P18V00000030

Informace o zadavateli

Název zadavatele:Armádní Servisní, příspěvková organizace
IČ:60460580
Adresa:Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice, ČR
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ:208274
Libavá - ekologizace kotelny objektu č. 210 - realizace
Identifikátor VZ: 
P18V00000030
Specifikace zadávacího řízení: 
Zjednodušené podlimitní řízení
Předmět zakázky: 
stavební práce
Místo plnění: 
9. května 210, Libavá
Stav řízení: 
ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky
Kontaktní osoba: 
Bc. Lenka Krausová, DiS.
Popis: 

Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná ředitel Ing. Martin Lehký (dále jen „zadavatel”), vás ve smyslu § 3 písm. a) a § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce s názvem: „Libavá - ekologizace kotelny objektu č. 210 - realizace”, zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení.

Datum zveřejnění: 
12. 4. 2018 - 15:15
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:: 
2. 5. 2018 - 10:00
Dělená na části: 
NE
Rámcová dohoda: 
NE
Zavedení DNS: 
NE
Datum uzavření smlouvy: 
31. 5. 2018 - 09:20
Přílohy: 
Název dokumentu: 
Písemná výzva k podání nabídky
Typ dokumentu: 
Výzva k podání nabídek (ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 odstavce 1 zákona)
Čas zveřejnění: 
12. 4. 2018 - 15:15
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Zadávací dokumentace
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
12. 4. 2018 - 15:15
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Příloha č. 1 - Čestné prohlášení
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
12. 4. 2018 - 15:15
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Příloha č. 2 - Krycí list
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
12. 4. 2018 - 15:15
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Příloha č. 3 - Návrh smlouvy
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
12. 4. 2018 - 15:15
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Příloha č. 4 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
12. 4. 2018 - 15:15
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Příloha č. 5 - Projektová dokumentace_PostSignum_(neobsahuje data)
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
12. 4. 2018 - 15:15
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Příloha č. 5 - Projektová dokumentace
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
12. 4. 2018 - 15:15
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Příloha č. 6 - Stavební povolení
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
12. 4. 2018 - 15:15
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Rozhodnutí o vyloučení účastníka z účasti v zadávacím řízení
Typ dokumentu: 
Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)
Čas zveřejnění: 
14. 5. 2018 - 14:30
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Oznámení o výběru dodavatele
Typ dokumentu: 
Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)
Čas zveřejnění: 
14. 5. 2018 - 14:30
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Smlouva o dílo
Typ dokumentu: 
Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona)
Čas zveřejnění: 
5. 6. 2018 - 14:15
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Písemná zpráva zadavatele
Typ dokumentu: 
Písemná zpráva (podle § 217 zákona)
Čas zveřejnění: 
6. 6. 2018 - 08:30
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Dodatek č. 1
Typ dokumentu: 
Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)
Čas zveřejnění: 
30. 10. 2018 - 15:30
Číslo verze: 
1
Seznam účastníků: 
Název účastníka: 
Jemnická Stavba, a.s.
IČO: 
25569554
Nabídková cena bez DPH: 
5 334 964.40 Kč
Nabídková cena s DPH: 
6 455 306.90 Kč
Adresa: 
U Černého mostu 773, 675 31 Jemnice
Země sídla: 
Česká republika
Sdružení účastníků: 
NE
Vyřazen pro mim. nízkou nab. cenu : 
NE
Odstoupil: 
ANO
Zdůvodnění odstoupení: 
Důvodem vyloučení bylo nesplnění podmínek dle bodu č. 9 ZD v souladu s § 48 odst. 2 písm. a) zákona.
Název účastníka: 
TRASKO, a.s.
IČO: 
25549464
Nabídková cena bez DPH: 
6 449 740.00 Kč
Nabídková cena s DPH: 
7 804 185.40 Kč
Adresa: 
Vyškov, Na Nouzce 487/8, PSČ 68201
Země sídla: 
Česká republika
Sdružení účastníků: 
NE
Vyřazen pro mim. nízkou nab. cenu : 
NE
Odstoupil: 
NE
Seznam dodavatelů: 
Název dodavatele: 
TRASKO, a.s.
IČO: 
25549464
Poznámka: 
cena dle dodatku č. 1
Země sídla: 
ČR
Rok smlouvy: 
2018
Celková cena dle smlouvy bez DPH: 
6 495 944.30 Kč
Celková cena dle smlouvy s DPH: 
7 860 092.60 Kč
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 
6 495 944.30 Kč
Skutečně uhrazená cena s DPH: 
7 860 092.60 Kč
Sdružení dodavatelů: 
NE
Adresa: 
Vyškov, Na Nouzce 487/8, PSČ 68201