Ukončené zakázky

Profil zadavatele

Název zadavatele Armádní Servisní, příspěvková organizace
Sídlo Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice, ČR
60460580
DIČ CZ60460580
  Aktivní - zadavatel využívá výhradně profil zdavatele v NENu
Adresa profilu zadavatele v NEN https://nen.nipez.cz/profil/ASPO
- aktivní od 21.7.2017
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ Z2017-019704
XML adresa https://nen.nipez.cz/profil/ASPO/xmldatavz?Typ=1
Adresa profilu zadavatele https://www.as-po.cz/verejne-zakazky
- aktivní od 24.2.2012
Adresa obecné adresy zadavatele https://www.as-po.cz
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 208274
XML adresa https://www.as-po.cz/verejne-zakazky/XMLdataVZ?
  Neaktivní
Název elektronického tržiště TENDERMARKET, elektronické tržiště
Adresa profilu zadavatele E-tržiště https://www.tendermarket.cz/Z00000290.profil
- aktivní od 26.4.2013 do 30.6.2017
- ZNEAKTIVNĚNO od 1.7.2017
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 352236
XML adresa https://www.tendermarket.cz/Z00000290.profil/XMLdataVZ?

 

Ukončeno plnění

Dodávky topného oleje extra lehkého (TOEL-N)

Místo plnění:
odběrná místa na území České republiky
Datum zahájení:
24. 11. 2017 - 11:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:
4. 1. 2018 - 10:00

Dodávka 13ks nových osobních automobilů pro AS-PO

Místo plnění:
Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice
Datum zahájení:
24. 11. 2017 - 10:45
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:
13. 12. 2017 - 10:00

Vojenské ubytovací zařízení Komorní Hrádek - výměna svítidel

Místo plnění:
Vojenské ubytovací zařízení Komorní Hrádek
Datum zahájení:
16. 11. 2017 - 16:32
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:

Logistický areál Nový Jičín - odstranění porevizních závad na hromosvodech - realizace

Místo plnění:
logistický areál Nový Jičín
Datum zahájení:
16. 11. 2017 - 09:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:

Nákup nábytku pro objekt Veleslavín

Místo plnění:
MŠ Janouškova 300, 162 00 Praha 6 - Veleslavín
Datum zahájení:
7. 11. 2017 - 09:26
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:

Nákup a dodání nábytku pro VUZ Ruzyně, blok C

Místo plnění:
U Prioru 938, Praha 6
Datum zahájení:
6. 11. 2017 - 15:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:

Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a realizaci akce "Zabezpečení objektů VUZ v areálu KJB systémem EPS a EZS"

Místo plnění:
VUZ Dobrovského a Chodská, Brno
Datum zahájení:
6. 11. 2017 - 12:45
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:

Výměna střešní krytiny - vodárna b. č. 20 Nová Ples

Místo plnění:
vojenské zařízení Nový Ples, vodárna
Datum zahájení:
31. 10. 2017 - 10:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:

Zajištění tepelné stability objektů v areálu letiště Pardubice

Místo plnění:
Pardubice - areál vojenského letiště, ulice Pražská
Datum zahájení:
31. 10. 2017 - 09:56
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:

Vybudování nové plynové kotelny pro obj. č. 2 – vojenská veterinární stanice a pro objekt č. 41 stávající centrální kotelny

Místo plnění:
Hlučín, kasárna Opavská 29, objekt č. 02 a č. 41
Datum zahájení:
31. 10. 2017 - 10:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:

Stránky