Rančířov

Rančířov

V této lokalitě provozujme vodovodní řady v objektu Ministerstva obrany a zároveň zajišťujeme dodávku pitné vody pro soukromé subjekty. 
Hlášení poruch a havárií
telefonní číslo:  602 552 078 (od 7:00 – do 15:30), 724 881 027 (mimo pracovní dobu)
Kontaktní adresa
Dobrovského 2549/27, 612 00 Brno-Královo Pole

 

Další informace

Vodné
je úplatou za pitnou vodu dodanou v určitém množství za určitou dobu a služby spojené s jejím dodáním. Právo na vodné vzniká vtokem vody do vodovodního potrubí napojeného bezprostředně za fakturačním měřidlem.

Způsob stanovení cen vodného
je přísně podřízen kalkulaci stanoveném v Cenovém věstníku ministerstva financí ČR pro každý kalendářní rok. Jsou to tedy ceny věcně usměrňované státem.
Kontrolu nad dodržováním kalkulačního vzorce provádí stát prostřednictvím finančních ředitelství příslušného kraje.

Výše vodného
se účtuje dle množství proteklé vody fakturačním vodoměrem. Odečty fakturačních vodoměrů provádí náš příslušný technický pracovník ve smluvně stanovených cyklech.

Ceník

Ceník platný od 1.1.2020 (pdf)

Ceník platný od 1.1.2021 (pdf)

Ceník platný od 1.1.2022 (pdf)

Ceník platný od 1.1.2023 (pdf)

Ceník platný od 1.1.2024 (pdf)

<- zpět na seznam lokalit