P17V00000049

Informace o zadavateli

Název zadavatele:Armádní Servisní, příspěvková organizace
IČ:60460580
Adresa:Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice, ČR
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ:208274
Zpracování technicko-ekonomické studie zásobování teplem areálu letiště Prostějov a podkladů pro dotaci z „Operačního programu životní prostředí/Prioritní osa 2/specifický cíl 2.2“
Identifikátor VZ: 
P17V00000049
Specifikace zadávacího řízení: 
Zakázka malého rozsahu
Předmět zakázky: 
služby
Místo plnění: 
Letiště Prostějov, ulice Letecká, Prostějov
Stav řízení: 
ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky
Kontaktní osoba: 
Mgr. Ondřej Fichtner
Popis: 

Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná ředitel Ing. Martin Lehký (dále jen „zadavatel”), zadal ve smyslu ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, veřejnou zakázku s názvem: „Zpracování technicko-ekonomické studie zásobování teplem areálu letiště Prostějov a podkladů pro dotaci z  „Operačního programu životní prostředí/Prioritní osa 2/specifický cíl 2.2“”.

Datum zveřejnění: 
16. 6. 2017 - 13:56
Dělená na části: 
NE
Rámcová dohoda: 
NE
Zavedení DNS: 
NE
Datum uzavření smlouvy: 
6. 6. 2017 - 10:00
Přílohy: 
Název dokumentu: 
Smlouva o dílo
Typ dokumentu: 
Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona)
Čas zveřejnění: 
16. 6. 2017 - 14:00
Číslo verze: 
1
Seznam dodavatelů: 
Název dodavatele: 
VŠB - Technická univerzita Ostrava, Výzkumné a energetické centrum (VEC)
IČO: 
61989100
Země sídla: 
ČR
Rok smlouvy: 
2017
Celková cena dle smlouvy bez DPH: 
1 890 000.00 Kč
Celková cena dle smlouvy s DPH: 
2 286 900.00 Kč
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 
1 890 000.00 Kč
Skutečně uhrazená cena s DPH: 
2 286 900.00 Kč
Sdružení dodavatelů: 
NE