Ukončené zakázky

Profil zadavatele

Název zadavatele Armádní Servisní, příspěvková organizace
Sídlo Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice, ČR
60460580
DIČ CZ60460580
  Aktivní - zadavatel využívá výhradně profil zdavatele v NENu
Adresa profilu zadavatele v NEN https://nen.nipez.cz/profil/ASPO
- aktivní od 21.7.2017
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ Z2017-019704
XML adresa https://nen.nipez.cz/profil/ASPO/xmldatavz?Typ=1
Adresa profilu zadavatele https://www.as-po.cz/verejne-zakazky
- aktivní od 24.2.2012
Adresa obecné adresy zadavatele https://www.as-po.cz
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 208274
XML adresa https://www.as-po.cz/verejne-zakazky/XMLdataVZ?
  Neaktivní
Název elektronického tržiště TENDERMARKET, elektronické tržiště
Adresa profilu zadavatele E-tržiště https://www.tendermarket.cz/Z00000290.profil
- aktivní od 26.4.2013 do 30.6.2017
- ZNEAKTIVNĚNO od 1.7.2017
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 352236
XML adresa https://www.tendermarket.cz/Z00000290.profil/XMLdataVZ?

 

Ukončeno plnění

Oprava trafostanice ve VUZ Ruzyně

Místo plnění:
U Prioru 938, Praha 6 - Ruzyně
Datum zahájení:
26. 10. 2017 - 16:18
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:

Vojenské ubytovací zařízení Stará Boleslav - stavební opravy

Místo plnění:
Boleslavská 1292, 250 01 Stará Boleslav
Datum zahájení:
19. 10. 2017 - 14:15
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:

Vícenice - náhradní zdroj pro vytápění objektu technických oprav

Místo plnění:
kasárna Vícenice
Datum zahájení:
18. 10. 2017 - 16:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:

Autorský dozor při realizaci akce „Internát Heyrovského 1213, Hradec Králové - rekonstrukce”

Místo plnění:
VUZ Hradec Králové, Akademika Heyrovského 1213, 500 03
Datum zahájení:
18. 10. 2017 - 09:30
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:

Servisní a rozvojové služby informačního systému FaMa+

Místo plnění:
Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6
Datum zahájení:
12. 10. 2017 - 11:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:

Zpracování PD na akci „Prostějov Letecká kasárna – ekologizace vytápění”

Místo plnění:
sídla smluvních stran
Datum zahájení:
11. 10. 2017 - 14:56
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:

Dodávka pevných paliv 2018

Místo plnění:
Česká republika
Datum zahájení:
11. 10. 2017 - 17:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:
30. 10. 2017 - 10:00

Vojenská vlečka č. 3 - Libavá – vyčištění části kolejového lože v koleji č. 1 včetně výhybky č. V1

Místo plnění:
vojenská vlečka č. 3 Libavá, 783 53 Velká Bystřice
Datum zahájení:
10. 10. 2017 - 09:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:

Ubytovna Ruzyně, objekt B - rekonstrukce

Místo plnění:
Ruzyně B, U Prioru 938/6, 160 00 Praha 6
Datum zahájení:
9. 10. 2017 - 16:17
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:
13. 11. 2017 - 10:00

Oprava schodišť a chodeb ve VUZ Bechyně

Místo plnění:
Bechyně, budova č. 6
Datum zahájení:
9. 10. 2017 - 09:12
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:

Stránky