P17V00000083

Informace o zadavateli

Název zadavatele:Armádní Servisní, příspěvková organizace
IČ:60460580
Adresa:Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice, ČR
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ:208274
Vojenské ubytovací zařízení Stará Boleslav - stavební opravy
Identifikátor VZ: 
P17V00000083
Specifikace zadávacího řízení: 
Zakázka malého rozsahu
Předmět zakázky: 
stavební práce
Místo plnění: 
Boleslavská 1292, 250 01 Stará Boleslav
Stav řízení: 
ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky
Kontaktní osoba: 
Ing. Roman Pščolka
Popis: 

Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná ředitel Ing. Martin Lehký (dále jen „zadavatel”), zadal ve smyslu ust. § 27, § 31 a § 219 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na e-tržišti Tendemarket (T004/17V/00030547) veřejnou zakázku s názvem: „Vojenské ubytovací zařízení Stará Boleslav - stavební opravy”.

Datum zveřejnění: 
19. 10. 2017 - 14:15
Dělená na části: 
NE
Rámcová dohoda: 
NE
Zavedení DNS: 
NE
Datum uzavření smlouvy: 
18. 10. 2017 - 10:00
Přílohy: 
Název dokumentu: 
Smlouva o dílo
Typ dokumentu: 
Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona)
Čas zveřejnění: 
19. 10. 2017 - 14:15
Číslo verze: 
1
Seznam dodavatelů: 
Název dodavatele: 
APB Team s.r.o.
IČO: 
27949010
Země sídla: 
ČR
Rok smlouvy: 
2017
Celková cena dle smlouvy bez DPH: 
1 177 383.38 Kč
Celková cena dle smlouvy s DPH: 
1 424 633.89 Kč
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 
1 177 383.38 Kč
Skutečně uhrazená cena s DPH: 
1 424 633.89 Kč
Sdružení dodavatelů: 
NE
Adresa: 
Přístavní 1109/36, 170 00 Praha 7 – Holešovice