Ukončené zakázky

Profil zadavatele

Název zadavatele Armádní Servisní, příspěvková organizace
Sídlo Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice, ČR
60460580
DIČ CZ60460580
  Aktivní - zadavatel využívá výhradně profil zdavatele v NENu
Adresa profilu zadavatele v NEN https://nen.nipez.cz/profil/ASPO
- aktivní od 21.7.2017
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ Z2017-019704
XML adresa https://nen.nipez.cz/profil/ASPO/xmldatavz?Typ=1
Adresa profilu zadavatele https://www.as-po.cz/verejne-zakazky
- aktivní od 24.2.2012
Adresa obecné adresy zadavatele https://www.as-po.cz
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 208274
XML adresa https://www.as-po.cz/verejne-zakazky/XMLdataVZ?
  Neaktivní
Název elektronického tržiště TENDERMARKET, elektronické tržiště
Adresa profilu zadavatele E-tržiště https://www.tendermarket.cz/Z00000290.profil
- aktivní od 26.4.2013 do 30.6.2017
- ZNEAKTIVNĚNO od 1.7.2017
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 352236
XML adresa https://www.tendermarket.cz/Z00000290.profil/XMLdataVZ?

 

Ukončeno plnění

Odstraňování havarijních stavů na veřejném vodovodu a kanalizaci

Místo plnění:
Morava
Datum zahájení:
22. 5. 2018 - 14:57
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:

Nákup elektroniky na rok 2018

Místo plnění:
Jednotlivá ubytovací zařízení AS-PO
Datum zahájení:
22. 5. 2018 - 14:15
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:
11. 6. 2018 - 10:00

Brno, Chodská 17 A, B - rekonstrukce VUZ - realizace

Místo plnění:
Vojenské ubytovací zařízení Brno, Chodská 17
Datum zahájení:
21. 5. 2018 - 16:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:
29. 6. 2018 - 10:00

Centralizovaný nákup zemního plynu na rok 2019

Místo plnění:
Česká republika - odběrná místa
Datum zahájení:
16. 5. 2018 - 14:57
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:
4. 5. 2018 - 12:00

Centralizovaný nákup elektrické energie na rok 2019

Místo plnění:
Česká republika - odběrná místa
Datum zahájení:
16. 5. 2018 - 14:47
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:
4. 5. 2018 - 12:00

Čermná nad Orlicí – vojenská vlečka č. 29 – opravné práce na vlečce

Místo plnění:
Vojenské zařízení 5512, Čermná nad Orlicí
Datum zahájení:
11. 5. 2018 - 09:15
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:
23. 5. 2018 - 10:00

Pravidelný servis a kontrola měření a regulace na technologických zařízeních AS-PO

Místo plnění:
Brno, Vyškov, Sedlec
Datum zahájení:
10. 5. 2018 - 15:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:

Praha, Dědina – zateplení VUZ - realizace

Místo plnění:
Vojenské ubytovací zařízení Dědina, Pilotů 217, 160 00 Praha 6 Ruzyně
Datum zahájení:
9. 5. 2018 - 16:15
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:
8. 6. 2018 - 10:00

Bučovice - havarijní oprava kanalizace DN 300 v areálu kasáren

Místo plnění:
Sokolovská, 685 01 Bučovice
Datum zahájení:
25. 4. 2018 - 15:45
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:

Vyškov – ubytovna pro základní přípravu – projektová dokumentace

Místo plnění:
Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice
Datum zahájení:
20. 4. 2018 - 15:15
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:
4. 5. 2018 - 10:00

Stránky