P17V00000079

Informace o zadavateli

Název zadavatele:Armádní Servisní, příspěvková organizace
IČ:60460580
Adresa:Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice, ČR
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ:208274
Zpracování PD na akci „Prostějov Letecká kasárna – ekologizace vytápění”
Identifikátor VZ: 
P17V00000079
Specifikace zadávacího řízení: 
Zakázka malého rozsahu
Předmět zakázky: 
služby
Místo plnění: 
sídla smluvních stran
Stav řízení: 
ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky
Kontaktní osoba: 
Ing. Kolouch
Popis: 

Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná ředitel Ing. Martin Lehký (dále jen „zadavatel”), zadal ve smyslu ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, veřejnou zakázku s názvem: „Zpracování PD na akci „Prostějov Letecká kasárna – ekologizace vytápění”.

Datum zveřejnění: 
11. 10. 2017 - 14:56
Dělená na části: 
NE
Rámcová dohoda: 
NE
Zavedení DNS: 
NE
Datum uzavření smlouvy: 
6. 10. 2017 - 10:02
Přílohy: 
Název dokumentu: 
Smlouva o dílo
Typ dokumentu: 
Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona)
Čas zveřejnění: 
11. 10. 2017 - 15:15
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Dodatek č. 1
Typ dokumentu: 
Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona)
Čas zveřejnění: 
12. 4. 2018 - 10:00
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Dodatek č. 2
Typ dokumentu: 
Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona)
Čas zveřejnění: 
19. 7. 2018 - 14:15
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Dodatek č. 3
Typ dokumentu: 
Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona)
Čas zveřejnění: 
31. 8. 2018 - 14:00
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Dohoda o vzájemném vypořádání
Typ dokumentu: 
Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona)
Čas zveřejnění: 
14. 2. 2019 - 11:15
Číslo verze: 
1
Seznam dodavatelů: 
Název dodavatele: 
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum (VEC)
IČO: 
61989100
Poznámka: 
cena dle dodatku č. 2
Země sídla: 
ČR
Rok smlouvy: 
2017
Celková cena dle smlouvy bez DPH: 
2 467 890.00 Kč
Celková cena dle smlouvy s DPH: 
2 986 146.90 Kč
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 
2 467 890.00 Kč
Skutečně uhrazená cena s DPH: 
2 986 147.00 Kč
Sdružení dodavatelů: 
NE
Adresa: 
17. listopadu 15/2172