P18V00000054

Informace o zadavateli

Název zadavatele:Armádní Servisní, příspěvková organizace
IČ:60460580
Adresa:Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice, ČR
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ:208274
Komorní Hrádek – oddělení kanalizace – realizace I. etapy
Identifikátor VZ: 
P18V00000054
Specifikace zadávacího řízení: 
Zakázka malého rozsahu
Předmět zakázky: 
stavební práce
Místo plnění: 
Areál MO Komorní Hrádek parc. č. 852/1, 755, 862/2, 754 132 v katastrálním území Komorní Hrádek
Stav řízení: 
ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky
Kontaktní osoba: 
Ing. Lenka Černá
Popis: 

Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná ředitel Ing. Martin Lehký (dále jen „zadavatel”), Vás ve smyslu ust. § 27 a § 31 zákona  č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem: „Komorní Hrádek – oddělení kanalizace – realizace I. etapy”.

Datum zveřejnění: 
5. 6. 2018 - 10:30
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:: 
15. 6. 2018 - 10:00
Dělená na části: 
NE
Rámcová dohoda: 
NE
Zavedení DNS: 
NE
Datum uzavření smlouvy: 
20. 6. 2018 - 14:00
Přílohy: 
Název dokumentu: 
Zadání pro podání nabídky
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
5. 6. 2018 - 10:30
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Příloha č. 1 - Projektová dokumentace
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
5. 6. 2018 - 10:30
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Příloha č. 1 - Projektová dokumentace_PostSignum_(neobsahuje data)
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
5. 6. 2018 - 10:30
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Příloha č. 2 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
5. 6. 2018 - 10:30
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Příloha č. 3 - Územní rozhodnutí
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
5. 6. 2018 - 10:30
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Příloha č. 4 - Čestné prohlášení
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
5. 6. 2018 - 10:30
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Příloha č. 5 - Krycí list
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
5. 6. 2018 - 10:30
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Příloha č. 6 - Návrh smlouvy
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
5. 6. 2018 - 10:30
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Rozhodnutí o výběru dodavatele
Typ dokumentu: 
Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)
Čas zveřejnění: 
18. 6. 2018 - 12:30
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Smlouva o dílo
Typ dokumentu: 
Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona)
Čas zveřejnění: 
27. 6. 2018 - 13:45
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Dodatek č. 1
Typ dokumentu: 
Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona)
Čas zveřejnění: 
24. 9. 2018 - 14:15
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Dodatek č. 2
Typ dokumentu: 
Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona)
Čas zveřejnění: 
25. 10. 2018 - 13:45
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Dodatek č. 3
Typ dokumentu: 
Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona)
Čas zveřejnění: 
17. 12. 2018 - 10:00
Číslo verze: 
1
Seznam účastníků: 
Název účastníka: 
UCHYTIL s.r.o.
IČO: 
60734078
Nabídková cena bez DPH: 
1 484 645.00 Kč
Nabídková cena s DPH: 
1 796 420.45 Kč
Adresa: 
K terminálu 507/7, Horní Heršpice, 619 00 Brno
Země sídla: 
Česká republika
Sdružení účastníků: 
NE
Vyřazen pro mim. nízkou nab. cenu : 
NE
Odstoupil: 
NE
Seznam dodavatelů: 
Název dodavatele: 
UCHYTIL s.r.o.
IČO: 
60734078
Poznámka: 
Dle dodatku č. 3
Země sídla: 
ČR
Rok smlouvy: 
2018
Celková cena dle smlouvy bez DPH: 
1 634 809.00 Kč
Celková cena dle smlouvy s DPH: 
1 978 118.89 Kč
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 
1 634 809.00 Kč
Skutečně uhrazená cena s DPH: 
1 978 118.89 Kč
Sdružení dodavatelů: 
NE
Adresa: 
K terminálu 507/7, Horní Heršpice, 619 00 Brno