Úsek technický

Úsek technický - Informace pro odběratele

 

Dodávka tepelné energie

Naše organizace zajišťuje dodávku tepelné energie do objektů Ministerstva obrany, vlastních ubytovacích zařízení, bytů a připojených civilních subjektů po celé České republice. Provozujeme jednu fotovoltaickou elektrárnu pro vlastní potřebu.

Ceny tepelné energie, kterou se rozumí energie tepla nebo chladu, se regulují způsobem věcného usměrňování cen. Do ceny tepelné energie lze v kalendářním roce promítnout pouze ekonomicky oprávněné náklady, přiměřený zisk a daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).
Ekonomicky oprávněnými náklady v ceně tepelné energie jsou ekonomicky oprávněné náklady nezbytné pro výrobu anebo rozvod tepelné energie v kalendářním roce, které vycházejí z účetnictví dodavatele    

Energetický regulační úřad (dále jen „ERÚ“) podle § 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, a § 17 odst. 6 písm. d) zákona č. 58/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 6 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, vydává cenové rozhodnutí k cenám tepelné energie.
Pro sjednání cen tepelné energie stanovuje ERÚ pro dodavatele tepelné energie podmínky v Cenových rozhodnutích.

Licence
Naší organizaci jsou energetickým regulačním úřadem uděleny licence k podnikání v těchto energetických odvětvích:
Skupina 31 – výroba tepelné energie
Skupina 32 – rozvod tepelné energie
Skupina 11 – výroba elektrické energie

 

 

Dodávka vody a odvádění a čištění odpadních vod

Naše organizace zajišťuje dodávku pitné vody a stará se o odpadní vody v objektech Ministerstva obrany po celé České republice. V těchto lokalitách zásobuje pitnou vodou a zajišťuje odvádění a čištění odpadních vod civilním subjektům:

Komorní Hrádek
Čeradice
Chotyně, Grabštejn
Rančířov
Bučovice