Ukončené zakázky

Profil zadavatele

Název zadavatele Armádní Servisní, příspěvková organizace
Sídlo Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice, ČR
60460580
DIČ CZ60460580
  Aktivní - zadavatel využívá výhradně profil zdavatele v NENu
Adresa profilu zadavatele v NEN https://nen.nipez.cz/profil/ASPO
- aktivní od 21.7.2017
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ Z2017-019704
XML adresa https://nen.nipez.cz/profil/ASPO/xmldatavz?Typ=1
Adresa profilu zadavatele https://www.as-po.cz/verejne-zakazky
- aktivní od 24.2.2012
Adresa obecné adresy zadavatele https://www.as-po.cz
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 208274
XML adresa https://www.as-po.cz/verejne-zakazky/XMLdataVZ?
  Neaktivní
Název elektronického tržiště TENDERMARKET, elektronické tržiště
Adresa profilu zadavatele E-tržiště https://www.tendermarket.cz/Z00000290.profil
- aktivní od 26.4.2013 do 30.6.2017
- ZNEAKTIVNĚNO od 1.7.2017
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 352236
XML adresa https://www.tendermarket.cz/Z00000290.profil/XMLdataVZ?

 

Ukončeno plnění

Nákup nábytku pro VUZ AS-PO

Místo plnění:
Jednotlivá ubytovací zařízení specifikované v příloze č. 1 Kupní smlouvy
Datum zahájení:
2. 2. 2017 - 15:45
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:
13. 3. 2017 - 10:00

Úklidové a pokojské služby, recepční služby, venkovní úklidy a prádelenské služby v zařízeních AS-PO – oblast Čechy

Místo plnění:
Jednotlivá ubytovací zařízení AS-PO, oblast Čechy
Datum zahájení:
27. 1. 2017 - 10:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:
21. 3. 2017 - 10:00

Smlouva o dodávce tepelné energie

Místo plnění:
Janouškova 300/3, Praha 6 - Veleslavín
Datum zahájení:
20. 1. 2017 - 13:42
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:

Repase kontejnerových kotelen

Místo plnění:
Letecká 1, Prostějov
Datum zahájení:
18. 1. 2017 - 14:28
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:

Odvoz a likvidace nebezpečného odpadu z ČOV Libavá

Místo plnění:
Město Libavá
Datum zahájení:
16. 1. 2017 - 15:09
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:

Rámcová smlouva o poskytování servisních služeb na technologie - CBO Těchonín

Místo plnění:
CBO Těchonín
Datum zahájení:
29. 12. 2016 - 07:42
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:

Dohoda o firemních cenách a podmínkách vzájemné spolupráce

Místo plnění:
Orea Hotel Pyramida, Bělohorská 24, 169 01 Praha 6
Datum zahájení:
28. 12. 2016 - 14:30
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:

Ubytovna Praha 6, objekt C - rekonstrukce

Místo plnění:
objekt C Ruzyně, U Prioru 938, 160 00, Praha 6
Datum zahájení:
19. 12. 2016 - 15:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:
19. 1. 2017 - 10:00

Odvoz a likvidace nebezpečného odpadu z ČOV Libavá

Místo plnění:
Město Libavá
Datum zahájení:
7. 11. 2016 - 15:35
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:

Konzultační a poradenské služby pro zpracování žádosti o dotaci k projektu: "Snížení energetické náročnosti budov AS-PO: Vyškov, kasárna Dědice, ulice Víta Nejedlého 235, budovy internátů I-7,I-8, I-9"

Místo plnění:
Vyškov, kasárna Dědice, ulice Víta Nejedlého 235, budovy internátů I-7,I-8,I-9
Datum zahájení:
6. 12. 2016 - 14:34
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:

Stránky