Ukončené zakázky

Profil zadavatele

Název zadavatele Armádní Servisní, příspěvková organizace
Sídlo Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice, ČR
60460580
DIČ CZ60460580
Aktivní
Adresa profilu zadavatele https://www.as-po.cz/verejne-zakazky
- aktivní od 24.2.2012
Adresa obecné adresy zadavatele https://www.as-po.cz
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 208274
XML adresa https://www.as-po.cz/verejne-zakazky/XMLdataVZ?
Adresa profilu zadavatele v NEN https://nen.nipez.cz/profil/ASPO
- aktivní od 21.7.2017
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ Z2017-019704
XML adresa https://nen.nipez.cz/profil/ASPO/xmldatavz?Typ=1
  Neaktivní
Název elektronického tržiště TENDERMARKET, elektronické tržiště
Adresa profilu zadavatele E-tržiště https://www.tendermarket.cz/Z00000290.profil
- aktivní od 26.4.2013 do 30.6.2017
- ZNEAKTIVNĚNO od 1.7.2017
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 352236
XML adresa https://www.tendermarket.cz/Z00000290.profil/XMLdataVZ?

Ukončeno plnění

Oprava trafostanice ve VUZ Ruzyně

Místo plnění:
U Prioru 938, Praha 6 - Ruzyně
Datum zahájení:
26. 10. 2017 - 16:18
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:

Oprava schodišť a chodeb ve VUZ Bechyně

Místo plnění:
Bechyně, budova č. 6
Datum zahájení:
9. 10. 2017 - 09:12
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:

Rekonstrukce vodovodu v areálu VŠZ Olešná nad Vltavou

Místo plnění:
Vojenské školící zařízení Olešná nad Vltavou, Písek
Datum zahájení:
4. 10. 2017 - 15:02
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:

Odstranění stavby plynové kotelny, komínu, nadzemních parních rozvodů ve vojenském areálu Bechyně

Místo plnění:
Vojenský areál Bechyně
Datum zahájení:
3. 8. 2017 - 11:30
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:
22. 8. 2017 - 10:00

Komplexní opravy podlahy ubytovacích buněk, chodby, skladů a společných prostor ve 4. a 5. NP včetně pokládky nového PVC na internátu v Moravské Třebové, Jevíčská 7 – objekt č. 61

Místo plnění:
Moravská Třebová, Jevíčská 7, objekt č. 61
Datum zahájení:
27. 7. 2017 - 09:15
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:

Výměna kotlů b. č. 402 trenažer, letiště Chotusice - realizace

Místo plnění:
letiště Chotusice
Datum zahájení:
24. 7. 2017 - 13:15
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:
10. 8. 2017 - 10:00

Rekonstrukce vnějších únikových schodišť – VUZ Ruzyně

Místo plnění:
Praha 6 - Ruzyně
Datum zahájení:
21. 7. 2017 - 15:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:
14. 8. 2017 - 10:00

Zpracování PD a realizace akce "Výměna kotlů KJB Bechyně"

Místo plnění:
VUZ Bechyně, 391 65
Datum zahájení:
31. 7. 2017 - 10:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:

Zpracování technicko-ekonomické studie zásobování teplem areálu letiště Prostějov a podkladů pro dotaci z „Operačního programu životní prostředí/Prioritní osa 2/specifický cíl 2.2“

Místo plnění:
Letiště Prostějov, ulice Letecká, Prostějov
Datum zahájení:
16. 6. 2017 - 13:56
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:

Zpracování projektové dokumentace: Město Libavá rekonstrukce kotelny č. 210

Místo plnění:
Město Libavá
Datum zahájení:
25. 5. 2017 - 10:01
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:

Stránky