Ukončené zakázky

Profil zadavatele

Název zadavatele Armádní Servisní, příspěvková organizace
Sídlo Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice, ČR
60460580
DIČ CZ60460580
  Aktivní - zadavatel využívá výhradně profil zdavatele v NENu
Adresa profilu zadavatele v NEN https://nen.nipez.cz/profil/ASPO
- aktivní od 21.7.2017
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ Z2017-019704
XML adresa https://nen.nipez.cz/profil/ASPO/xmldatavz?Typ=1
Adresa profilu zadavatele https://www.as-po.cz/verejne-zakazky
- aktivní od 24.2.2012
Adresa obecné adresy zadavatele https://www.as-po.cz
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 208274
XML adresa https://www.as-po.cz/verejne-zakazky/XMLdataVZ?
  Neaktivní
Název elektronického tržiště TENDERMARKET, elektronické tržiště
Adresa profilu zadavatele E-tržiště https://www.tendermarket.cz/Z00000290.profil
- aktivní od 26.4.2013 do 30.6.2017
- ZNEAKTIVNĚNO od 1.7.2017
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 352236
XML adresa https://www.tendermarket.cz/Z00000290.profil/XMLdataVZ?

 

Ukončeno plnění

Dodávka LTO - Větrušice a Komorní Hrádek

Místo plnění:
Větrušice a Komorní Hrádek
Datum zahájení:
17. 1. 2018 - 15:40
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:

Dodávka tepelné energie pro trávník stadionu Juliska na 2018

Místo plnění:
Stadion Juliska - travní plocha
Datum zahájení:
19. 1. 2018 - 09:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:

Rozšíření komunitního centra válečných veteránů, VUZ Brno - realizace

Místo plnění:
VUZ Dobrovského 27c, 612 00 Brno
Datum zahájení:
15. 1. 2018 - 11:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:
26. 1. 2018 - 10:00

Snížení energetické náročnosti budov AS-PO: Vyškov, kasárna Dědice, ulice Víta Nejedlého 235, budova internátu I-7, I-8, I-9

Místo plnění:
Víta Nejedlého 235 682 01 Vyškov
Datum zahájení:
10. 1. 2018 - 10:33
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:
21. 2. 2018 - 10:00

Dohoda o firemních cenách a podmínkách vzájemné spolupráce

Místo plnění:
Orea Hotel Pyramida, Bělohorská 24, 169 01 Praha 6
Datum zahájení:
9. 1. 2018 - 15:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:

Jihlava – Rekonstrukce kotelny VUZ Jihlava

Místo plnění:
Zborovská 25, Jihlava
Datum zahájení:
5. 1. 2018 - 09:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:

Stavební opravy ve VUZ Komorní Hrádek

Místo plnění:
ubytovna Chocerady
Datum zahájení:
5. 1. 2018 - 08:45
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:

Servisní zabezpečení vozového parku AS-PO pro rok 2018 - oblast Morava

Místo plnění:
oblast Morava
Datum zahájení:
28. 12. 2017 - 13:22
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:

Velká Střelná – revitalizace vodního zdroje - realizace

Místo plnění:
Vojenský újezd Libavá
Datum zahájení:
27. 12. 2017 - 14:30
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:

Stavební opravy 2. etapa ve VUZ Stará Boleslav, Boleslavská 1292

Místo plnění:
Boleslavská 1292, Stará Boleslav
Datum zahájení:
27. 12. 2017 - 10:30
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:

Stránky