Ukončené zakázky

Profil zadavatele

Název zadavatele Armádní Servisní, příspěvková organizace
Sídlo Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice, ČR
60460580
DIČ CZ60460580
  Aktivní - zadavatel využívá výhradně profil zdavatele v NENu
Adresa profilu zadavatele v NEN https://nen.nipez.cz/profil/ASPO
- aktivní od 21.7.2017
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ Z2017-019704
XML adresa https://nen.nipez.cz/profil/ASPO/xmldatavz?Typ=1
Adresa profilu zadavatele https://www.as-po.cz/verejne-zakazky
- aktivní od 24.2.2012
Adresa obecné adresy zadavatele https://www.as-po.cz
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 208274
XML adresa https://www.as-po.cz/verejne-zakazky/XMLdataVZ?
  Neaktivní
Název elektronického tržiště TENDERMARKET, elektronické tržiště
Adresa profilu zadavatele E-tržiště https://www.tendermarket.cz/Z00000290.profil
- aktivní od 26.4.2013 do 30.6.2017
- ZNEAKTIVNĚNO od 1.7.2017
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 352236
XML adresa https://www.tendermarket.cz/Z00000290.profil/XMLdataVZ?

 

Ukončeno plnění

Smlouva o poskytování služeb - zajištění datových služeb pro připojení poboček do počítačové sítě a připojení do sítě internetu 2017 - 2019

Místo plnění:
Česká Republika
Datum zahájení:
16. 6. 2017 - 14:06
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:

Zpracování technicko-ekonomické studie zásobování teplem areálu letiště Prostějov a podkladů pro dotaci z „Operačního programu životní prostředí/Prioritní osa 2/specifický cíl 2.2“

Místo plnění:
Letiště Prostějov, ulice Letecká, Prostějov
Datum zahájení:
16. 6. 2017 - 13:56
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:

Přerov letiště Bochoř - sanace deponie betonu č. 1-1 a 1-2 a hlíny č. 5 a č. 6

Místo plnění:
Letiště Přerov - Bochoř
Datum zahájení:
15. 6. 2017 - 13:16
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:

Centralizovaný nákup elektrické energie na rok 2018 a 2019 - Vojenská lázeňská a rekreační zařízení

Místo plnění:
Česká republika - odběrná místa
Datum zahájení:
25. 5. 2017 - 09:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:
25. 5. 2017 - 13:00

Centralizovaný nákup zemního plynu na rok 2018 a 2019 - Vojenská lázeňská a rekreační zařízení

Místo plnění:
Česká republika - odběrná místa
Datum zahájení:
25. 5. 2017 - 09:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:
25. 5. 2017 - 13:00

Centralizovaný nákup zemního plynu na rok 2018

Místo plnění:
Česká republika - odběrná místa
Datum zahájení:
25. 5. 2017 - 09:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:
25. 5. 2017 - 13:00

Centralizovaný nákup elektrické energie na rok 2018

Místo plnění:
Česká republika - odběrná místa
Datum zahájení:
25. 5. 2017 - 09:56
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:
25. 5. 2017 - 13:00

Smlouva o č. 2010026431 o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod

Místo plnění:
Brno - Královo Pole, Chodská 2027/17
Datum zahájení:
5. 6. 2017 - 14:33
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:

Smlouva o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod

Místo plnění:
Brno - Slatina, Olomoucká 632
Datum zahájení:
5. 6. 2017 - 14:27
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:

Smlouva o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod

Místo plnění:
Brno - Slatina, Olomoucká 633
Datum zahájení:
5. 6. 2017 - 14:08
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:

Stránky