P18V00000046

Informace o zadavateli

Název zadavatele:Armádní Servisní, příspěvková organizace
IČ:60460580
Adresa:Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice, ČR
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ:208274
Vojenské ubytovací zařízení Tábor, ulice Fügnerova č. p. 819/7 – zateplení obvodového pláště - realizace
Identifikátor VZ: 
P18V00000046
Specifikace zadávacího řízení: 
Zakázka malého rozsahu
Předmět zakázky: 
stavební práce
Místo plnění: 
VUZ Tábor, ulice Fügnerova č. p. 819/7
Stav řízení: 
ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky
Kontaktní osoba: 
Markéta Tichá
Popis: 

Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná ředitel Ing. Martin Lehký (dále jen „zadavatel”), Vás ve smyslu ust. § 27 a § 31 zákona  č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem: „Vojenské ubytovací zařízení Tábor, ulice Fügnerova č. p. 819/7 – zateplení obvodového pláště - realizace”.

Datum zveřejnění: 
23. 5. 2018 - 12:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:: 
8. 6. 2018 - 10:00
Dělená na části: 
NE
Rámcová dohoda: 
NE
Zavedení DNS: 
NE
Přílohy: 
Název dokumentu: 
Zadání pro podání nabídky
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
23. 5. 2018 - 12:00
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Příloha č.1_Projektová dokumentace
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
23. 5. 2018 - 12:00
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Projektová dokumentace_PostSignum(nebsahuje data)
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
23. 5. 2018 - 12:00
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Příloha č. 2_Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
23. 5. 2018 - 12:00
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Příloha č. 3_Čestné prohlášení
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
23. 5. 2018 - 12:00
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Příloha č. 4_Krycí list
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
23. 5. 2018 - 12:00
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Příloha č. 5_Návrh smlouvy
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
23. 5. 2018 - 12:00
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Příloha č. 6_Stavební povolení
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
23. 5. 2018 - 12:00
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Rozhodnutí o výběru dodavatele
Typ dokumentu: 
Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)
Čas zveřejnění: 
22. 6. 2018 - 09:30
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Smlouva o dílo
Typ dokumentu: 
Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona)
Čas zveřejnění: 
12. 7. 2018 - 13:00
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
dodatek č. 1 k SoD U-229-00/18
Typ dokumentu: 
Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona)
Čas zveřejnění: 
6. 11. 2018 - 15:15
Číslo verze: 
1
Seznam účastníků: 
Název účastníka: 
EVEN s.r.o. stavební společnost
IČO: 
28062841
Nabídková cena bez DPH: 
1 897 312.77 Kč
Nabídková cena s DPH: 
2 295 748.45 Kč
Adresa: 
V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10
Země sídla: 
Česká republika
Sdružení účastníků: 
NE
Vyřazen pro mim. nízkou nab. cenu : 
NE
Odstoupil: 
NE
Název účastníka: 
Auböck s.r.o.
IČO: 
26089785
Nabídková cena bez DPH: 
3 476 000.00 Kč
Nabídková cena s DPH: 
4 205 960.00 Kč
Adresa: 
Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou
Země sídla: 
Česká republika
Sdružení účastníků: 
NE
Vyřazen pro mim. nízkou nab. cenu : 
NE
Odstoupil: 
NE
Název účastníka: 
NEPRO stavební a.s.
IČO: 
27342093
Nabídková cena bez DPH: 
3 593 434.11 Kč
Nabídková cena s DPH: 
4 348 055.27 Kč
Adresa: 
Útočiště 632, 431 51 Klášterec nad Ohří
Země sídla: 
Česká republika
Sdružení účastníků: 
NE
Vyřazen pro mim. nízkou nab. cenu : 
NE
Odstoupil: 
NE
Seznam dodavatelů: 
Název dodavatele: 
EVEN s.r.o. stavební společnost
IČO: 
28062841
Poznámka: 
Cena včetně dodatku č. 1
Země sídla: 
ČR
Rok smlouvy: 
2018
Celková cena dle smlouvy bez DPH: 
1 991 897.58 Kč
Celková cena dle smlouvy s DPH: 
2 410 196.07 Kč
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 
1 991 898.00 Kč
Skutečně uhrazená cena s DPH: 
2 410 196.58 Kč
Sdružení dodavatelů: 
NE
Adresa: 
V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10