Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací

Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací

Ministerstvo obrany stanoví v souladu s § 5 odst. 1 písm. f) zákona o svobodném přístupu k informacím ve spojení s § 17 tohoto zákona a s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tento sazebník úhrad za poskytování informací:

Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací 2018 (pdf)

Návrat