P17V00000047

Informace o zadavateli

Název zadavatele:Armádní Servisní, příspěvková organizace
IČ:60460580
Adresa:Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice, ČR
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ:208274
Přerov letiště Bochoř - sanace deponie betonu č. 1-1 a 1-2 a hlíny č. 5 a č. 6
Identifikátor VZ: 
P17V00000047
Specifikace zadávacího řízení: 
Zakázka malého rozsahu
Předmět zakázky: 
služby
Místo plnění: 
Letiště Přerov - Bochoř
Stav řízení: 
ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky
Kontaktní osoba: 
Bc. Hladík
Popis: 

Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná ředitel Ing. Martin Lehký (dále jen „zadavatel”), zadal ve smyslu ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, veřejnou zakázku s názvem: „Přerov letiště Bochoř - sanace deponie betonu č. 1-1 a 1-2 a hlíny č. 5 a č. 6”.

Datum zveřejnění: 
15. 6. 2017 - 13:16
Dělená na části: 
NE
Rámcová dohoda: 
NE
Zavedení DNS: 
NE
Datum uzavření smlouvy: 
7. 6. 2017 - 10:21
Přílohy: 
Název dokumentu: 
Smlouva o dílo
Typ dokumentu: 
Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona)
Čas zveřejnění: 
15. 6. 2017 - 13:30
Číslo verze: 
1
Seznam dodavatelů: 
Název dodavatele: 
BAHSTAV s.r.o.
IČO: 
04701208
Země sídla: 
ČR
Rok smlouvy: 
2017
Celková cena dle smlouvy bez DPH: 
1 995 490.64 Kč
Celková cena dle smlouvy s DPH: 
2 414 543.67 Kč
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 
1 995 490.64 Kč
Skutečně uhrazená cena s DPH: 
2 414 543.67 Kč
Sdružení dodavatelů: 
NE
Adresa: 
Blahoslavova 76/12, Přerov, 750 02