Ukončené zakázky

Profil zadavatele

Název zadavatele Armádní Servisní, příspěvková organizace
Sídlo Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice, ČR
60460580
DIČ CZ60460580
  Aktivní - zadavatel využívá výhradně profil zdavatele v NENu
Adresa profilu zadavatele v NEN https://nen.nipez.cz/profil/ASPO
- aktivní od 21.7.2017
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ Z2017-019704
XML adresa https://nen.nipez.cz/profil/ASPO/xmldatavz?Typ=1
Adresa profilu zadavatele https://www.as-po.cz/verejne-zakazky
- aktivní od 24.2.2012
Adresa obecné adresy zadavatele https://www.as-po.cz
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 208274
XML adresa https://www.as-po.cz/verejne-zakazky/XMLdataVZ?
  Neaktivní
Název elektronického tržiště TENDERMARKET, elektronické tržiště
Adresa profilu zadavatele E-tržiště https://www.tendermarket.cz/Z00000290.profil
- aktivní od 26.4.2013 do 30.6.2017
- ZNEAKTIVNĚNO od 1.7.2017
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 352236
XML adresa https://www.tendermarket.cz/Z00000290.profil/XMLdataVZ?

 

Ukončeno plnění

TDS a výkon BOZP na akci: Snížení energetické náročnosti budov AS-PO: Vyškov, kasárna Dědice, ulice Víta Nejedlého 235, budova internátu I-7, I-8, I-9

Místo plnění:
Víta Nejedlého 235, 682 01 Vyškov
Datum zahájení:
17. 4. 2018 - 13:42
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:
30. 4. 2018 - 10:00

Libavá - ekologizace kotelny objektu č. 210 - realizace

Místo plnění:
9. května 210, Libavá
Datum zahájení:
12. 4. 2018 - 15:15
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:
2. 5. 2018 - 10:00

Brno, tř. Gen. Píky 4 – zlepšení podmínek ubytování v 1. NP a oprava posiloven 1. PP

Místo plnění:
tř. Gen. Píky 4, Brno
Datum zahájení:
12. 4. 2018 - 10:45
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:

Smlouva o ubytování – Penzion na Marjánce, Příbram

Místo plnění:
Příbram
Datum zahájení:
11. 4. 2018 - 15:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:

Smlouva č. 2010033688 o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod

Místo plnění:
Brno - Královo Pole, Chodská 2027/17
Datum zahájení:
29. 3. 2018 - 12:48
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:

VUZ Tábor, Kpt. Nálepky - stavební úpravy

Místo plnění:
ul. Kpt. Nálepky, č. p. 2395, 390 05 Tábor
Datum zahájení:
27. 3. 2018 - 09:53
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:
24. 4. 2018 - 10:00

Brno, kasárna Šumavská - modernizace kotelen - realizace

Místo plnění:
Kasárna Šumavská 4, 662 10 Brno
Datum zahájení:
23. 3. 2018 - 15:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:
12. 4. 2018 - 10:00

Brno, Chodská 17 B-2 – rekonstrukce VUZ - realizace

Místo plnění:
VUZ Chodská 17, Brno, blok B-2, parcelní číslo 3754/72, katastrální území Královo Pole
Datum zahájení:
23. 3. 2018 - 12:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:
24. 4. 2018 - 10:00

Kasárna Bystrovany – rekonstrukce výměníkových stanic - realizace

Místo plnění:
areál kasáren Bystrovany, ul. Libušina, 779 00 Olomouc, k.ú. Chválkovice, parc. č. 1995/1
Datum zahájení:
22. 3. 2018 - 17:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:
26. 4. 2018 - 10:00

Přáslavice - rekonstrukce vodojemu - realizace

Místo plnění:
Kasárna Přáslavice, okres Olomouc
Datum zahájení:
21. 3. 2018 - 13:30
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:
25. 4. 2018 - 10:00

Stránky