P17V00000095

Informace o zadavateli

Název zadavatele:Armádní Servisní, příspěvková organizace
IČ:60460580
Adresa:Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice, ČR
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ:208274
Prostějov - dodávka hnědého uhlí 2018
Evidenční číslo ve věstníku: 
Z2017-032853
Identifikátor VZ: 
P17V00000095
Specifikace zadávacího řízení: 
Otevřené řízení
Předmět zakázky: 
dodávky
Místo plnění: 
Prostějov
Stav řízení: 
ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky
Kontaktní osoba: 
Ing. Jana Koryčánková
Popis: 

Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná ředitel Ing. Martin Lehký (dále jen „zadavatel”), vás ve smyslu § 56 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vyzývá k podání nabídky na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky s názvem: „Prostějov - dodávka hnědého uhlí 2018“, zadanou v otevřeném řízení.

Datum zveřejnění: 
24. 11. 2017 - 11:30
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:: 
3. 1. 2018 - 10:00
Dělená na části: 
NE
Rámcová dohoda: 
NE
Zavedení DNS: 
NE
Datum uzavření smlouvy: 
16. 1. 2018 - 12:00
Přílohy: 
Název dokumentu: 
Zadávací dokumentace
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
24. 11. 2017 - 11:30
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Příloha č. 1 - Čestné prohlášení
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
24. 11. 2017 - 11:30
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
24. 11. 2017 - 11:30
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Příloha č. 3 - Krycí list
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
24. 11. 2017 - 11:30
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Kupní smlouva
Typ dokumentu: 
Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona)
Čas zveřejnění: 
23. 1. 2018 - 15:00
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Písemná zpráva zadavatele
Typ dokumentu: 
Písemná zpráva (podle § 217 zákona)
Čas zveřejnění: 
24. 1. 2018 - 12:15
Číslo verze: 
1
Seznam účastníků: 
Název účastníka: 
KRASPO spol. s r.o.
IČO: 
60725281
Nabídková cena bez DPH: 
7 254 000.00 Kč
Nabídková cena s DPH: 
8 777 340.00 Kč
Adresa: 
Hybešova 21, 602 00 Brno
Země sídla: 
ČR
Sdružení účastníků: 
NE
Vyřazen pro mim. nízkou nab. cenu : 
NE
Odstoupil: 
NE
Seznam dodavatelů: 
Název dodavatele: 
KRASPO spol. s r.o.
IČO: 
60725281
Země sídla: 
Česká republika
Rok smlouvy: 
2018
Celková cena dle smlouvy bez DPH: 
7 254 000.00 Kč
Celková cena dle smlouvy s DPH: 
8 777 340.00 Kč
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 
6 808 551.78 Kč
Skutečně uhrazená cena s DPH: 
8 238 347.00 Kč
Sdružení dodavatelů: 
NE
Adresa: 
Hybešova 21, 602 00 Brno