P18V00000037

Informace o zadavateli

Název zadavatele:Armádní Servisní, příspěvková organizace
IČ:60460580
Adresa:Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice, ČR
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ:208274
Praha, Dědina – zateplení VUZ - realizace
Evidenční číslo ve věstníku: 
Z2018-014769
Identifikátor VZ: 
P18V00000037
Specifikace zadávacího řízení: 
Otevřené řízení
Předmět zakázky: 
stavební práce
Místo plnění: 
Vojenské ubytovací zařízení Dědina, Pilotů 217, 160 00 Praha 6 Ruzyně
Stav řízení: 
ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky
Kontaktní osoba: 
Bc. Markéta Burdová
Popis: 

Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná ředitel Ing. Martin Lehký (dále jen „zadavatel”), vás ve smyslu § 56 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, vyzývá k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem: „Praha, Dědina – zateplení VUZ - realizace“, zadanou v otevřeném řízení.

Datum zveřejnění: 
9. 5. 2018 - 16:15
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:: 
8. 6. 2018 - 10:00
Dělená na části: 
NE
Rámcová dohoda: 
NE
Zavedení DNS: 
NE
Datum uzavření smlouvy: 
12. 7. 2018 - 08:00
Přílohy: 
Název dokumentu: 
Zadávací dokumentace
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
9. 5. 2018 - 16:15
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Závazný vzor smlouvy
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
9. 5. 2018 - 16:15
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Projektová dokumentace_ZNEPLATNĚNO
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
9. 5. 2018 - 16:15
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Projektová dokumentace_PLATNÁ k 23.5.2018
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
23. 5. 2018 - 16:00
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Projektová dokumentace_PostSignum(neobsahuje data)_ZNEPLATNĚNO
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
9. 5. 2018 - 16:15
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Projektová dokumentace_PostSignum(neobsahuje data)_PLATNÁ k 23.5.2018
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
23. 5. 2018 - 16:00
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Dohoda o mlčenlivosti
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
9. 5. 2018 - 16:15
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Pravidla vstupu do objektu Dědina
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
9. 5. 2018 - 16:15
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ČR
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
9. 5. 2018 - 16:15
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr_ZNEPLATNĚNO
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
9. 5. 2018 - 16:15
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr_PLATNÝ k 23.5.2018
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
23. 5. 2018 - 16:00
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Technické parametry_ZNEPLATNĚNO
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
9. 5. 2018 - 16:15
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Technické parametry_PLATNÉ k 23.5.2018
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
23. 5. 2018 - 16:00
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 1
Typ dokumentu: 
Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98 zákona)
Čas zveřejnění: 
17. 5. 2018 - 10:15
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 2
Typ dokumentu: 
Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98 zákona)
Čas zveřejnění: 
23. 5. 2018 - 16:00
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 3
Typ dokumentu: 
Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98 zákona)
Čas zveřejnění: 
28. 5. 2018 - 16:15
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Smlouva o dílo
Typ dokumentu: 
Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona)
Čas zveřejnění: 
13. 7. 2018 - 09:00
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Přílohy SoD
Typ dokumentu: 
Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona)
Čas zveřejnění: 
20. 7. 2018 - 09:15
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Písemná zpráva zadavatele
Typ dokumentu: 
Písemná zpráva (podle § 217 zákona)
Čas zveřejnění: 
26. 7. 2018 - 10:45
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Dodatek č. 1
Typ dokumentu: 
Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona)
Čas zveřejnění: 
20. 12. 2018 - 16:15
Číslo verze: 
1
Seznam účastníků: 
Název účastníka: 
BAK stavební společnost, a.s.
IČO: 
28402758
Nabídková cena bez DPH: 
85 120 708.96 Kč
Adresa: 
Žitenická 871/1, Prosek, 190 00 Praha 9
Země sídla: 
Česká republika
Sdružení účastníků: 
NE
Vyřazen pro mim. nízkou nab. cenu : 
NE
Odstoupil: 
NE
Název účastníka: 
Hrušecká stavební spol. s r.o.
IČO: 
25585142
Nabídková cena bez DPH: 
88 916 822.12 Kč
Adresa: 
U zbrojnice 588, 691 56 Hrušky
Země sídla: 
Česká republika
Sdružení účastníků: 
NE
Vyřazen pro mim. nízkou nab. cenu : 
NE
Odstoupil: 
NE
Název účastníka: 
STAEG Stavby, spol. s r.o.
IČO: 
24140520
Nabídková cena bez DPH: 
88 532 424.95 Kč
Adresa: 
Průmyslová 738/8f, Vyškov-Předměstí, 682 01 Vyškov
Země sídla: 
Česká republika
Sdružení účastníků: 
NE
Vyřazen pro mim. nízkou nab. cenu : 
NE
Odstoupil: 
NE
Název účastníka: 
Auböck s.r.o.
IČO: 
26089785
Nabídková cena bez DPH: 
86 310 000.00 Kč
Adresa: 
Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou
Země sídla: 
Česká republika
Sdružení účastníků: 
NE
Vyřazen pro mim. nízkou nab. cenu : 
NE
Odstoupil: 
NE
Název účastníka: 
MARHOLD a.s.
IČO: 
15050050
Nabídková cena bez DPH: 
92 393 429.47 Kč
Adresa: 
Motoristů 24, Svítkov, 530 06 Pardubice
Země sídla: 
Česká republika
Sdružení účastníků: 
NE
Vyřazen pro mim. nízkou nab. cenu : 
NE
Odstoupil: 
NE
Název účastníka: 
Podzimek a synové s.r.o.
IČO: 
46978194
Nabídková cena bez DPH: 
84 799 739.00 Kč
Adresa: 
Váňovská 528/22, 589 01 Třešť
Země sídla: 
Česká republika
Sdružení účastníků: 
NE
Vyřazen pro mim. nízkou nab. cenu : 
NE
Odstoupil: 
NE
Název účastníka: 
MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost
IČO: 
46347542
Nabídková cena bez DPH: 
87 296 416.04 Kč
Adresa: 
Maříkova 1899/1, Řečkovice, 621 00 Brno
Země sídla: 
Česká republika
Sdružení účastníků: 
NE
Vyřazen pro mim. nízkou nab. cenu : 
NE
Odstoupil: 
NE
Název účastníka: 
NEPRO stavební a.s.
IČO: 
27342093
Nabídková cena bez DPH: 
84 272 659.59 Kč
Adresa: 
Klášterec nad Ohří - Útočiště 632, PSČ 43151
Země sídla: 
Česká republika
Sdružení účastníků: 
NE
Vyřazen pro mim. nízkou nab. cenu : 
NE
Odstoupil: 
NE
Seznam dodavatelů: 
Název dodavatele: 
NEPRO stavební a.s.
IČO: 
27342093
Poznámka: 
Celková cena dle dodatku č. 1
Země sídla: 
ČR
Rok smlouvy: 
2018
Celková cena dle smlouvy bez DPH: 
86 757 513.28 Kč
Celková cena dle smlouvy s DPH: 
100 084 445.34 Kč
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 
86 757 513.28 Kč
Skutečně uhrazená cena s DPH: 
100 084 445.34 Kč
Sdružení dodavatelů: 
NE
Adresa: 
Klášterec nad Ohří - Útočiště 632, PSČ 43151