Aktuality

Dnes je neděle 26. března 2017, 07:14 hodin
 • Informace k problematice výskytu zvýšených hodnot uranu v pitné vodě v obci Město Libavá na Olomoucku

  V současné době je medializován zvýšený výskyt uranu v pitné vodě v obci Město Libavá, který byl zjištěn na základě rozboru pitné vody z vodárny Velká Střelná zadaného Armádní Servisní, příspěvkovou organizací u Zdravotního ústavu Ostrava.

  Po obdržení nepříznivých výsledků rozboru bylo neprodleně informováno vedení obce Město Libavá a byla přijata opatření k náhradnímu zásobování obyvatel nezávadnou pitnou vodou. V obci je distribuována balená pitná voda a AS-PO zajistilo cisternu s pitnou vodou, která je přistavena pro potřeby místní základní i mateřské školy.

  V souvislosti s plánovanou investiční akcí, která zahrnuje rekonstrukci vodního zdroje Velká Střelná, bude s ohledem na vzniklou situaci zabezpečena i instalace technologie na odstranění uranu ze surové vody.

 • PF 2017

  PF2017

 • Přerušení dodávky vody z vodního zdroje Velká Střelná

  Na vodním zdroji Velká Střelná došlo dne 25.11.2016 k poruše technologického zařízení pro čerpání surové vody a v jejím důsledku byla přerušena dodávka pitné vody do Vojenského újezdu Libavá a obce Město Libavá. Porucha čerpání vody byla neprodleně odstraněna, nicméně po opětovném spuštění se vyskytly nové poruchy těsnosti přivaděče surové vody do úpravny. Proto pracovníci Armádní Servisní, příspěvkové organizace pro obyvatele dotčených obcí zajistili náhradní zásobování pitnou vodou. Byly přistaveny mobilní cisterny s pitnou vodou a je distribuována balená pitná voda. Zároveň intenzivně pracují na odstranění havárie.

  Aktualizace: V pondělí 12. 12. 2016 ve večerních hodinách byla obnovena úprava pitné vody na zařízení Velká Střelná a zajištěna 100% zásoba pro VVP Libavá a Město Libavá. Současně byla přijata technická opatření ke snížení rizika budoucího výpadku dodávek pitné vody. V rámci havarijního zásahu bylo vyměněno potrubí mezi úpravnou vody a zdrojem, osazeno nové ponorné čerpadlo a zajištěna suchá rezerva k rychlému řešení mimořádných situací. V rámci prací došlo k opravám na zařízení EE.

  Za vzniklé problémy se omlouváme.

   

 • Poptávkové řízení na odkup a odvoz betonového recyklátu a zeminy z odkopů - Letiště Přerov

  Armádní Servisní, příspěvková organizace, zastoupená ředitelem Ing. Martinem Lehkým, vyhlašuje v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a dle § 1772 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, "Poptávkové řízení na odkup a odvoz betonového recyklátu a zeminy z odkopů - Letiště Přerov".  Bližší informace jsou k dispozici na následujícím odkaze: https://www.as-po.cz/nebytove_prostory

 • REMOBIL

  Zbavte se svého nepotřebného mobilního telefonu v rámci projektu REMOBIL, můžete tak opravdu pomoci. Propagační leták k akci k náhlednutí zde (PDF 6MB). Další informace k projektu najdete na stránkách www.remobil.cz

  Umístění nádob na sběr nepotřebných mobilních telefonů v naší organizaci:

  Ubytovna Ruzyně - Praha, U Prioru 938
  Ubytovna Dědina - Praha, Pilotů 217
  Ubytovna Podbaba - Praha, Podbabská 1589/1
  Ubytovny Liberec - Liberec, Kasárna Jana Žižky
  Ubytování Vyškov - Vyškov, Víta Nejedlého 235, Jugo
  Internát Chodská  - Brno, Chodská 3066/17  
  Koleje Dobrovského - Brno, Dobrovského 27
  Ubytovna Tučkova - Brno, Tučkova 23   
  Ubytovna Generála Píky - Brno, Generála Píky 4

  Nádoby budou umístěny na recepcích uvedených ubytovacích zařízení.