Sazebník úhrad

Sazebník úhrad za vyhledávání, zpracování a poskytnutí informace

poskytnuté v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

- 2 Kč za pořízení jedné strany výtisku (kopie) formátu A4
- 3 Kč za pořízení oboustranného výtisku (kopie)
- za nahrání diskety cena za příslušný kus paměťového média
- náklady podle aktuálních tarifů pošty za odeslání informace včetně sazby za doporučenou zásilku a sazby za zaslání informace na dobírku 
- v případě úhrady za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací podle § 17 zákona č. 109/1999 Sb., v platném znění bude tato úhrada vycházet z průměrné hodinové mzdy pracovníka pověřeného vyhledáním

Návrat