P17V00000094

Informace o zadavateli

Název zadavatele:Armádní Servisní, příspěvková organizace
IČ:60460580
Adresa:Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice, ČR
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ:208274
Dodávky topného oleje extra lehkého (TOEL-N)
Evidenční číslo ve věstníku: 
Z2017-032826
Identifikátor VZ: 
P17V00000094
Specifikace zadávacího řízení: 
Otevřené řízení
Předmět zakázky: 
dodávky
Místo plnění: 
odběrná místa na území České republiky
Stav řízení: 
zakázka byla zadána
Kontaktní osoba: 
Bc. Lenka Krausová, DiS.
Popis: 

Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná ředitel Ing. Martin Lehký (dále jen „zadavatel”), vás ve smyslu § 56 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vyzývá k podání nabídky na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky s názvem: „Dodávky topného oleje extra lehkého (TOEL-N)“, zadanou v otevřeném řízení.

Datum zveřejnění: 
24. 11. 2017 - 11:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:: 
4. 1. 2018 - 10:00
Dělená na části: 
NE
Rámcová dohoda: 
NE
Zavedení DNS: 
NE
Datum uzavření smlouvy: 
6. 2. 2018 - 10:00
Přílohy: 
Název dokumentu: 
Zadávací dokumentace
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
24. 11. 2017 - 10:15
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Příloha č. 1 - Čestné prohlášení
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
24. 11. 2017 - 10:15
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Příloha č. 2 - Krycí list
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
24. 11. 2017 - 10:15
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Příloha č. 3 - Návrh smlouvy včetně přílohy č. 1
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
24. 11. 2017 - 10:15
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Příloha č. 4 - Soupis položek ceny TOEL-N
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
24. 11. 2017 - 10:15
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Písemná zpráva dodavatele
Typ dokumentu: 
Písemná zpráva (podle § 217 zákona)
Čas zveřejnění: 
15. 2. 2018 - 16:00
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Smlouva T-012-00/18
Typ dokumentu: 
Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona)
Čas zveřejnění: 
20. 2. 2018 - 14:15
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Dodatek T-012-01-18
Typ dokumentu: 
Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona)
Čas zveřejnění: 
20. 3. 2018 - 14:45
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Dodatek T-012-02-18
Typ dokumentu: 
Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona)
Čas zveřejnění: 
1. 6. 2022 - 14:45
Číslo verze: 
1
Seznam účastníků: 
Název účastníka: 
ČEPRO, a.s.
IČO: 
60193531
Nabídková cena bez DPH: 
3.03 Kč
Nabídková cena s DPH: 
2.50 Kč
Adresa: 
Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7
Země sídla: 
ČR
Sdružení účastníků: 
NE
Vyřazen pro mim. nízkou nab. cenu : 
NE
Odstoupil: 
NE
Seznam dodavatelů: 
Název dodavatele: 
ČEPRO, a.s.
IČO: 
60193531
Poznámka: 
Předpokládaná cena za jeden rok; cena dle dodatků č. 1 a 2
Země sídla: 
ČR
Rok smlouvy: 
2018
Celková cena dle smlouvy bez DPH: 
10 205 335.00 Kč
Celková cena dle smlouvy s DPH: 
12 348 455.35 Kč
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 
18 609 679.87 Kč
Skutečně uhrazená cena s DPH: 
22 517 712.65 Kč
Sdružení dodavatelů: 
NE
Adresa: 
Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7
Rozpad: 
Rok plnění: 
2018
Skutečně uhrazená cena za rok bez DPH: 
5 882 837.85 Kč
Skutečně uhrazená cena za rok s DPH: 
7 118 233.79 Kč
Rok plnění: 
2019
Skutečně uhrazená cena za rok bez DPH: 
6 490 581.32 Kč
Skutečně uhrazená cena za rok s DPH: 
7 853 603.38 Kč
Rok plnění: 
2020
Skutečně uhrazená cena za rok bez DPH: 
6 236 260.70 Kč
Skutečně uhrazená cena za rok s DPH: 
7 545 875.48 Kč
Rok plnění: 
2021
Skutečně uhrazená cena za rok bez DPH: 
8 035 333.89 Kč
Skutečně uhrazená cena za rok s DPH: 
9 722 754.03 Kč