P18V00000033

Informace o zadavateli

Název zadavatele:Armádní Servisní, příspěvková organizace
IČ:60460580
Adresa:Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice, ČR
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ:208274
TDS a výkon BOZP na akci: Snížení energetické náročnosti budov AS-PO: Vyškov, kasárna Dědice, ulice Víta Nejedlého 235, budova internátu I-7, I-8, I-9
Identifikátor VZ: 
P18V00000033
Specifikace zadávacího řízení: 
Zakázka malého rozsahu
Předmět zakázky: 
služby
Místo plnění: 
Víta Nejedlého 235, 682 01 Vyškov
Stav řízení: 
ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky
Kontaktní osoba: 
Ing. Lenka Černá
Popis: 

Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná ředitel Ing. Martin Lehký (dále jen „zadavatel”), Vás ve smyslu ust. § 27 a § 31 zákona  č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku  na služby s názvem: TDS a výkon BOZP na akci: Snížení energetické náročnosti budov AS-PO: Vyškov, kasárna Dědice, ulice Víta Nejedlého 235, budova internátu I-7, I-8, I-9.

Datum zveřejnění: 
17. 4. 2018 - 13:42
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:: 
30. 4. 2018 - 10:00
Dělená na části: 
NE
Rámcová dohoda: 
NE
Zavedení DNS: 
NE
Datum uzavření smlouvy: 
29. 6. 2018 - 14:00
Přílohy: 
Název dokumentu: 
Zadání pro podání nabídky
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
17. 4. 2018 - 13:45
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Příloha č. 1 - Čestné prohlášení
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
17. 4. 2018 - 13:45
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Příloha č. 2 - Krycí list
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
17. 4. 2018 - 13:45
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Příloha č. 3 - Návrh smlouvy
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
17. 4. 2018 - 13:45
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Příloha č. 4 - Rozklad ceny
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
17. 4. 2018 - 13:45
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Rozhodnutí o výběru dodavatele
Typ dokumentu: 
Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)
Čas zveřejnění: 
2. 5. 2018 - 15:30
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Příkazní smlouva
Typ dokumentu: 
Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona)
Čas zveřejnění: 
4. 7. 2018 - 13:30
Číslo verze: 
1
Seznam účastníků: 
Název účastníka: 
Costi s.r.o.
IČO: 
25338633
Nabídková cena bez DPH: 
659 960.00 Kč
Nabídková cena s DPH: 
798 551.60 Kč
Adresa: 
Bednářova 564/22, 619 00 Brno
Země sídla: 
Česká republika
Sdružení účastníků: 
NE
Vyřazen pro mim. nízkou nab. cenu : 
NE
Odstoupil: 
NE
Název účastníka: 
IREA s. r. o.
IČO: 
48390062
Nabídková cena bez DPH: 
799 871.52 Kč
Nabídková cena s DPH: 
967 844.54 Kč
Adresa: 
Mánesova 1393/17, 787 01 Šumperk
Země sídla: 
Česká republika
Sdružení účastníků: 
NE
Vyřazen pro mim. nízkou nab. cenu : 
NE
Odstoupil: 
NE
Název účastníka: 
Kovoprojekta Brno a.s.
IČO: 
46347011
Nabídková cena bez DPH: 
739 155.00 Kč
Nabídková cena s DPH: 
894 377.55 Kč
Adresa: 
Šumavská 416/15, 602 00 Brno
Země sídla: 
Česká republika
Sdružení účastníků: 
NE
Vyřazen pro mim. nízkou nab. cenu : 
NE
Odstoupil: 
NE
Název účastníka: 
„SAFETY – SAMSON TDS a BOZP pro AS-PO“
IČO: 
28571690
Nabídková cena bez DPH: 
435 573.60 Kč
Nabídková cena s DPH: 
527 044.06 Kč
Adresa: 
Přerovská 434/60, Holice, 779 00 Olomouc
Země sídla: 
Česká republika
Sdružení účastníků: 
ANO
Vedoucí účastník IČO: 
28571690
Vyřazen pro mim. nízkou nab. cenu : 
NE
Odstoupil: 
NE
Seznam dodavatelů: 
Název dodavatele: 
„SAFETY – SAMSON TDS a BOZP pro AS-PO“
IČO: 
28571690
Země sídla: 
ČR
Rok smlouvy: 
2018
Celková cena dle smlouvy bez DPH: 
435 573.60 Kč
Celková cena dle smlouvy s DPH: 
527 044.06 Kč
Sdružení dodavatelů: 
ANO
Vedoucí dodavatel IČO: 
25871690
Adresa: 
Přerovská 434/60, Holice, 779 00 Olomouc
Rozpad: 
Rok plnění: 
2019
Skutečně uhrazená cena za rok bez DPH: 
278 493.00 Kč
Skutečně uhrazená cena za rok s DPH: 
336 976.53 Kč