P18V00000053

Informace o zadavateli

Název zadavatele:Armádní Servisní, příspěvková organizace
IČ:60460580
Adresa:Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice, ČR
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ:208274
Dodávka pevných paliv 2019
Evidenční číslo ve věstníku: 
Z2018-025310
Identifikátor VZ: 
P18V00000053
Specifikace zadávacího řízení: 
Zjednodušené podlimitní řízení
Předmět zakázky: 
dodávky
Místo plnění: 
Česká republika
Stav řízení: 
ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky
Kontaktní osoba: 
Bc. Markéta Burdová
Popis: 

Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná ředitel Ing. Martin Lehký (dále jen „zadavatel”), vás ve smyslu § 3 písm. a) a § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky s názvem: „Dodávka pevných paliv 2019”, zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení.

Datum zveřejnění: 
4. 6. 2018 - 14:30
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:: 
19. 6. 2018 - 10:00
Dělená na části: 
ANO
Rámcová dohoda: 
NE
Zavedení DNS: 
NE
Datum uzavření smlouvy: 
3. 7. 2018 - 14:00
Přílohy: 
Název dokumentu: 
Písemná výzva k podání nabídky
Typ dokumentu: 
Výzva k podání nabídek (ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 odstavce 1 zákona)
Čas zveřejnění: 
4. 6. 2018 - 14:30
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Zadávací dokumentace
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
4. 6. 2018 - 14:30
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Příloha č. 1 - Čestné prohlášení
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
4. 6. 2018 - 14:30
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy - Část 1 - Dodávka pevných paliv 2019 - Čechy
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
4. 6. 2018 - 14:30
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy - Část 2 - Dodávka pevných paliv 2019 – Morava
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
4. 6. 2018 - 14:30
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy - Část 3 - Dodávka pevných paliv 2019 – Morava – pelety
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
4. 6. 2018 - 14:30
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Příloha č. 3 - Krycí list
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
4. 6. 2018 - 14:30
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Oznámení o výběru dodavatele
Typ dokumentu: 
Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)
Čas zveřejnění: 
20. 6. 2018 - 13:15
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
SML T-234-00-18
Typ dokumentu: 
Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona)
Čas zveřejnění: 
17. 7. 2018 - 13:00
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
SML T-235-00-18
Typ dokumentu: 
Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona)
Čas zveřejnění: 
17. 7. 2018 - 13:00
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
SML T-236-00-18
Typ dokumentu: 
Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona)
Čas zveřejnění: 
17. 7. 2018 - 13:15
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Písemná zpráva zadavatele
Typ dokumentu: 
Písemná zpráva (podle § 217 zákona)
Čas zveřejnění: 
26. 7. 2018 - 10:45
Číslo verze: 
1
Části zakázky: 
Název části: 

Dodávka pevných paliv 2019 - Čechy

Číslo části: 
1
Stav: 
ukončeno plnění smlouvy části VZ
Datum uzavření smlouvy: 
3. 7. 2018 - 14:00
Seznam účastníků: 
Název účastníka: 
BIOMAC s.r.o.
IČO: 
25859145
Nabídková cena bez DPH: 
0.00 Kč
Nabídková cena s DPH: 
0.00 Kč
Adresa: 
Brníčko 1009, 783 91 Uničov
Země sídla: 
Česká republika
Sdružení účastníků: 
NE
Vyřazen pro mim. nízkou nab. cenu : 
NE
Odstoupil: 
NE
Název účastníka: 
EXPOL TRADE, s.r.o.
IČO: 
25390554
Nabídková cena bez DPH: 
654 970.00 Kč
Nabídková cena s DPH: 
792 513.70 Kč
Adresa: 
Mlýnská 122, 742 42 Šenov u Nového Jičína
Země sídla: 
Česká republika
Sdružení účastníků: 
NE
Vyřazen pro mim. nízkou nab. cenu : 
NE
Odstoupil: 
NE
Název účastníka: 
Kloboucká Energo s.r.o.
IČO: 
03796876
Nabídková cena bez DPH: 
816 010.00 Kč
Nabídková cena s DPH: 
987 372.10 Kč
Adresa: 
Vlárská 321, Bylnice, 763 31 Brumov-Bylnice
Země sídla: 
Česká republika
Sdružení účastníků: 
NE
Vyřazen pro mim. nízkou nab. cenu : 
NE
Odstoupil: 
NE
Seznam dodavatelů: 
Název dodavatele: 
EXPOL TRADE, s.r.o.
IČO: 
25390554
Země sídla: 
ČR
Rok smlouvy: 
2018
Celková cena dle smlouvy bez DPH: 
654 970.00 Kč
Celková cena dle smlouvy s DPH: 
792 513.70 Kč
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 
409 999.41 Kč
Skutečně uhrazená cena s DPH: 
496 099.00 Kč
Sdružení dodavatelů: 
NE
Adresa: 
Mlýnská 122, 742 42 Šenov u Nového Jičína
Název části: 

Dodávka pevných paliv 2019 – Morava

Číslo části: 
2
Stav: 
ukončeno plnění smlouvy části VZ
Datum uzavření smlouvy: 
3. 7. 2018 - 14:00
Seznam účastníků: 
Název účastníka: 
BIOMAC s.r.o.
IČO: 
25859145
Nabídková cena bez DPH: 
0.00 Kč
Nabídková cena s DPH: 
0.00 Kč
Adresa: 
Brníčko 1009, 783 91 Uničov
Země sídla: 
Česká republika
Sdružení účastníků: 
NE
Vyřazen pro mim. nízkou nab. cenu : 
NE
Odstoupil: 
NE
Název účastníka: 
EXPOL TRADE, s.r.o.
IČO: 
25390554
Nabídková cena bez DPH: 
351 060.00 Kč
Nabídková cena s DPH: 
424 782.60 Kč
Adresa: 
Mlýnská 122, 742 42 Šenov u Nového Jičína
Země sídla: 
Česká republika
Sdružení účastníků: 
NE
Vyřazen pro mim. nízkou nab. cenu : 
NE
Odstoupil: 
NE
Název účastníka: 
Kloboucká Energo s.r.o.
IČO: 
03796876
Nabídková cena bez DPH: 
419 300.00 Kč
Nabídková cena s DPH: 
507 353.00 Kč
Adresa: 
Vlárská 321, Bylnice, 763 31 Brumov-Bylnice
Země sídla: 
Česká republika
Sdružení účastníků: 
NE
Vyřazen pro mim. nízkou nab. cenu : 
NE
Odstoupil: 
NE
Seznam dodavatelů: 
Název dodavatele: 
EXPOL TRADE, s.r.o.
IČO: 
25390554
Země sídla: 
ČR
Rok smlouvy: 
2018
Celková cena dle smlouvy bez DPH: 
351 060.00 Kč
Celková cena dle smlouvy s DPH: 
424 782.60 Kč
Sdružení dodavatelů: 
NE
Adresa: 
Mlýnská 122, 742 42 Šenov u Nového Jičína
Název části: 

Dodávka pevných paliv 2019 – Morava – pelety

Číslo části: 
3
Stav: 
ukončeno plnění smlouvy části VZ
Datum uzavření smlouvy: 
3. 7. 2018 - 14:00
Seznam účastníků: 
Název účastníka: 
BIOMAC s.r.o.
IČO: 
25859145
Nabídková cena bez DPH: 
1 884 900.00 Kč
Nabídková cena s DPH: 
2 280 729.00 Kč
Adresa: 
Brníčko 1009, 783 91 Uničov
Země sídla: 
Česká republika
Sdružení účastníků: 
NE
Vyřazen pro mim. nízkou nab. cenu : 
NE
Odstoupil: 
NE
Název účastníka: 
EXPOL TRADE, s.r.o.
IČO: 
25390554
Nabídková cena bez DPH: 
0.00 Kč
Nabídková cena s DPH: 
0.00 Kč
Adresa: 
Mlýnská 122, 742 42 Šenov u Nového Jičína
Země sídla: 
Česká republika
Sdružení účastníků: 
NE
Vyřazen pro mim. nízkou nab. cenu : 
NE
Odstoupil: 
NE
Název účastníka: 
Kloboucká Energo s.r.o.
IČO: 
03796876
Nabídková cena bez DPH: 
1 811 700.00 Kč
Nabídková cena s DPH: 
2 192 157.00 Kč
Adresa: 
Vlárská 321, Bylnice, 763 31 Brumov-Bylnice
Země sídla: 
Česká republika
Sdružení účastníků: 
NE
Vyřazen pro mim. nízkou nab. cenu : 
NE
Odstoupil: 
NE
Seznam dodavatelů: 
Název dodavatele: 
Kloboucká Energo s.r.o.
IČO: 
03796876
Země sídla: 
ČR
Rok smlouvy: 
2018
Celková cena dle smlouvy bez DPH: 
1 811 700.00 Kč
Celková cena dle smlouvy s DPH: 
2 192 157.00 Kč
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 
542 223.00 Kč
Skutečně uhrazená cena s DPH: 
623 556.46 Kč
Sdružení dodavatelů: 
NE
Adresa: 
Vlárská 321, Bylnice, 763 31 Brumov-Bylnice