P18V00000004

Informace o zadavateli

Název zadavatele:Armádní Servisní, příspěvková organizace
IČ:60460580
Adresa:Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice, ČR
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ:208274
Snížení energetické náročnosti budov AS-PO: Vyškov, kasárna Dědice, ulice Víta Nejedlého 235, budova internátu I-7, I-8, I-9
Evidenční číslo ve věstníku: 
Z2018-001032
Identifikátor VZ: 
P18V00000004
Specifikace zadávacího řízení: 
Otevřené řízení
Předmět zakázky: 
stavební práce
Místo plnění: 
Víta Nejedlého 235 682 01 Vyškov
Stav řízení: 
ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky
Kontaktní osoba: 
Ing. Lenka Černá
Popis: 

Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná ředitel Ing. Martin Lehký (dále jen „zadavatel”), vás ve smyslu § 56 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, vyzývá k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem: „Snížení energetické náročnosti budov AS-PO: Vyškov, kasárna Dědice, ulice Víta Nejedlého 235, budova internátu I-7, I-8, I-9“,zadanou v otevřeném řízení.

Datum zveřejnění: 
10. 1. 2018 - 10:33
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:: 
21. 2. 2018 - 10:00
Dělená na části: 
NE
Rámcová dohoda: 
NE
Zavedení DNS: 
NE
Datum uzavření smlouvy: 
28. 6. 2018 - 14:00
Přílohy: 
Název dokumentu: 
Zadávací dokumentace
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
10. 1. 2018 - 10:45
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Příloha č. 1 - Obchodní podmínky_ZNEPLATNĚNO
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
10. 1. 2018 - 10:45
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Příloha č. 2 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
10. 1. 2018 - 10:45
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Příloha č. 3 - Krycí list nabídky dodavatele
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
10. 1. 2018 - 10:45
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Příloha č. 4 - Projektová dokumentace_ZNEPLATNĚNO
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
10. 1. 2018 - 10:45
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Příloha č. 4 - Projektová dokumentace_PostSignum_(neobsahuje data)_ZNEPLATNĚNO
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
10. 1. 2018 - 10:45
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Příloha č. 5 - Seznam poddodavatelů
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
10. 1. 2018 - 10:45
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 1
Typ dokumentu: 
Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98 zákona)
Čas zveřejnění: 
15. 1. 2018 - 15:45
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 2
Typ dokumentu: 
Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98 zákona)
Čas zveřejnění: 
18. 1. 2018 - 14:45
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Příloha č. 4 - Projektová dokumentace_PLATNÁ k 18.1.2018
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
18. 1. 2018 - 14:45
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Příloha č. 4 - Projektová dokumentace_PLATNÁ k 18.1.2018_PostSignum_(neobsahuje data)
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
18. 1. 2018 - 14:45
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 3
Typ dokumentu: 
Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98 zákona)
Čas zveřejnění: 
30. 1. 2018 - 15:00
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Příloha č. 1 - Obchodní podmínky_PLATNÉ K 30.1.2018
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
30. 1. 2018 - 15:00
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 4
Typ dokumentu: 
Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98 zákona)
Čas zveřejnění: 
31. 1. 2018 - 15:00
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 5
Typ dokumentu: 
Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98 zákona)
Čas zveřejnění: 
12. 2. 2018 - 10:15
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Smlouva o dílo
Typ dokumentu: 
Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona)
Čas zveřejnění: 
2. 7. 2018 - 10:00
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Příloha č. 2 Smlouvy o dílo - Soupis stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr
Typ dokumentu: 
Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona)
Čas zveřejnění: 
2. 7. 2018 - 10:15
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Písemná zpráva zadavatele
Typ dokumentu: 
Písemná zpráva (podle § 217 zákona)
Čas zveřejnění: 
12. 7. 2018 - 14:30
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Dodatek č. 1
Typ dokumentu: 
Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona)
Čas zveřejnění: 
3. 6. 2019 - 14:00
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Dodatek č. 2
Typ dokumentu: 
Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona)
Čas zveřejnění: 
22. 8. 2019 - 14:30
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Pamětní deska (povinná publicita)
Typ dokumentu: 
Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)
Čas zveřejnění: 
7. 12. 2020 - 13:15
Číslo verze: 
1
Seznam účastníků: 
Název účastníka: 
Sdružení firem SYNER, s.r.o. a Hrušecká stavební spol. s r. o.
IČO: 
48292516
Nabídková cena bez DPH: 
84 861 358.42 Kč
Nabídková cena s DPH: 
102 682 243.69 Kč
Adresa: 
SYNER, s.r.o. - Dr. Milady Horákové 580/7, 460 01 Liberec
Země sídla: 
ČR
Sdružení účastníků: 
ANO
Vedoucí účastník IČO: 
48292516
Vyřazen pro mim. nízkou nab. cenu : 
NE
Odstoupil: 
NE
Název účastníka: 
BBP Stavby s.r.o. a BYSTROŇ Group a.s. a THERM, spol. s r. o.
IČO: 
03875199
Nabídková cena bez DPH: 
74 348 847.22 Kč
Nabídková cena s DPH: 
89 962 105.13 Kč
Adresa: 
BBP Stavby s.r.o - Korunovační 103/6, 170 00 Praha 7
Země sídla: 
ČR
Sdružení účastníků: 
ANO
Vedoucí účastník IČO: 
03875199
Vyřazen pro mim. nízkou nab. cenu : 
NE
Odstoupil: 
NE
Název účastníka: 
Sdružení MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost a KALAHA pro internát kasáren Vyškov
IČO: 
46347542
Nabídková cena bez DPH: 
77 030 411.00 Kč
Nabídková cena s DPH: 
93 206 797.31 Kč
Adresa: 
MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost - Maříkova 1899/1, 621 00 Brno
Země sídla: 
ČR
Sdružení účastníků: 
ANO
Vedoucí účastník IČO: 
46347542
Vyřazen pro mim. nízkou nab. cenu : 
NE
Odstoupil: 
NE
Název účastníka: 
STAEG Development, spol. s r. o.
IČO: 
25576241
Nabídková cena bez DPH: 
82 079 600.00 Kč
Nabídková cena s DPH: 
99 316 316.00 Kč
Adresa: 
Průmyslová 738/8f, 682 01 Vyškov
Země sídla: 
ČR
Sdružení účastníků: 
NE
Vyřazen pro mim. nízkou nab. cenu : 
NE
Odstoupil: 
NE
Název účastníka: 
BAK stavební společnost, a.s.
IČO: 
28402758
Nabídková cena bez DPH: 
94 956 955.40 Kč
Nabídková cena s DPH: 
114 897 916.03 Kč
Adresa: 
Žitenická 871/1, 190 00 Praha
Země sídla: 
ČR
Sdružení účastníků: 
NE
Vyřazen pro mim. nízkou nab. cenu : 
NE
Odstoupil: 
NE
Seznam dodavatelů: 
Název dodavatele: 
BBP Stavby s.r.o. a BYSTROŇ Group a.s. a THERM, spol. s r. o.
IČO: 
03875199
Poznámka: 
Dle dodatku č. 2
Země sídla: 
ČR
Rok smlouvy: 
2018
Celková cena dle smlouvy bez DPH: 
88 480 043.79 Kč
Celková cena dle smlouvy s DPH: 
107 060 852.99 Kč
Sdružení dodavatelů: 
ANO
Vedoucí dodavatel IČO: 
03875199
Adresa: 
BBP Stavby s.r.o - Korunovační 103/6, 170 00 Praha 7
Rozpad: 
Rok plnění: 
2019
Skutečně uhrazená cena za rok bez DPH: 
50 665 486.23 Kč
Skutečně uhrazená cena za rok s DPH: 
61 305 238.34 Kč