Ukončené zakázky

Profil zadavatele

Název zadavatele Armádní Servisní, příspěvková organizace
Sídlo Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice, ČR
60460580
DIČ CZ60460580
  Aktivní - zadavatel využívá výhradně profil zdavatele v NENu
Adresa profilu zadavatele v NEN https://nen.nipez.cz/profil/ASPO
- aktivní od 21.7.2017
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ Z2017-019704
XML adresa https://nen.nipez.cz/profil/ASPO/xmldatavz?Typ=1
Adresa profilu zadavatele https://www.as-po.cz/verejne-zakazky
- aktivní od 24.2.2012
Adresa obecné adresy zadavatele https://www.as-po.cz
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 208274
XML adresa https://www.as-po.cz/verejne-zakazky/XMLdataVZ?
  Neaktivní
Název elektronického tržiště TENDERMARKET, elektronické tržiště
Adresa profilu zadavatele E-tržiště https://www.tendermarket.cz/Z00000290.profil
- aktivní od 26.4.2013 do 30.6.2017
- ZNEAKTIVNĚNO od 1.7.2017
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 352236
XML adresa https://www.tendermarket.cz/Z00000290.profil/XMLdataVZ?

 

Ukončeno plnění

Dodání části PD a úvodní studie proveditelnosti páteřní trasy horkovodu pro teplofikaci areálu letiště Pardubice

Místo plnění:
Opatovice nad Labem, Pardubice 2, 532 13
Datum zahájení:
28. 11. 2016 - 13:38
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:

Úprava softwaru u medisteru, 6 měsíční povinná kontrola bezpečnosti a výkonnosti

Místo plnění:
Těchonín
Datum zahájení:
22. 11. 2016 - 15:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:

Brno, Dobrovského 27 C – zlepšení podmínek bydlení na pokojích v 2. NP

Místo plnění:
VUZ Dobrovského 27 C, Brno
Datum zahájení:
22. 11. 2016 - 14:30
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:
9. 12. 2016 - 10:00

Brno, Tř. gen. Píky 4 – zlepšení podmínek bydlení na pokojích v 5. NP

Místo plnění:
VUZ Třída Generála Píky 2036, 613 00 Brno- Černá Pole
Datum zahájení:
22. 11. 2016 - 14:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:
8. 12. 2016 - 10:00

Úklidové a pokojské služby, recepční služby, venkovní úklidy a prádelenské služby v zařízeních AS-PO – oblast Morava

Místo plnění:
Jednotlivá ubytovací zařízení AS-PO, oblast Morava
Datum zahájení:
11. 11. 2016 - 09:30
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:
16. 12. 2016 - 10:00

Servisní smlouva na zařízení Unicleany, Sterivapy a Vacudes v OBO Těchonín

Místo plnění:
OBO Těchonín
Datum zahájení:
9. 11. 2016 - 16:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:

Zlepšení podmínek ubytování na VUZ Hranice

Místo plnění:
VUZ Hranice, Struhlovsko 1528, Hranice
Datum zahájení:
3. 11. 2016 - 14:13
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:
29. 11. 2016 - 10:00

Zlepšení hygienických podmínek studentů na VUZ Brno, Chodská 17 A-1

Místo plnění:
VUZ Chodská 17 A-3, 612 00 Brno
Datum zahájení:
2. 11. 2016 - 15:50
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:
23. 11. 2016 - 10:00

Květná - rekonstrukce tepelných zdrojů muničního skladu - realizace

Místo plnění:
MS Květná
Datum zahájení:
2. 11. 2016 - 14:53
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:

Oprava systému ACS po zásahu bleskem - CBO Těchonín

Místo plnění:
CBO Těchonín
Datum zahájení:
20. 10. 2016 - 15:12
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:

Stránky