P18V00000039

Informace o zadavateli

Název zadavatele:Armádní Servisní, příspěvková organizace
IČ:60460580
Adresa:Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice, ČR
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ:208274
Čermná nad Orlicí – vojenská vlečka č. 29 – opravné práce na vlečce
Identifikátor VZ: 
P18V00000039
Specifikace zadávacího řízení: 
Zakázka malého rozsahu
Předmět zakázky: 
stavební práce
Místo plnění: 
Vojenské zařízení 5512, Čermná nad Orlicí
Stav řízení: 
ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky
Kontaktní osoba: 
Bc. Markéta Burdová
Popis: 

Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná ředitel Ing. Martin Lehký (dále jen „zadavatel”), Vás ve smyslu ust. § 27 a § 31 zákona  č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem: „Čermná nad Orlicí – vojenská vlečka č. 29 – opravné práce na vlečce”.

Datum zveřejnění: 
11. 5. 2018 - 09:15
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:: 
23. 5. 2018 - 10:00
Dělená na části: 
NE
Rámcová dohoda: 
NE
Zavedení DNS: 
NE
Datum uzavření smlouvy: 
13. 6. 2018 - 13:16
Přílohy: 
Název dokumentu: 
Zadání pro podání nabídky
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
11. 5. 2018 - 09:15
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Příloha č. 1 ZD - Soupis prací
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
11. 5. 2018 - 09:15
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Příloha č. 2 ZD - Čestné prohlášení
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
11. 5. 2018 - 09:15
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Příloha č. 3 ZD - Krycí list
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
11. 5. 2018 - 09:15
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Příloha č. 4 ZD - Návrh smlouvy
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
11. 5. 2018 - 09:15
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Rozhodnutí o výběru dodavatele
Typ dokumentu: 
Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)
Čas zveřejnění: 
7. 6. 2018 - 13:15
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Smlouva o dílo
Typ dokumentu: 
Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona)
Čas zveřejnění: 
22. 6. 2018 - 10:30
Číslo verze: 
1
Seznam účastníků: 
Název účastníka: 
Traťová strojní společnost, a.s.
IČO: 
04946685
Nabídková cena bez DPH: 
897 344.91 Kč
Adresa: 
Na Valše 676/18, Přívoz, 702 00 Ostrava
Země sídla: 
Česká republika
Sdružení účastníků: 
NE
Vyřazen pro mim. nízkou nab. cenu : 
NE
Odstoupil: 
NE
Název účastníka: 
Střelec - STAVEBNÍ ČINNOST, s.r.o.
IČO: 
29193699
Nabídková cena bez DPH: 
870 454.81 Kč
Adresa: 
Třebíč, Riegrova 367/74, PSČ 67401
Země sídla: 
Česká republika
Sdružení účastníků: 
NE
Vyřazen pro mim. nízkou nab. cenu : 
NE
Odstoupil: 
NE
Název účastníka: 
SART- stavby a rekonstrukce a.s.
IČO: 
25898671
Nabídková cena bez DPH: 
902 815.48 Kč
Adresa: 
Uničovská 2944/1b, 787 01 Šumperk
Země sídla: 
Česká republika
Sdružení účastníků: 
NE
Vyřazen pro mim. nízkou nab. cenu : 
NE
Odstoupil: 
NE
Název účastníka: 
SGJW Hradec Králové spol. s r.o.
IČO: 
49285092
Nabídková cena bez DPH: 
899 071.15 Kč
Adresa: 
Na Důchodě 1674/19a, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové
Země sídla: 
Česká republika
Sdružení účastníků: 
NE
Vyřazen pro mim. nízkou nab. cenu : 
NE
Odstoupil: 
NE
Seznam dodavatelů: 
Název dodavatele: 
Střelec - STAVEBNÍ ČINNOST, s.r.o.
IČO: 
29193699
Poznámka: 
Haléřové zaokrouhlení 0,19 Kč.
Země sídla: 
ČR
Rok smlouvy: 
2018
Celková cena dle smlouvy bez DPH: 
870 454.81 Kč
Celková cena dle smlouvy s DPH: 
1 053 250.32 Kč
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 
870 455.00 Kč
Skutečně uhrazená cena s DPH: 
1 053 250.55 Kč
Sdružení dodavatelů: 
NE
Adresa: 
Třebíč, Riegrova 367/74, PSČ 67401