P17V00000093

Informace o zadavateli

Název zadavatele:Armádní Servisní, příspěvková organizace
IČ:60460580
Adresa:Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice, ČR
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ:208274
Dodávka 13ks nových osobních automobilů pro AS-PO
Evidenční číslo ve věstníku: 
Z2017-025434
Identifikátor VZ: 
P17V00000093
Specifikace zadávacího řízení: 
Otevřené řízení
Předmět zakázky: 
dodávky
Místo plnění: 
Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice
Stav řízení: 
ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky
Kontaktní osoba: 
Ing. Karolína Němcová
Popis: 

Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná ředitel Ing. Martin Lehký (dále jen „zadavatel”), vás ve smyslu § 56 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vyzývá k podání nabídky na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky s názvem: „Dodávka 13ks nových osobních automobilů pro AS-PO“, zadanou v otevřeném řízení.

Datum zveřejnění: 
24. 11. 2017 - 10:45
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:: 
13. 12. 2017 - 10:00
Dělená na části: 
NE
Rámcová dohoda: 
NE
Zavedení DNS: 
NE
Datum uzavření smlouvy: 
9. 1. 2018 - 10:42
Přílohy: 
Název dokumentu: 
Zadávací dokumentace
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
24. 11. 2017 - 10:45
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Závazný vzor smlouvy
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
24. 11. 2017 - 10:45
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Technické specifikace včetně ocenění
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
24. 11. 2017 - 10:45
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 1
Typ dokumentu: 
Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98 zákona)
Čas zveřejnění: 
30. 11. 2017 - 14:15
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 2
Typ dokumentu: 
Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98 zákona)
Čas zveřejnění: 
4. 12. 2017 - 13:45
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Kupní smlouva
Typ dokumentu: 
Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona)
Čas zveřejnění: 
16. 1. 2018 - 11:00
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Písemná zpráva zadavatele
Typ dokumentu: 
Písemná zpráva (podle § 217 zákona)
Čas zveřejnění: 
19. 1. 2018 - 09:45
Číslo verze: 
1
Seznam účastníků: 
Název účastníka: 
Autocentrum Jan Šmucler, s.r.o.
IČO: 
26343673
Nabídková cena bez DPH: 
3 965 716.76 Kč
Země sídla: 
Česká republika
Sdružení účastníků: 
NE
Vyřazen pro mim. nízkou nab. cenu : 
NE
Odstoupil: 
NE
Název účastníka: 
AUTODRUŽSTVO PODBABSKÁ
IČO: 
48030325
Nabídková cena bez DPH: 
4 016 000.00 Kč
Země sídla: 
Česká republika
Sdružení účastníků: 
NE
Vyřazen pro mim. nízkou nab. cenu : 
NE
Odstoupil: 
NE
Název účastníka: 
Hyundai Motor Czech s.r.o.
IČO: 
28399757
Nabídková cena bez DPH: 
3 912 162.02 Kč
Země sídla: 
Česká republika
Sdružení účastníků: 
NE
Vyřazen pro mim. nízkou nab. cenu : 
NE
Odstoupil: 
NE
Seznam dodavatelů: 
Název dodavatele: 
Hyundai Motor Czech s.r.o.
IČO: 
28399757
Země sídla: 
Česká republika
Rok smlouvy: 
2018
Celková cena dle smlouvy bez DPH: 
3 912 162.02 Kč
Celková cena dle smlouvy s DPH: 
4 733 716.00 Kč
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 
3 912 162.02 Kč
Skutečně uhrazená cena s DPH: 
4 733 716.00 Kč
Sdružení dodavatelů: 
NE