P17V00000088

Informace o zadavateli

Název zadavatele:Armádní Servisní, příspěvková organizace
IČ:60460580
Adresa:Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice, ČR
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ:208274
Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a realizaci akce "Zabezpečení objektů VUZ v areálu KJB systémem EPS a EZS"
Identifikátor VZ: 
P17V00000088
Specifikace zadávacího řízení: 
Zakázka malého rozsahu
Předmět zakázky: 
služby
Místo plnění: 
VUZ Dobrovského a Chodská, Brno
Stav řízení: 
ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky
Kontaktní osoba: 
Bc. Tomáš Hladík
Popis: 

Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná ředitel Ing. Martin Lehký (dále jen „zadavatel”), zadal ve smyslu ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, veřejnou zakázku s názvem: Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a realizaci akce "Zabezpečení objektů VUZ v areálu KJB systémem EPS a EZS".

Datum zveřejnění: 
6. 11. 2017 - 12:45
Dělená na části: 
NE
Rámcová dohoda: 
NE
Zavedení DNS: 
NE
Datum uzavření smlouvy: 
26. 10. 2017 - 08:20
Přílohy: 
Název dokumentu: 
Smlouva o dílo
Typ dokumentu: 
Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona)
Čas zveřejnění: 
6. 11. 2017 - 13:15
Číslo verze: 
1
Seznam dodavatelů: 
Název dodavatele: 
Aleš Marek
IČO: 
75690411
Země sídla: 
ČR
Rok smlouvy: 
2017
Celková cena dle smlouvy bez DPH: 
875 000.00 Kč
Celková cena dle smlouvy s DPH: 
1 058 750.00 Kč
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 
875 000.00 Kč
Skutečně uhrazená cena s DPH: 
1 058 750.00 Kč
Sdružení dodavatelů: 
NE
Adresa: 
Tvarožná 68, 664 05 Tvarožná