P17V00000043

Informace o zadavateli

Název zadavatele:Armádní Servisní, příspěvková organizace
IČ:60460580
Adresa:Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice, ČR
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ:208274
Centralizovaný nákup elektrické energie na rok 2018
Evidenční číslo ve věstníku: 
Z2017-015207
Identifikátor VZ: 
P17V00000043
Specifikace zadávacího řízení: 
Jednací řízení bez uveřejnění
Předmět zakázky: 
dodávky
Místo plnění: 
Česká republika - odběrná místa
Stav řízení: 
ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky
Kontaktní osoba: 
Ing. Lenka Černá
Popis: 

Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná ředitel Ing. Martin Lehký (dále jen „zadavatel”), zadala nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky prostřednictvím centrálního zadavatele dle § 9 odst. 1, v jednacím řízení bez uveřejnění dle § 64 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, nákupem na Českomoravské komoditní burze v Kladně s názvem: "Centralizovaný nákup elektrické energie na rok 2018".

Datum zveřejnění: 
25. 5. 2017 - 09:56
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:: 
25. 5. 2017 - 13:00
Dělená na části: 
ANO
Rámcová dohoda: 
NE
Zavedení DNS: 
NE
Datum uzavření smlouvy: 
25. 5. 2017 - 12:00
Přílohy: 
Název dokumentu: 
Závěrkové listy Nízké napětí
Typ dokumentu: 
Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona)
Čas zveřejnění: 
8. 6. 2017 - 10:45
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Závěrkové listy Vysoké napětí
Typ dokumentu: 
Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona)
Čas zveřejnění: 
8. 6. 2017 - 10:45
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Písemná zpráva zadavatele
Typ dokumentu: 
Písemná zpráva (podle § 217 zákona)
Čas zveřejnění: 
8. 6. 2017 - 10:45
Číslo verze: 
1
Části zakázky: 
Název části: 

Elektrická energie - nízké napětí

Číslo části: 
1
Stav: 
část VZ byla zadána
Datum uzavření smlouvy: 
25. 5. 2017 - 12:00
Seznam dodavatelů: 
Název dodavatele: 
EP ENERGY TRADING, a.s.
IČO: 
27386643
Země sídla: 
ČR
Rok smlouvy: 
2017
Celková cena dle smlouvy bez DPH: 
12 100 494.00 Kč
Celková cena dle smlouvy s DPH: 
14 641 597.00 Kč
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 
36 747 505.80 Kč
Skutečně uhrazená cena s DPH: 
44 464 482.27 Kč
Sdružení dodavatelů: 
NE
Název části: 

Elektrická energie - vysoké napětí

Číslo části: 
2
Stav: 
část VZ byla zadána
Datum uzavření smlouvy: 
25. 5. 2017 - 12:00
Seznam dodavatelů: 
Název dodavatele: 
CENTROPOL ENERGY, a.s.
IČO: 
25458302
Země sídla: 
ČR
Rok smlouvy: 
2017
Celková cena dle smlouvy bez DPH: 
94 918 720.00 Kč
Celková cena dle smlouvy s DPH: 
114 851 651.00 Kč
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 
230 847 623.36 Kč
Skutečně uhrazená cena s DPH: 
279 325 625.03 Kč
Sdružení dodavatelů: 
NE