P18V00000048

Informace o zadavateli

Název zadavatele:Armádní Servisní, příspěvková organizace
IČ:60460580
Adresa:Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice, ČR
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ:208274
Sousedovice - rekonstrukce ČOV - realizace
Identifikátor VZ: 
P18V00000048
Specifikace zadávacího řízení: 
Zakázka malého rozsahu
Předmět zakázky: 
stavební práce
Místo plnění: 
Areál MO Sousedovice
Stav řízení: 
ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky
Kontaktní osoba: 
Bc. Lenka Krausová, DiS.
Popis: 

Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná ředitel Ing. Martin Lehký (dále jen „zadavatel”), Vás ve smyslu ust. § 27 a § 31 zákona  č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem: „Sousedovice - rekonstrukce ČOV - realizace”.

Datum zveřejnění: 
31. 5. 2018 - 13:30
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:: 
13. 6. 2018 - 10:00
Dělená na části: 
NE
Rámcová dohoda: 
NE
Zavedení DNS: 
NE
Datum uzavření smlouvy: 
20. 6. 2018 - 10:40
Přílohy: 
Název dokumentu: 
Zadání pro podání nabídky
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
31. 5. 2018 - 13:30
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Příloha č. 1 - Projektová dokumentace_PostSignum_(neobsahuje data)
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
31. 5. 2018 - 13:30
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Příloha č. 1 - Projektová dokumentace
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
31. 5. 2018 - 13:30
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Příloha č. 2 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
31. 5. 2018 - 13:30
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Příloha č. 3 - Územní souhlas
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
31. 5. 2018 - 13:30
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Příloha č. 4 - Souhlas s odstraněním stavby
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
31. 5. 2018 - 13:30
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Příloha č. 5 - Návrh smlouvy
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
31. 5. 2018 - 13:30
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Příloha č. 6 - Čestné prohlášení
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
31. 5. 2018 - 13:30
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Příloha č. 7 - Krycí list
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
31. 5. 2018 - 13:30
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Rozhodnutí o výběru dodavatele
Typ dokumentu: 
Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)
Čas zveřejnění: 
14. 6. 2018 - 14:45
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Smlouva o dílo č. T-215-00/18
Typ dokumentu: 
Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona)
Čas zveřejnění: 
28. 6. 2018 - 14:45
Číslo verze: 
1
Seznam účastníků: 
Název účastníka: 
UCHYTIL s.r.o.
IČO: 
60734078
Nabídková cena bez DPH: 
1 107 106.00 Kč
Adresa: 
K terminálu 507/7, Horní Heršpice, 619 00 Brno
Země sídla: 
Česká republika
Sdružení účastníků: 
NE
Vyřazen pro mim. nízkou nab. cenu : 
NE
Odstoupil: 
NE
Název účastníka: 
EKOSYSTEM spol. s r.o.
IČO: 
44851804
Nabídková cena bez DPH: 
1 046 959.00 Kč
Adresa: 
Na Radosti 184/59, Zličín, 155 21 Praha 5
Země sídla: 
Česká republika
Sdružení účastníků: 
NE
Vyřazen pro mim. nízkou nab. cenu : 
NE
Odstoupil: 
NE
Název účastníka: 
PROTOM Strakonice, s.r.o.
IČO: 
43841252
Nabídková cena bez DPH: 
1 239 660.00 Kč
Adresa: 
Písecká 290, Strakonice I, 386 01 Strakonice
Země sídla: 
Česká republika
Sdružení účastníků: 
NE
Vyřazen pro mim. nízkou nab. cenu : 
NE
Odstoupil: 
NE
Seznam dodavatelů: 
Název dodavatele: 
EKOSYSTEM spol. s r.o.
IČO: 
44851804
Země sídla: 
ČR
Rok smlouvy: 
2018
Celková cena dle smlouvy bez DPH: 
1 046 959.00 Kč
Celková cena dle smlouvy s DPH: 
1 266 820.39 Kč
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 
1 046 959.00 Kč
Skutečně uhrazená cena s DPH: 
1 266 820.39 Kč
Sdružení dodavatelů: 
NE
Adresa: 
Na Radosti 184/59, Zličín, 155 21 Praha 5