Ukončené zakázky

Profil zadavatele

Název zadavatele Armádní Servisní, příspěvková organizace
Sídlo Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice, ČR
60460580
DIČ CZ60460580
  Aktivní - zadavatel využívá výhradně profil zdavatele v NENu
Adresa profilu zadavatele v NEN https://nen.nipez.cz/profil/ASPO
- aktivní od 21.7.2017
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ Z2017-019704
XML adresa https://nen.nipez.cz/profil/ASPO/xmldatavz?Typ=1
Adresa profilu zadavatele https://www.as-po.cz/verejne-zakazky
- aktivní od 24.2.2012
Adresa obecné adresy zadavatele https://www.as-po.cz
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 208274
XML adresa https://www.as-po.cz/verejne-zakazky/XMLdataVZ?
  Neaktivní
Název elektronického tržiště TENDERMARKET, elektronické tržiště
Adresa profilu zadavatele E-tržiště https://www.tendermarket.cz/Z00000290.profil
- aktivní od 26.4.2013 do 30.6.2017
- ZNEAKTIVNĚNO od 1.7.2017
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 352236
XML adresa https://www.tendermarket.cz/Z00000290.profil/XMLdataVZ?

 

Ukončeno plnění

Komorní Hrádek – oddělení kanalizace – realizace I. etapy

Místo plnění:
Areál MO Komorní Hrádek parc. č. 852/1, 755, 862/2, 754 132 v katastrálním území Komorní Hrádek
Datum zahájení:
5. 6. 2018 - 10:30
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:
15. 6. 2018 - 10:00

Dodávka pevných paliv 2019

Místo plnění:
Česká republika
Datum zahájení:
4. 6. 2018 - 14:30
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:
19. 6. 2018 - 10:00

Projektová dokumentace na akci: Rekonstrukce objektu CBO Těchonín č. 44

Místo plnění:
OBO Těchonín
Datum zahájení:
4. 6. 2018 - 14:17
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:

Projektová dokumentace na akci: Rekonstrukce objektu CBO Těchonín č. 43

Místo plnění:
OBO Těchonín
Datum zahájení:
4. 6. 2018 - 14:04
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:

Brno, Chodská 17 A, B - vyklizení a likvidace nábytku a vybavení objektů

Místo plnění:
vojenské ubytovací zařízení Chodská 17 A, B, Brno
Datum zahájení:
4. 6. 2018 - 12:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:

Brno, Dobrovského 27 C - zabezpečení objektu systémem EPS a EZS

Místo plnění:
Brno, Dobrovského 270 B
Datum zahájení:
1. 6. 2018 - 12:58
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:

Sousedovice - rekonstrukce ČOV - realizace

Místo plnění:
Areál MO Sousedovice
Datum zahájení:
31. 5. 2018 - 13:30
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:
13. 6. 2018 - 10:00

Výměna vakuové pumpy UPS a termostatu předehřevu dieselagregátu náhradního zdroje energie v objektu OBO SO 08 Těchonín

Místo plnění:
OBO Těchonín
Datum zahájení:
24. 5. 2018 - 14:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:

Vojenské ubytovací zařízení Tábor, ulice Fügnerova č. p. 819/7 – zateplení obvodového pláště - realizace

Místo plnění:
VUZ Tábor, ulice Fügnerova č. p. 819/7
Datum zahájení:
23. 5. 2018 - 12:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:
8. 6. 2018 - 10:00

Praha, Dědina - revitalizace vnitřních prostorů vojenského ubytovacího zařízení - realizace

Místo plnění:
Vojenské ubytovací zařízení Dědina, Pilotů 217, 160 00 Praha 6 - Ruzyně
Datum zahájení:
23. 5. 2018 - 07:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:

Stránky