P18V00000040

Informace o zadavateli

Název zadavatele:Armádní Servisní, příspěvková organizace
IČ:60460580
Adresa:Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice, ČR
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ:208274
Centralizovaný nákup elektrické energie na rok 2019
Evidenční číslo ve věstníku: 
Z2018-016183
Identifikátor VZ: 
P18V00000040
Specifikace zadávacího řízení: 
Jednací řízení bez uveřejnění
Předmět zakázky: 
dodávky
Místo plnění: 
Česká republika - odběrná místa
Stav řízení: 
ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky
Kontaktní osoba: 
Ing. Lenka Černá
Popis: 

Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná ředitel Ing. Martin Lehký (dále jen „zadavatel”), zadala nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky prostřednictvím centrálního zadavatele dle § 9 odst. 1, v jednacím řízení bez uveřejnění dle § 64 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, nákupem na Českomoravské komoditní burze v Kladně s názvem: "Centralizovaný nákup elektrické energie na rok 2019".

Datum zveřejnění: 
16. 5. 2018 - 14:47
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:: 
4. 5. 2018 - 12:00
Dělená na části: 
ANO
Rámcová dohoda: 
NE
Zavedení DNS: 
NE
Datum uzavření smlouvy: 
4. 5. 2018 - 12:00
Přílohy: 
Název dokumentu: 
Nízké napětí
Typ dokumentu: 
Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona)
Čas zveřejnění: 
16. 5. 2018 - 15:00
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Vysoké napětí
Typ dokumentu: 
Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona)
Čas zveřejnění: 
16. 5. 2018 - 15:00
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Písemná zpráva zadavatele
Typ dokumentu: 
Písemná zpráva (podle § 217 zákona)
Čas zveřejnění: 
16. 5. 2018 - 15:00
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Dodatek č. 1 - Nízké napětí
Typ dokumentu: 
Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona)
Čas zveřejnění: 
11. 2. 2019 - 13:00
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Dodatek č. 2 - Nízké napětí
Typ dokumentu: 
Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona)
Čas zveřejnění: 
1. 2. 2019 - 15:00
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Dodatek č. 3 - Nízké napětí
Typ dokumentu: 
Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona)
Čas zveřejnění: 
5. 9. 2019 - 14:15
Číslo verze: 
1
Části zakázky: 
Název části: 

Elektrická energie - nízké napětí

Číslo části: 
1
Stav: 
část VZ byla zadána
Datum uzavření smlouvy: 
4. 5. 2018 - 12:00
Seznam dodavatelů: 
Název dodavatele: 
CENTROPOL ENERGY,a.s.
IČO: 
25458302
Země sídla: 
ČR
Rok smlouvy: 
2018
Celková cena dle smlouvy bez DPH: 
15 160 192.00 Kč
Celková cena dle smlouvy s DPH: 
18 343 832.32 Kč
Sdružení dodavatelů: 
NE
Adresa: 
Vaníčkova 1594/1, 400 01 Ústí nad Labem
Rozpad: 
Rok plnění: 
2018
Skutečně uhrazená cena za rok bez DPH: 
0.00 Kč
Skutečně uhrazená cena za rok s DPH: 
0.00 Kč
Rok plnění: 
2019
Skutečně uhrazená cena za rok bez DPH: 
40 483 235.71 Kč
Skutečně uhrazená cena za rok s DPH: 
49 984 715.21 Kč
Název části: 

Elektrická energie - vysoké napětí

Číslo části: 
2
Stav: 
část VZ byla zadána
Datum uzavření smlouvy: 
4. 5. 2018 - 12:00
Seznam dodavatelů: 
Název dodavatele: 
CENTROPOL ENERGY,a.s.
IČO: 
25458302
Země sídla: 
ČR
Rok smlouvy: 
2018
Celková cena dle smlouvy bez DPH: 
123 293 985.00 Kč
Celková cena dle smlouvy s DPH: 
149 185 721.85 Kč
Sdružení dodavatelů: 
NE
Adresa: 
Vaníčkova 1594/1, 400 01 Ústí nad Labem
Rozpad: 
Rok plnění: 
2018
Skutečně uhrazená cena za rok bez DPH: 
0.00 Kč
Skutečně uhrazená cena za rok s DPH: 
0.00 Kč
Rok plnění: 
2019
Skutečně uhrazená cena za rok bez DPH: 
246 256 154.65 Kč
Skutečně uhrazená cena za rok s DPH: 
297 969 941.06 Kč