P17V00000089

Informace o zadavateli

Název zadavatele:Armádní Servisní, příspěvková organizace
IČ:60460580
Adresa:Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice, ČR
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ:208274
Nákup a dodání nábytku pro VUZ Ruzyně, blok C
Identifikátor VZ: 
P17V00000089
Specifikace zadávacího řízení: 
Zakázka malého rozsahu
Předmět zakázky: 
dodávky
Místo plnění: 
U Prioru 938, Praha 6
Stav řízení: 
ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky
Kontaktní osoba: 
Petra Česneková
Popis: 

Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná ředitel Ing. Martin Lehký (dále jen „zadavatel”), zadal ve smyslu ust. § 27, § 31 a § 219 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na e-tržišti Tendemarket (T004/17V/00017916) veřejnou zakázku s názvem: „Nákup a dodání nábytku pro VUZ Ruzyně, blok C”.

Datum zveřejnění: 
6. 11. 2017 - 15:00
Dělená na části: 
NE
Rámcová dohoda: 
NE
Zavedení DNS: 
NE
Datum uzavření smlouvy: 
11. 7. 2017 - 10:00
Přílohy: 
Název dokumentu: 
Kupní smlouva
Typ dokumentu: 
Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona)
Čas zveřejnění: 
6. 11. 2017 - 15:00
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Dodatek ke smlouvě
Typ dokumentu: 
Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona)
Čas zveřejnění: 
6. 11. 2017 - 15:00
Číslo verze: 
1
Seznam dodavatelů: 
Název dodavatele: 
PROFIL NÁBYTEK, a.s.
IČO: 
48202118
Země sídla: 
ČR
Rok smlouvy: 
2017
Celková cena dle smlouvy bez DPH: 
1 039 168.00 Kč
Celková cena dle smlouvy s DPH: 
1 257 393.28 Kč
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 
1 039 168.00 Kč
Skutečně uhrazená cena s DPH: 
1 257 393.28 Kč
Sdružení dodavatelů: 
NE
Adresa: 
Hradská 280, 396 01 Humpolec