.6.2017
- ZNEAKTIVNĚNO od 1.7.2017
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 352236
XML adresa https://www.tendermarket.cz/Z00000290.profil/XMLdataVZ?

 

Všechny zakázky

Liberec – sanace VUZ, budovy č. 2 a 3 - realizace

Místo plnění:
VUZ Liberec, kasárna Jana Žižky, budova č. 2 a č. 3, ul. Javorova, 460 01 Liberec
Datum zahájení:
2. 3. 2018 - 13:57
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:
21. 3. 2018 - 10:00

Provozování spalovny nebezpečných odpadů v areálu odboru biologické ochrany Těchonín

Místo plnění:
Areál OBO Těchonín
Datum zahájení:
23. 2. 2018 - 12:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:
15. 3. 2018 - 10:00

ČKV Popůvky - výměna náplní vapexových a pískových filtrů

Místo plnění:
Zborovská 25, Popůvky
Datum zahájení:
20. 2. 2018 - 14:16
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:

Strojní čištění kanalizací, likvidace odpadních vod, likvidace kalů, odpadů a související čínnost

Místo plnění:
Morava
Datum zahájení:
15. 2. 2018 - 14:23
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:

Dodávka LTO - Větrušice a Komorní Hrádek

Místo plnění:
Větrušice a Komorní Hrádek
Datum zahájení:
17. 1. 2018 - 15:40
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:

Dodávka tepelné energie pro trávník stadionu Juliska na 2018

Místo plnění:
Stadion Juliska - travní plocha
Datum zahájení:
19. 1. 2018 - 09:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:

Rozšíření komunitního centra válečných veteránů, VUZ Brno - realizace

Místo plnění:
VUZ Dobrovského 27c, 612 00 Brno
Datum zahájení:
15. 1. 2018 - 11:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:
26. 1. 2018 - 10:00

Snížení energetické náročnosti budov AS-PO: Vyškov, kasárna Dědice, ulice Víta Nejedlého 235, budova internátu I-7, I-8, I-9

Místo plnění:
Víta Nejedlého 235 682 01 Vyškov
Datum zahájení:
10. 1. 2018 - 10:33
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:
21. 2. 2018 - 10:00

Dohoda o firemních cenách a podmínkách vzájemné spolupráce

Místo plnění:
Orea Hotel Pyramida, Bělohorská 24, 169 01 Praha 6
Datum zahájení:
9. 1. 2018 - 15:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:

Jihlava – Rekonstrukce kotelny VUZ Jihlava

Místo plnění:
Zborovská 25, Jihlava
Datum zahájení:
5. 1. 2018 - 09:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:

Stránky