P17V00000091

Informace o zadavateli

Název zadavatele:Armádní Servisní, příspěvková organizace
IČ:60460580
Adresa:Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice, ČR
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ:208274
Logistický areál Nový Jičín - odstranění porevizních závad na hromosvodech - realizace
Identifikátor VZ: 
P17V00000091
Specifikace zadávacího řízení: 
Zakázka malého rozsahu
Předmět zakázky: 
stavební práce
Místo plnění: 
logistický areál Nový Jičín
Stav řízení: 
ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky
Kontaktní osoba: 
Bc. Tomáš Hladík
Popis: 

Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná ředitel Ing. Martin Lehký (dále jen „zadavatel”), zadal ve smyslu ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, veřejnou zakázku s názvem: "Logistický areál Nový Jičín - odstranění porevizních závad na hromosvodech - realizace".

Datum zveřejnění: 
16. 11. 2017 - 09:00
Dělená na části: 
NE
Rámcová dohoda: 
NE
Zavedení DNS: 
NE
Datum uzavření smlouvy: 
6. 11. 2017 - 07:50
Přílohy: 
Název dokumentu: 
Smlouva o dílo
Typ dokumentu: 
Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona)
Čas zveřejnění: 
16. 11. 2017 - 09:00
Číslo verze: 
1
Seznam dodavatelů: 
Název dodavatele: 
Radoslav Šmakal
IČO: 
72000805
Země sídla: 
ČR
Rok smlouvy: 
2017
Celková cena dle smlouvy bez DPH: 
1 140 577.59 Kč
Celková cena dle smlouvy s DPH: 
1 380 098.88 Kč
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 
1 140 577.00 Kč
Skutečně uhrazená cena s DPH: 
1 140 577.00 Kč
Sdružení dodavatelů: 
NE
Adresa: 
Charváty 84, 783 75 Charváty