P17V00000078

Informace o zadavateli

Název zadavatele:Armádní Servisní, příspěvková organizace
IČ:60460580
Adresa:Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice, ČR
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ:208274
Dodávka pevných paliv 2018
Identifikátor VZ: 
P17V00000078
Specifikace zadávacího řízení: 
Zjednodušené podlimitní řízení
Předmět zakázky: 
dodávky
Místo plnění: 
Česká republika
Stav řízení: 
ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky
Kontaktní osoba: 
Ing. Jana Koryčánková
Popis: 

Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná ředitel Ing. Martin Lehký (dále jen „zadavatel”), vás ve smyslu § 3 písm. a) a § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky s názvem: „Dodávka pevných paliv 2018”, zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení.

Datum zveřejnění: 
11. 10. 2017 - 17:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:: 
30. 10. 2017 - 10:00
Dělená na části: 
ANO
Rámcová dohoda: 
NE
Zavedení DNS: 
NE
Přílohy: 
Název dokumentu: 
Výzva k podání nabídky
Typ dokumentu: 
Výzva k podání nabídek (ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 odstavce 1 zákona)
Čas zveřejnění: 
11. 10. 2017 - 17:00
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Zadávací dokumentace
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
11. 10. 2017 - 17:00
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Příloha č. 1 - Čestné prohlášení
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
11. 10. 2017 - 17:00
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Příloha č. 2 - Krycí list
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
11. 10. 2017 - 17:00
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Příloha č. 3 - Návrhy kupní smlouvy
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
11. 10. 2017 - 17:00
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Oznámení o výběru dodavatele
Typ dokumentu: 
Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)
Čas zveřejnění: 
1. 11. 2017 - 15:30
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Kupní smlouva_část 1 - Čechy I
Typ dokumentu: 
Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona)
Čas zveřejnění: 
1. 12. 2017 - 13:45
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Kupní smlouva_část 2 - Čechy II
Typ dokumentu: 
Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona)
Čas zveřejnění: 
1. 12. 2017 - 13:45
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Kupní smlouva_část 3 - Morava
Typ dokumentu: 
Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona)
Čas zveřejnění: 
1. 12. 2017 - 13:45
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Písemná zpráva zadavatele
Typ dokumentu: 
Písemná zpráva (podle § 217 zákona)
Čas zveřejnění: 
5. 12. 2017 - 11:00
Číslo verze: 
1
Seznam účastníků: 
Název účastníka: 
EXPOL TRADE, s.r.o. - část 3 - Morava
IČO: 
25390554
Nabídková cena bez DPH: 
2 122 116.00 Kč
Nabídková cena s DPH: 
2 567 760.36 Kč
Adresa: 
Mlýnská 122, 742 42 Šenov u Nového Jičína
Země sídla: 
ČR
Sdružení účastníků: 
NE
Vyřazen pro mim. nízkou nab. cenu : 
NE
Odstoupil: 
NE
Části zakázky: 
Název části: 

Dodávka pevných paliv 2018 - Čechy I.

Číslo části: 
1
Stav: 
ukončeno plnění smlouvy části VZ
Seznam účastníků: 
Název účastníka: 
EXPOL TRADE, s.r.o.
IČO: 
25390554
Nabídková cena bez DPH: 
461 384.00 Kč
Nabídková cena s DPH: 
558 274.64 Kč
Adresa: 
Mlýnská 122,742 42 Šenov u Nového Jičína
Země sídla: 
ČR
Sdružení účastníků: 
NE
Vyřazen pro mim. nízkou nab. cenu : 
NE
Odstoupil: 
NE
Seznam dodavatelů: 
Název dodavatele: 
EXPOL TRADE, s.r.o.
Země sídla: 
Česká republika
Rok smlouvy: 
2018
Celková cena dle smlouvy bez DPH: 
461 384.00 Kč
Celková cena dle smlouvy s DPH: 
558 274.64 Kč
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 
391 923.47 Kč
Skutečně uhrazená cena s DPH: 
466 466.00 Kč
Sdružení dodavatelů: 
NE
Název části: 

Dodávka pevných paliv 2018 - Čechy II.

Číslo části: 
2
Stav: 
ukončeno plnění smlouvy části VZ
Seznam účastníků: 
Název účastníka: 
EXPOL TRADE, s.r.o.
IČO: 
25390554
Nabídková cena bez DPH: 
1 169 784.00 Kč
Nabídková cena s DPH: 
1 415 438.64 Kč
Adresa: 
Mlýnská 122,742 42 Šenov u Nového Jičína
Země sídla: 
ČR
Sdružení účastníků: 
NE
Vyřazen pro mim. nízkou nab. cenu : 
NE
Odstoupil: 
NE
Seznam dodavatelů: 
Název dodavatele: 
EXPOL TRADE, s.r.o.
Země sídla: 
Česká republika
Rok smlouvy: 
2017
Celková cena dle smlouvy bez DPH: 
1 169 784.00 Kč
Celková cena dle smlouvy s DPH: 
1 415 438.64 Kč
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 
519 060.64 Kč
Skutečně uhrazená cena s DPH: 
628 063.00 Kč
Sdružení dodavatelů: 
NE
Název části: 

Dodávka pevných paliv 2018 - Morava

Číslo části: 
3
Stav: 
ukončeno plnění smlouvy části VZ
Seznam účastníků: 
Název účastníka: 
EXPOL TRADE, s.r.o.
IČO: 
25390554
Nabídková cena bez DPH: 
2 122 116.00 Kč
Nabídková cena s DPH: 
2 567 760.36 Kč
Adresa: 
Mlýnská 122, 742 42 Šenov u Nového Jičína
Země sídla: 
ČR
Sdružení účastníků: 
NE
Vyřazen pro mim. nízkou nab. cenu : 
NE
Odstoupil: 
NE
Seznam dodavatelů: 
Název dodavatele: 
EXPOL TRADE, s.r.o.
Země sídla: 
Česká republika
Rok smlouvy: 
2018
Celková cena dle smlouvy bez DPH: 
2 122 116.00 Kč
Celková cena dle smlouvy s DPH: 
2 567 760.36 Kč
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 
548 741.93 Kč
Skutečně uhrazená cena s DPH: 
633 978.00 Kč
Sdružení dodavatelů: 
NE