P17V00000085

Informace o zadavateli

Název zadavatele:Armádní Servisní, příspěvková organizace
IČ:60460580
Adresa:Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice, ČR
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ:208274
Vybudování nové plynové kotelny pro obj. č. 2 – vojenská veterinární stanice a pro objekt č. 41 stávající centrální kotelny
Identifikátor VZ: 
P17V00000085
Specifikace zadávacího řízení: 
Zakázka malého rozsahu
Předmět zakázky: 
stavební práce
Místo plnění: 
Hlučín, kasárna Opavská 29, objekt č. 02 a č. 41
Stav řízení: 
ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky
Kontaktní osoba: 
Bc. Tomáš Hladík
Popis: 

Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná ředitel Ing. Martin Lehký (dále jen „zadavatel”), zadal ve smyslu ust. § 27, § 31 a § 219 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na e-tržišti Tendemarket (T004/17V/00028554) veřejnou zakázku s názvem: „Vybudování nové plynové kotelny pro obj. č. 2 – vojenská veterinární stanice a pro objekt č. 41 stávající centrální kotelny”.

Datum zveřejnění: 
31. 10. 2017 - 10:00
Dělená na části: 
NE
Rámcová dohoda: 
NE
Zavedení DNS: 
NE
Datum uzavření smlouvy: 
17. 10. 2017 - 12:00
Přílohy: 
Název dokumentu: 
Smlouva o dílo
Typ dokumentu: 
Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona)
Čas zveřejnění: 
31. 10. 2017 - 10:00
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Příloha č. 2 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb
Typ dokumentu: 
Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona)
Čas zveřejnění: 
31. 10. 2017 - 10:00
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Dodatek č. 1 k SML
Typ dokumentu: 
Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona)
Čas zveřejnění: 
26. 1. 2018 - 08:30
Číslo verze: 
1
Seznam dodavatelů: 
Název dodavatele: 
TEZAMO Valašské Meziříčí s.r.o.
IČO: 
28601530
Země sídla: 
ČR
Rok smlouvy: 
2017
Celková cena dle smlouvy bez DPH: 
3 887 242.54 Kč
Celková cena dle smlouvy s DPH: 
4 703 563.47 Kč
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 
3 887 242.54 Kč
Skutečně uhrazená cena s DPH: 
4 703 563.47 Kč
Sdružení dodavatelů: 
NE
Adresa: 
Hemy 830, 757 01 Valašské Meziříčí