P18V00000034

Informace o zadavateli

Název zadavatele:Armádní Servisní, příspěvková organizace
IČ:60460580
Adresa:Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice, ČR
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ:208274
Vyškov – ubytovna pro základní přípravu – projektová dokumentace
Evidenční číslo ve věstníku: 
Z2018-006188
Identifikátor VZ: 
P18V00000034
Specifikace zadávacího řízení: 
Otevřené řízení
Předmět zakázky: 
služby
Místo plnění: 
Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice
Stav řízení: 
ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky
Kontaktní osoba: 
Bc. Markéta Burdová
Popis: 

Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná ředitel Ing. Martin Lehký (dále jen „zadavatel”), vás ve smyslu § 56 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, vyzývá k podání nabídky na nadlimitní veřejnou zakázku na služby s názvem: „Vyškov – ubytovna pro základní přípravu – projektová dokumentace“, zadanou v otevřeném řízení.

Datum zveřejnění: 
20. 4. 2018 - 15:15
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:: 
4. 5. 2018 - 10:00
Dělená na části: 
NE
Rámcová dohoda: 
NE
Zavedení DNS: 
NE
Datum uzavření smlouvy: 
19. 6. 2018 - 10:42
Přílohy: 
Název dokumentu: 
Zadávací dokumentace
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
20. 4. 2018 - 15:15
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Závazný vzor smlouvy
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
20. 4. 2018 - 15:15
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Technické podmínky
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
20. 4. 2018 - 15:15
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Geometrický plán řešeného území
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
20. 4. 2018 - 15:15
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Studie proveditelnost
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
20. 4. 2018 - 15:15
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Fotodokumentace
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
20. 4. 2018 - 15:15
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Smlouva o dílo
Typ dokumentu: 
Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona)
Čas zveřejnění: 
22. 6. 2018 - 14:15
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Písemná zpráva zadavatele
Typ dokumentu: 
Písemná zpráva (podle § 217 zákona)
Čas zveřejnění: 
29. 6. 2018 - 14:45
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Dodatek č. 1
Typ dokumentu: 
Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona)
Čas zveřejnění: 
20. 12. 2018 - 13:00
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Dodatek č. 2
Typ dokumentu: 
Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona)
Čas zveřejnění: 
6. 5. 2019 - 15:15
Číslo verze: 
1
Seznam účastníků: 
Název účastníka: 
INTAR a.s.
IČO: 
25594443
Nabídková cena bez DPH: 
14 100 000.00 Kč
Nabídková cena s DPH: 
17 061 000.00 Kč
Adresa: 
Bezručova 81/17a, Staré Brno, 602 00 Brno
Země sídla: 
Česká republika
Sdružení účastníků: 
NE
Vyřazen pro mim. nízkou nab. cenu : 
NE
Odstoupil: 
NE
Seznam dodavatelů: 
Název dodavatele: 
INTAR a.s.
IČO: 
25594443
Poznámka: 
cena dle dodatku č. 2
Země sídla: 
Česká republika
Rok smlouvy: 
2018
Celková cena dle smlouvy bez DPH: 
14 490 000.00 Kč
Celková cena dle smlouvy s DPH: 
17 532 900.00 Kč
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 
13 990 000.00 Kč
Skutečně uhrazená cena s DPH: 
16 927 900.00 Kč
Sdružení dodavatelů: 
NE
Adresa: 
Bezručova 81/17a, Staré Brno, 602 00 Brno