Ukončené zakázky

Profil zadavatele

Název zadavatele Armádní Servisní, příspěvková organizace
Sídlo Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice, ČR
60460580
DIČ CZ60460580
  Aktivní - zadavatel využívá výhradně profil zdavatele v NENu
Adresa profilu zadavatele v NEN https://nen.nipez.cz/profil/ASPO
- aktivní od 21.7.2017
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ Z2017-019704
XML adresa https://nen.nipez.cz/profil/ASPO/xmldatavz?Typ=1
Adresa profilu zadavatele https://www.as-po.cz/verejne-zakazky
- aktivní od 24.2.2012
Adresa obecné adresy zadavatele https://www.as-po.cz
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 208274
XML adresa https://www.as-po.cz/verejne-zakazky/XMLdataVZ?
  Neaktivní
Název elektronického tržiště TENDERMARKET, elektronické tržiště
Adresa profilu zadavatele E-tržiště https://www.tendermarket.cz/Z00000290.profil
- aktivní od 26.4.2013 do 30.6.2017
- ZNEAKTIVNĚNO od 1.7.2017
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 352236
XML adresa https://www.tendermarket.cz/Z00000290.profil/XMLdataVZ?

 

Ukončeno plnění

Modernizace plynové kotelny Armádní střelecký stadion Lobzy Plzeň

Místo plnění:
Armádní střelecký stadion, Lobzy 1109, 312 00 Plzeň 4
Datum zahájení:
25. 7. 2018 - 09:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:

Kasárna Bystrovany - rekonstrukce výměníkových stanic - výkon TDS a koordinátora BOZP

Místo plnění:
areál Kasáren Bystrovany, ul. Libušina, 779 00 Olomouc
Datum zahájení:
20. 7. 2018 - 10:30
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:

Zajištění činností technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci akce Praha, Dědina - zateplení VUZ - realizace

Místo plnění:
Vojenské ubytovací zařízení Pilotů 217, 160 00 Praha 6 - Ruzyně
Datum zahájení:
17. 7. 2018 - 12:41
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:

Sophos - rozvoj HW a SW řešení

Místo plnění:
Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice
Datum zahájení:
11. 7. 2018 - 15:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:

Olomouc, Hněvotínská 9 - zlepšení podmínek ubytování

Místo plnění:
VUZ Hněvotínská 9, Olomouc
Datum zahájení:
26. 6. 2018 - 15:02
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:

Moravská Třebová, Jevíčská 7 - výměna páteřních rozvodů topné vody

Místo plnění:
Jevíčská 7, Moravská Třebová
Datum zahájení:
15. 6. 2018 - 15:03
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:

Nákup nábytku pro VUZ Chodská 17 B-2, Brno

Místo plnění:
VUZ Chodská 17 B-2, Chodská 3066/17, Brno
Datum zahájení:
15. 6. 2018 - 14:20
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:
19. 7. 2018 - 10:00

Odstraňování azbestu v objektu internátu A, B Jevíčská 937/7 v Moravské Třebové

Místo plnění:
Jevíčská 937/7, 571 01 Moravská Třebová
Datum zahájení:
15. 6. 2018 - 14:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:
4. 7. 2018 - 10:00

Provozování spalovny nebezpečných odpadů v areálu odboru biologické ochrany Těchonín

Místo plnění:
OBO Těchonín
Datum zahájení:
7. 6. 2018 - 10:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:

Zajištění údržby, havarijní služby a oprav zařízení tepelného hospodářství

Místo plnění:
objekty objednatele v lokalitách: Olomouc, Újezd u Uničova, Přáslavice, Štěpánov, Libavá, Bystřice, Hranice, Lipník, Slavkov, Loučka, Stará Ves, Nový Jičín, Opava, Hlučín, Petříkov, Háj ve Slezsku, Ostrava
Datum zahájení:
5. 6. 2018 - 15:37
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:

Stránky