O nás

O nás

 

   Armádní Servisní, p. o. (AS-PO) je příspěvkovou organizací resortu Ministerstva obrany ČR, jejímž hlavním úkolem je servisní podpora a zajištění kvalitního technického a provozního zázemí AČR. Organizace byla zřízena v roce 1994 pod názvem Správa vojenského bytového fondu a jejím tehdejším hlavním úkolem bylo zabezpečení komplexní péče o rozsáhlý vojenský bytový fond. Protože v průběhu následujících let se různě měnila skladba spravovaného majetku a poskytovaných služeb, organizace byla v roce 2012 přejmenována na Armádní Servisní, příspěvková organizace.

   V současnosti spočívá hlavní těžiště činnosti AS-PO v komplexním zajištění veškerých služeb spojených s výrobou a rozvodem tepla a teplé užitkové vody, dále s úpravou odpadních vod a s poskytováním ubytování a bydlení pro účely AČR a MO. Jedná se zejména o všestrannou péči o stavebně technický stav svěřeného nemovitého majetku včetně zajištění činností a služeb spojených s jeho provozem s důrazem na hospodárnost a efektivitu. Veškeré akce, které souvisejí se zabezpečením údržby (rekonstrukce, revitalizace atd.) svěřeného nemovitého majetku probíhají v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. U větších investičních akcí jsou čerpány dotace ze státního rozpočtu a zdrojů EU.

   AS-PO jako nástupce již neexistujícího Vojenského vlečkového úřadu zajišťuje od roku 2014 správu a provoz vojenských vleček. Také zabezpečuje správu vojenského logistického areálu v Novém Jičíně a v neposlední řadě spravuje a provozuje technologicky specifická a náročná zařízení Centra biologické ochrany Těchonín. Dále je AS-PO centrálním zadavatelem pro Ministerstvo obrany ČR a jeho příspěvkové organizace pro komodity elektrická energie, plynná paliva, kancelářské potřeby, kancelářskou techniku a zařízení, nábytek a telekomunikační služby.

   V současné době AS-PO zajišťuje ubytovací služby v 80 vojenských ubytovacích zařízeních po celé České republice s celkovou kapacitou 10 353 lůžek.

   Kromě jiného se AS-PO zapojila do programů organizací MO pro válečné veterány, které podporuje cenově výhodnými pobyty pro válečné veterány ve vlastních ubytovacích zařízeních.