P17V00000084

Informace o zadavateli

Název zadavatele:Armádní Servisní, příspěvková organizace
IČ:60460580
Adresa:Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice, ČR
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ:208274
Oprava trafostanice ve VUZ Ruzyně
Identifikátor VZ: 
P17V00000084
Specifikace zadávacího řízení: 
Zakázka malého rozsahu
Předmět zakázky: 
stavební práce
Místo plnění: 
U Prioru 938, Praha 6 - Ruzyně
Stav řízení: 
ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky
Kontaktní osoba: 
Ing. Jech
Popis: 

Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná ředitel Ing. Martin Lehký (dále jen „zadavatel”), zadal ve smyslu ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, veřejnou zakázku s názvem: „Oprava trafostanice ve VUZ Ruzyně”.

Datum zveřejnění: 
26. 10. 2017 - 16:18
Dělená na části: 
NE
Rámcová dohoda: 
NE
Zavedení DNS: 
NE
Datum uzavření smlouvy: 
26. 10. 2017 - 15:20
Přílohy: 
Název dokumentu: 
Smlouva o dílo
Typ dokumentu: 
Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona)
Čas zveřejnění: 
26. 10. 2017 - 16:30
Číslo verze: 
1
Seznam dodavatelů: 
Název dodavatele: 
F-ELEKTRO s.r.o.
IČO: 
04136560
Země sídla: 
ČR
Rok smlouvy: 
2017
Celková cena dle smlouvy bez DPH: 
549 414.95 Kč
Celková cena dle smlouvy s DPH: 
664 792.09 Kč
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 
549 414.95 Kč
Skutečně uhrazená cena s DPH: 
664 792.09 Kč
Sdružení dodavatelů: 
NE
Adresa: 
U Plátenice 2455/10, Praha 5 150 00