Ukončené zakázky

Profil zadavatele

Název zadavatele Armádní Servisní, příspěvková organizace
Sídlo Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice, ČR
60460580
DIČ CZ60460580
Aktivní
Adresa profilu zadavatele https://www.as-po.cz/verejne-zakazky
- aktivní od 24.2.2012
Adresa obecné adresy zadavatele https://www.as-po.cz
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 208274
XML adresa https://www.as-po.cz/verejne-zakazky/XMLdataVZ?
Adresa profilu zadavatele v NEN https://nen.nipez.cz/profil/ASPO
- aktivní od 21.7.2017
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ Z2017-019704
XML adresa https://nen.nipez.cz/profil/ASPO/xmldatavz?Typ=1
  Neaktivní
Název elektronického tržiště TENDERMARKET, elektronické tržiště
Adresa profilu zadavatele E-tržiště https://www.tendermarket.cz/Z00000290.profil
- aktivní od 26.4.2013 do 30.6.2017
- ZNEAKTIVNĚNO od 1.7.2017
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 352236
XML adresa https://www.tendermarket.cz/Z00000290.profil/XMLdataVZ?

Ukončeno plnění

Komplexní opravy podlahy ubytovacích buněk, chodby, skladů a společných prostor ve 4. a 5. NP včetně pokládky nového PVC na internátu v Moravské Třebové, Jevíčská 7 – objekt č. 61

Místo plnění:
Moravská Třebová, Jevíčská 7, objekt č. 61
Datum zahájení:
27. 7. 2017 - 09:15
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:

Zpracování technicko-ekonomické studie zásobování teplem areálu letiště Prostějov a podkladů pro dotaci z „Operačního programu životní prostředí/Prioritní osa 2/specifický cíl 2.2“

Místo plnění:
Letiště Prostějov, ulice Letecká, Prostějov
Datum zahájení:
16. 6. 2017 - 13:56
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:

Zpracování projektové dokumentace: Město Libavá rekonstrukce kotelny č. 210

Místo plnění:
Město Libavá
Datum zahájení:
25. 5. 2017 - 10:01
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:

Město Libavá - Velká Střelná - veřejný vodovod - dodávka a instalace technologické linky na úpravu pitné vody

Místo plnění:
Město Libavá - Velká Střelná
Datum zahájení:
18. 5. 2017 - 14:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:

VUZ Dědina – rekonstrukce sociálních zařízení a vstupního schodiště

Místo plnění:
Vojenské ubytovací zařízení Dědina, Pilotů 217, 160 00, Praha 6
Datum zahájení:
9. 2. 2017 - 15:15
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:
1. 3. 2017 - 10:00

Repase kontejnerových kotelen

Místo plnění:
Letecká 1, Prostějov
Datum zahájení:
18. 1. 2017 - 14:28
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:

Odvoz a likvidace nebezpečného odpadu z ČOV Libavá

Místo plnění:
Město Libavá
Datum zahájení:
16. 1. 2017 - 15:09
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:

Odvoz a likvidace nebezpečného odpadu z ČOV Libavá

Místo plnění:
Město Libavá
Datum zahájení:
7. 11. 2016 - 15:35
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:

Dodání části PD a úvodní studie proveditelnosti páteřní trasy horkovodu pro teplofikaci areálu letiště Pardubice

Místo plnění:
Opatovice nad Labem, Pardubice 2, 532 13
Datum zahájení:
28. 11. 2016 - 13:38
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:

Úprava softwaru u medisteru, 6 měsíční povinná kontrola bezpečnosti a výkonnosti

Místo plnění:
Těchonín
Datum zahájení:
22. 11. 2016 - 15:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:

Stránky