P18V00000042

Informace o zadavateli

Název zadavatele:Armádní Servisní, příspěvková organizace
IČ:60460580
Adresa:Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice, ČR
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ:208274
Brno, Chodská 17 A, B - rekonstrukce VUZ - realizace
Evidenční číslo ve věstníku: 
Z2018-015889
Identifikátor VZ: 
P18V00000042
Specifikace zadávacího řízení: 
Otevřené řízení
Předmět zakázky: 
stavební práce
Místo plnění: 
Vojenské ubytovací zařízení Brno, Chodská 17
Stav řízení: 
ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky
Kontaktní osoba: 
Ing. Jana Koryčánková
Popis: 

Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná ředitel Ing. Martin Lehký (dále jen „zadavatel”), vás ve smyslu § 56 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, vyzývá k podání nabídky na nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem: „Brno, Chodská 17 A, B - rekonstrukce VUZ - realizace“, zadanou v otevřeném řízení.

Datum zveřejnění: 
21. 5. 2018 - 16:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:: 
29. 6. 2018 - 10:00
Dělená na části: 
NE
Rámcová dohoda: 
NE
Zavedení DNS: 
NE
Datum uzavření smlouvy: 
1. 11. 2018 - 12:00
Přílohy: 
Název dokumentu: 
Zadávací dokumentace
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
21. 5. 2018 - 16:00
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Závazný vzor smlouvy
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
21. 5. 2018 - 16:00
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Projektová dokumentace
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
21. 5. 2018 - 16:00
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Projektová dokumentace_PostSignum(neobsahuje data)
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
21. 5. 2018 - 16:00
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Výkaz výměr_ZNEPLATNĚNO
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
21. 5. 2018 - 16:00
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Výkaz výměr_PLATNÝ K 13.6.2018
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
13. 6. 2018 - 14:30
Číslo verze: 
2
Název dokumentu: 
Technické parametry
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
21. 5. 2018 - 15:30
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 1
Typ dokumentu: 
Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98 zákona)
Čas zveřejnění: 
30. 5. 2018 - 15:00
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 2
Typ dokumentu: 
Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98 zákona)
Čas zveřejnění: 
31. 5. 2018 - 15:00
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 3
Typ dokumentu: 
Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98 zákona)
Čas zveřejnění: 
4. 6. 2018 - 15:30
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 4
Typ dokumentu: 
Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98 zákona)
Čas zveřejnění: 
13. 6. 2018 - 14:30
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 5
Typ dokumentu: 
Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98 zákona)
Čas zveřejnění: 
26. 6. 2018 - 14:00
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Smlouva o dílo
Typ dokumentu: 
Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona)
Čas zveřejnění: 
13. 11. 2018 - 00:00
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Přílohy smlouvy o dílo
Typ dokumentu: 
Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona)
Čas zveřejnění: 
13. 11. 2018 - 00:00
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Přílohy smlouvy o dílo_PostSignum(neobsahuje data)
Typ dokumentu: 
Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona)
Čas zveřejnění: 
13. 11. 2018 - 00:00
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Písemná zpráva zadavatele
Typ dokumentu: 
Písemná zpráva (podle § 217 zákona)
Čas zveřejnění: 
21. 11. 2018 - 12:00
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Dodatek 1
Typ dokumentu: 
Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona)
Čas zveřejnění: 
13. 8. 2019 - 15:00
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Dodatek č. 2
Typ dokumentu: 
Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)
Čas zveřejnění: 
18. 12. 2019 - 13:45
Číslo verze: 
1
Seznam účastníků: 
Název účastníka: 
"Sdružení pro rekonstrukci VUZ Brno, Chodská 17 A, B" - SYNER, s.r.o., MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost, KALAHA a.s.
IČO: 
48292516
Nabídková cena bez DPH: 
169 835 391.38 Kč
Nabídková cena s DPH: 
195 310 700.09 Kč
Adresa: 
Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec 4 - Perštýn, 460 01 Liberec
Země sídla: 
Česká republika
Sdružení účastníků: 
ANO
Vedoucí účastník IČO: 
48292516
Vyřazen pro mim. nízkou nab. cenu : 
NE
Odstoupil: 
NE
Seznam dodavatelů: 
Název dodavatele: 
"Sdružení pro rekonstrukci VUZ Brno, Chodská 17 A, B" - SYNER, s.r.o., MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost, KALAHA a.s.
IČO: 
48292516
Poznámka: 
Cena včetně dodatku č. 1 a dodatku č. 2
Země sídla: 
Česká republika
Rok smlouvy: 
2018
Celková cena dle smlouvy bez DPH: 
180 238 029.64 Kč
Celková cena dle smlouvy s DPH: 
207 273 734.09 Kč
Sdružení dodavatelů: 
ANO
Vedoucí dodavatel IČO: 
48292516
Adresa: 
Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV - Perštýn 460 01
Rozpad: 
Rok plnění: 
2018
Skutečně uhrazená cena za rok bez DPH: 
3 500 000.00 Kč
Skutečně uhrazená cena za rok s DPH: 
4 025 000.00 Kč
Rok plnění: 
2019
Skutečně uhrazená cena za rok bez DPH: 
176 738 029.64 Kč
Skutečně uhrazená cena za rok s DPH: 
203 248 734.13 Kč