Aktuality

Dnes je středa 24. srpna 2016, 20:06 hodin
 • Upozornění pro dodavatele

  Armádní Servisní, příspěvková organizace se dnem 1. července 2016 stává povinným subjektem v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), který je povinný zveřejňovat smluvní vztahy/objednávky nad 50.000,- Kč bez DPH v informačním systému veřejné správy (ISRS), jehož správcem je Ministerstvo vnitra.

 • Ministerstvo obrany ušetřilo nákupem elektřiny a plynu více jak 51 milionů Kč

  Resort ministerstva obrany ušetřil více než 51 milionů korun nákupem elektřiny a zemního plynu na energetické burze. Nákup energií na rok 2017 se uskutečnil 16. června 2016 na Českomoravské komoditní burze Kladno a resortu obrany se při něm podařilo podobně jako v minulých letech dosáhnout významných úspor. Největší úspory bylo dosaženo u nákupu zemního plynu (velkoodběr).

  Celý článek najdete zde na stránkách Ministerstva obrany.

 • TEN DRUHÝ ŽIVOT – výstava fotografií z vojenských misí

       Putovní výstava z vojenských misí je pořádána pod záštitou ministra obrany České republiky Martina Stropnického v sedmi městech naší republiky (Brno, Olomouc, Dukovany, Ostrava, Lednice, Třeboň a Praha) od 31. 5. 2016 do 29. 9. 2016. 

  Více zde.

   

 • Důležité - poskytování sociálních služeb - ubytování pro válečné veterány

  Armádní Servisní, příspěvková organizace nabízí válečným veteránům 2. světové války i novodobým válečným veteránům možnost krátkodobého i dlouhodobého ubytování v síti provozovaných vojenských ubytoven po celé ČR. Osvědčení válečného veterána vydává Ministerstvo obrany ČR dle zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech.

  Pro bližší informace a zajištění ubytování pouze pro válečné veterány je možné volat v pracovní dny od 8.00 do 15.00 na tato telefonní čísla: 973 204 063, 973 204 057, 602 551 842.

  K rezervaci ubytování je možné také využít rezervační formulář. logovv

  vv

   

 • 23.03.2016 Bezpečnostní situace ve VUZ

  Od 23.3.2016 do odvolání je zrušeno jakékoliv ubytovávání ve vojenských ubytovacích zařízeních Posádkového velitelství Praha. Jedná se o vojenské ubytovací zařízení Juliska, Podbaba, Ruzyně a Dědina.

  Aktualizace 31.03.2016:

  Od 1. dubna 2016 bude ubytování VzP a o.z. ve VUZ Praha - Město zabezpečeno v omezeném rozsahu závislém na volné lůžkové kapacitě vojenských zařízení.

  VUZ Podbaba - v rekonstrukci (sociální zázemí) do konce dubna 2016
  VUZ Juliska - bez omezení
  VUZ Ruzyně - bez  omezení
  VUZ Dědina - dlouhodobé ubytování VzP a o.z., služební a pracovní cesty VzP a o.z.

  Požadavky o ubytování lze řešit mailem ohlasovna@as-po.cz nebo na fax 973 204 621.
  Informace k ubytování na tlf. 973 204 636 a 973 204 635.

  Aktualizace 03.06.2016:

  Omezení bylo zrušeno k 3.6.2016.