P18V00000005

Informace o zadavateli

Název zadavatele:Armádní Servisní, příspěvková organizace
IČ:60460580
Adresa:Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice, ČR
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ:208274
Rozšíření komunitního centra válečných veteránů, VUZ Brno - realizace
Identifikátor VZ: 
P18V00000005
Specifikace zadávacího řízení: 
Zakázka malého rozsahu
Předmět zakázky: 
stavební práce
Místo plnění: 
VUZ Dobrovského 27c, 612 00 Brno
Stav řízení: 
ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky
Kontaktní osoba: 
Ing. Jana Koryčánková
Popis: 

Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná ředitel Ing. Martin Lehký (dále jen „zadavatel”), Vás ve smyslu ust. § 27 a § 31 zákona  č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku  na stavební práce s názvem: „Rozšíření komunitního centra válečných veteránů, VUZ Brno - realizace​”.

Datum zveřejnění: 
15. 1. 2018 - 11:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:: 
26. 1. 2018 - 10:00
Dělená na části: 
NE
Rámcová dohoda: 
NE
Zavedení DNS: 
NE
Datum uzavření smlouvy: 
19. 2. 2018 - 12:00
Přílohy: 
Název dokumentu: 
Zadání pro podání nabídky
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
15. 1. 2018 - 11:00
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Příloha č. 1 - Projektová dokumentace
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
15. 1. 2018 - 11:00
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Příloha č. 1 - Projektová dokumentace_PostSignum_(neobsahuje data)
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
15. 1. 2018 - 11:00
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Příloha č. 2 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
15. 1. 2018 - 11:00
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Příloha č. 3 - Čestné prohlášení
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
15. 1. 2018 - 11:00
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Příloha č. 4 - Krycí list nabídky
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
15. 1. 2018 - 11:00
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Příloha č. 5 - Návrh smlouvy o dílo
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
15. 1. 2018 - 11:00
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Rozhodnutí o výběru dodavatele
Typ dokumentu: 
Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)
Čas zveřejnění: 
7. 2. 2018 - 10:00
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Smlouva o dílo
Typ dokumentu: 
Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona)
Čas zveřejnění: 
26. 2. 2018 - 11:15
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Dodatek č. 1
Typ dokumentu: 
Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona)
Čas zveřejnění: 
30. 8. 2018 - 12:00
Číslo verze: 
1
Seznam účastníků: 
Název účastníka: 
KALAHA a.s.
IČO: 
25562151
Nabídková cena bez DPH: 
5 689 746.90 Kč
Nabídková cena s DPH: 
6 884 593.75 Kč
Adresa: 
Maříkova 1899/1, 621 00 Brno
Země sídla: 
Česká republika
Sdružení účastníků: 
NE
Vyřazen pro mim. nízkou nab. cenu : 
NE
Odstoupil: 
NE
Název účastníka: 
PSK Brno s.r.o.
IČO: 
60724463
Nabídková cena bez DPH: 
5 540 597.67 Kč
Nabídková cena s DPH: 
6 704 123.18 Kč
Adresa: 
Kabátníkova 2, 661 10Brno
Země sídla: 
Česká republika
Sdružení účastníků: 
NE
Vyřazen pro mim. nízkou nab. cenu : 
NE
Odstoupil: 
NE
Název účastníka: 
WALER, spol. s r.o.
IČO: 
25309536
Nabídková cena bez DPH: 
5 846 960.00 Kč
Nabídková cena s DPH: 
7 074 821.60 Kč
Adresa: 
Selská 61, 614 00 Brno
Země sídla: 
Česká republika
Sdružení účastníků: 
NE
Vyřazen pro mim. nízkou nab. cenu : 
NE
Odstoupil: 
NE
Název účastníka: 
Martin Kott
IČO: 
71002251
Nabídková cena bez DPH: 
3 819 696.21 Kč
Nabídková cena s DPH: 
4 621 832.41 Kč
Adresa: 
Beskydská 574, 741 01 Nový Jičín
Země sídla: 
Česká republika
Sdružení účastníků: 
NE
Vyřazen pro mim. nízkou nab. cenu : 
NE
Odstoupil: 
NE
Název účastníka: 
MiSta stavební společnost s.r.o.
IČO: 
04811631
Nabídková cena bez DPH: 
5 149 999.62 Kč
Nabídková cena s DPH: 
6 231 499.54 Kč
Adresa: 
Nedakonice 14, 687 38
Země sídla: 
Česká republika
Sdružení účastníků: 
NE
Vyřazen pro mim. nízkou nab. cenu : 
NE
Odstoupil: 
NE
Seznam dodavatelů: 
Název dodavatele: 
Martin Kott
IČO: 
71002251
Země sídla: 
Česká republika
Rok smlouvy: 
2018
Celková cena dle smlouvy bez DPH: 
3 819 696.21 Kč
Celková cena dle smlouvy s DPH: 
4 392 650.00 Kč
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 
3 819 696.21 Kč
Skutečně uhrazená cena s DPH: 
4 392 650.64 Kč
Sdružení dodavatelů: 
NE
Adresa: 
Beskydská 574, 741 01 Nový Jičín