P18V00000043

Informace o zadavateli

Název zadavatele:Armádní Servisní, příspěvková organizace
IČ:60460580
Adresa:Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice, ČR
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ:208274
Nákup elektroniky na rok 2018
Identifikátor VZ: 
P18V00000043
Specifikace zadávacího řízení: 
Zjednodušené podlimitní řízení
Předmět zakázky: 
dodávky
Místo plnění: 
Jednotlivá ubytovací zařízení AS-PO
Stav řízení: 
ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky
Kontaktní osoba: 
Ing. Lenka Černá
Popis: 

Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná ředitel Ing. Martin Lehký (dále jen „zadavatel”), vás ve smyslu § 3 písm. a) a § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky s názvem: „Nákup elektroniky na rok 2018”, zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení.

Datum zveřejnění: 
22. 5. 2018 - 14:15
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:: 
11. 6. 2018 - 10:00
Dělená na části: 
NE
Rámcová dohoda: 
NE
Zavedení DNS: 
NE
Datum uzavření smlouvy: 
3. 7. 2018 - 15:00
Přílohy: 
Název dokumentu: 
Zadávací dokumentace
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
22. 5. 2018 - 14:15
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Příloha č. 1 - Čestné prohlášení
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
22. 5. 2018 - 14:15
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Příloha č. 2 - Krycí list
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
22. 5. 2018 - 14:15
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Příloha č. 3 - Návrh smlouvy včetně přílohy č. 1 a přílohy č. 2_ZNEPLATNĚNO
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
22. 5. 2018 - 14:15
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Příloha č. 3 - Návrh smlouvy včetně přílohy č. 1 a přílohy č. 2_PLATNÉ K 25.5.2018
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
25. 5. 2018 - 12:30
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Písemná výzva k podání nabídky
Typ dokumentu: 
Výzva k podání nabídek (ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 odstavce 1 zákona)
Čas zveřejnění: 
22. 5. 2018 - 14:15
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 1
Typ dokumentu: 
Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98 zákona)
Čas zveřejnění: 
25. 5. 2018 - 12:30
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Oznámení o výběru dodavatele
Typ dokumentu: 
Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)
Čas zveřejnění: 
12. 6. 2018 - 15:30
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Kupní smlouva
Typ dokumentu: 
Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona)
Čas zveřejnění: 
11. 7. 2018 - 15:00
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Písemná zpráva zadavatele
Typ dokumentu: 
Písemná zpráva (podle § 217 zákona)
Čas zveřejnění: 
17. 7. 2018 - 10:30
Číslo verze: 
1
Seznam účastníků: 
Název účastníka: 
J.M. Trade International spol. s r.o.
IČO: 
60465808
Nabídková cena bez DPH: 
2 896 160.00 Kč
Nabídková cena s DPH: 
3 504 353.60 Kč
Adresa: 
Hlavní 1400/80, Záběhlice, 141 00 Praha 4
Země sídla: 
Česká republika
Sdružení účastníků: 
NE
Vyřazen pro mim. nízkou nab. cenu : 
NE
Odstoupil: 
NE
Seznam dodavatelů: 
Název dodavatele: 
J.M. Trade International spol. s r.o.
IČO: 
60465808
Země sídla: 
ČR
Rok smlouvy: 
2018
Celková cena dle smlouvy bez DPH: 
2 896 160.00 Kč
Celková cena dle smlouvy s DPH: 
3 504 353.60 Kč
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 
2 896 160.00 Kč
Skutečně uhrazená cena s DPH: 
3 504 359.00 Kč
Sdružení dodavatelů: 
NE
Adresa: 
Hlavní 1400/80, Záběhlice, 141 00 Praha 4